Lekse målcoaching

Lekse

Målcoaching 

Lekse for studenter som skal ta eksamen (gjelder ikke deg som er medlem "bare" for egen glede):


1. Gjennomfør et modelleringsarbeid. Modeller en person du kan intervjue, bygg strategien, gjennomfør, evaluer. Dokumenter trinn-for-trinn alt du gjør og avslutt med å konkludere med hvordan prosessen gikk og hva det ga deg.


2. Jobb deg gjennom workbooken på egne vegne, sett deg et konkret mål og gjennomfør prosessen.


3. Gjennomfør en komplett målcoaching med en venn eller klient. Dette er et arbeid som går over tid, så det er ikke nødvendigvis slik at du blir ferdig med dette prosjektet innen du mottar neste modul, jobb i så fall med begge parallelt. 


Ta gjerne kontakt dersom du ønsker personlige oppfølgingstimer underveis. 


Lykke til :)