Fysikalsk behandling 1

Lekse

Fysikalsk behandling 1

Lekse for studenter som skal ta eksamen. For deg som tar kurset bare til egen glede, er lekse valgfritt, men for å bli flink, er det lurt å gjøre leksen:


1. Gjennomfør 3 timer med Terapeutisk Berøring på treningskandidat/klient. Etter hver time skriver du en rapport om hvordan du selv opplevde timen. I rapporten beskriver du din opplevelse med egne ord, besvar også hva du synes at du fikk til og hva trenger du å trene mer på.


2. Be klienten fylle ut tilbakemeldingsskjema for hver time og legg det ved din besvarelse.


3. Skriv med egne ord hva som er viktig å tenke på ift etikk, moral og ivaretagelse av kunden/klienten når du gir denne type behandling.