Coachingens Grunnprinsipper Lekse

Rapport treningstime:


Navn på klient:


Dato:


Klientens rep.system:


Dette gjorde jeg bra:


Dette kunne jeg gjort bedre:


Dette tilbakemeldte klienten:

Lekse Coachingens Grunnprinsipper 


Leksen nedenfor skal sendes inn som en del av din eksamensbesvarelse. Selv om det er lenge til eksamen ennå, er det lurt å gjøre leksen med det samme du har gjort modulen, slik at du ikke får et stort etterslep når det blir tid for eksamen. Det er nå læringen sitter friskt i minne :) Du som ikke skal ta eksamen kan likevel gjøre lurt i å gjennomføre leksen, det er mye læring i å gjøre disse oppgavene.


Dersom du ønsker personlig veiledning underveis, kan du booke en privattime med meg over videochat, da kan du stille spørsmål til undervisningen eller få hjelp med lekser. Veiledningstimer koster kr 699,- og varer i 45 minutter. Du bestiller veiledningstime ved å sende sms til 41447471.


Dette er leksen:


-  Legg mer merke til hvilke sanser du bruker i ulike situajoner og spør deg selv om det er optimalt, eller om du kunne ha nytte av å bruke sansene dine på andre måter

-  Bli mer oppmerksom på egen mimikk, hva forteller mimikken din om deg?

-  Tren på:

-  Å observere andres øyebevegelser og mimikk.

-  Matchig og mismatching

-  Skape samhøringhet

-  Ta deg selv i å tolke og velg en annen strategi

-  Tren på å reframe


1. Skriv en rapport om hva du lærer fra hver av treningsoppgavene ovenfor.

2. Finn en du kjenner som du kan trene på for å bli komfortabel i coachingrollen. Oppgaven er å gjøre et rollespill hvor du er terapeut og din venn er klient. Tren på hvordan du vil ta i mot klienten din og vær oppmerksom på egen mimikk, sanseopplevelser, hvilke representasjonssystemer er ledende hos klienten din. Tren på matching/mismatching, skap samhørighet, gjennomfør en coachende samtale om et tema som gjelder klienten din, bruk reframing og vær bevisst på å ikke tolke. Gjennomfør minst to slike timer, gjerne med to forskjellige personer og skriv etter hver time en rapport som inneholder hva du er fornøyd med, hva du kunne gjort bedre og hva klienten tilbakemeldte etterpå. Kopier teksten til venstre som mal til rapporten du lager.


Lykke til :)