Lekse Grunnkurs i Meditasjonsterapi

Lekse

Grunnkurs i Meditasjons Terapi

Lekse for studenter som skal ta eksamen. For deg som tar kurset bare til egen glede, er lekse valgfritt, men for å bli flink, er det lurt å gjøre leksen:


1. Lag et eget script hvor du velger tema selv. Vær nøye med bruk av Milton Modellen. Scriptet skal sendes skolen og kan bli satt i en inspirasjonsperm for kommende studenter.


2. Gjennomfør meditasjonsterapi med eget script på en klient. Skriv en rapport på ca 1 side om hva du gjorde og hvordan du opplevde det. Klienten fyller ut et tilbakemeldingsskjema som leveres sammen med leksen. Tilbakemeldingsskjema finner du her:

https://solstadakademiet.no/ny-hjemside-2021/for-studenter