Lekse Terapihuset - SOAR modellen

Lekse

Terapihuset - SOAR modellen

Lekse for studenter som skal ta eksamen (gjelder ikke deg som er medlem "bare" for egen glede):


Finn en treningskandidat og øv på Terapihuset - SOAR modellen. Du skal sende inn 3 tilbakemeldinger fra klienter du har brukt modellen på, samt skrive et sammendrag på 1-2 sider om hvordan du opplevde å bruke denne terapiteknikken og hvordan du ser for deg å bruke den i ditt arbeid som terapeut.