Lekse Coaching og Kommunikasjon

Lekse

Coaching og kommunikasjon 

Lekse for studenter som skal ta eksamen (gjelder ikke deg som er medlem "bare" for egen glede):


1. Gjør oppgaven på side 28 i kompendiet Språkmodellering. Lag tre egne eksempler innen hvert Meta Modell mønster. 


2. Strategi: Gjør oppgaven på side 20


3. Strategi: Finn en treningskandidat og øv på øvelsene på side 22 til 30 i strategikompendiet. Veksle mellom å gjøre disse øvelsene på deg selv og på å gjøre de på treningskandidat. Skrive en kort rapport om hva hver øvelse lærer deg.