Coachingens Grunnprinsipper

Coachingens Grunnprinsipper 

NLP Weekendkurs


Passer for deg som vil coache deg selv i egen hverdag og for deg som vil lære å coache profesjonelt


For kursdeltagere og studenter: Denne modulen er åpen for alle, enten du er student ved skolen eller ikke. Dersom du har modulen som en del av studieplanen din, betaler du selvfølgelig ikke for deltagelse, det er dekket av din studieavgift, du skal heller ikke melde deg på dersom modulen er en del av ditt pensum, du har allerede en plass i klasserommet. Oppgitt pris og påmelding gjelder for kursdeltagere som ikke studerer fast ved skolen og for studenter som ikke har modulen som pensum.


For påmelding og praktisk informasjon, se nedenfor agendaen.


Dato: Se skolens "hjem" side for datoer


Sted: Bakåsveien 24, 1900 Fetsund


Påmelding: Send mail til: cecilie.hunvik@solstadakademiet.no


Pris: 2.999,- 


Betaling: Kursavgift betales via faktura direkte etter påmelding. Fakturaavgift kr 79,- tilkommer.


Adkomst: Adkomst er enklest med bil, vi har gratis parkering utenfor


Kollektivtrafikk: Ta buss 470 fra Lillestrøm, du på påregne ca 10 min gange fra bussholdeplassen. For søk i Ruter, skriv Bakåsveien, Lillestrøm så får du opp alle alternativer. Tog til Svingen i Fet er også et alternativ, men det er lenger og brattere å gå og anbefales kun for de som vil ha en "frisk" tur :)


Mat: Ta med matpakke.


Annet: Ta med penn og notatbok (vi har om du glemmer), du får utdelt kompendie ved ankomst. 

Agenda Fredag:


18.00 Velkommen

- NLPs historie

- Hva er NLP

- NLP forutsetningene (grunnpilarene )

18.30 Pause

19.30 Oppstart

- Sansene våre og hvordan vi bruker de og hva de forteller oss

- Lær å lese øyebevegelser

- Samhørighet

- Matche/mismatche

- Å følge eller lede....

21.30 Vi avslutter


Viktig! Som forarbeid er det viktig at du tenker over livet ditt slik det var, slik det er og hvordan du vil at det skal være, slik at det går fortere å velge tema når du selv skal trene sammen med de andre deltagerne.


Agenda Lørdag:


11.00 Velkommen.

Undervisning:

- Hvordan å bruke primærsans og perifersans

- Forskjellen på tokning og fakta

- Lær å se verden fra flere vinkler (reframe)

- Hva er en tilstand og hvordan kan vi endre den? (State)

- Analyse av deg selv og andre (Elisitering og kalibrering)

13.00 Pause

14.00 Undervisning:

- Kunsten å skape velfungerende liv (økologi)

- Hvordan å bruke tid til din fordel (in-time/through time)

- Styrken i å leve deg inn i situasjonen og å distansere deg fra den, avhengig av hva som passer når (assosiasjon/dissosiasjon/dobbel dissosiasjon)

- Hvordan gjøre følelser større og mindre etter hva som er mest hensiktsmessig

- Hensiktsmessige overbevisninger

18.00 Vi avslutter


Agenda Søndag:


11.00 Velkommen.

Undervisning:

- Hvordan snu en følelse

- Forankre en bedre fremtid (Future pace)

- Hvordan hjernen prossesserer og arkiverer informasjon via generalisering (gjenkjenning), forvrengning (å få noe ukjent til å passe) og sletting. Kalt universelle modelleringsprosesser

13.00 Pause

14.00 Undervisning:

- NLPs kommunikasjonsmodell

- Vi går dypere inn i sansene våre (submodaliteter)

- Viktigheten av å fokusere og hva vi velger å fokusere på

- Legg til rette for velfungerende opplevesler, relasjoner og liv (preframing)

- Forstå hvordan du lærer og forstå deg selv og dine prosesser bedre (4 stadier for læring)

18.00 Vi avslutter 

Hva er Coaching?


Å coache innebærer å motivere klienten til å finne sine egne løsninger. En coach gir ikke råd eller forteller klienten hva som er løsningen. Coachens oppgave er å veilede klienten til å selv finne sine løsninger, innenfra.


I coaching er vi ikke så opptatt av å dvele med hva som har skjedd. Vi trenger egentlig bare en kort innføring i historikken, før vi begynner å fokusere på det som skjer i et her og nå perspektiv og å skape den ønskede fremtid. Selvfølgelig trenger vi å lege det som har skjedd, men det kan vi løse relativt raskt via coachingøvelser og hypnose som du får lære på andre moduler ved skolen. 


En person som lever etter NLPs grunnmur er flink til å leve i nuet, skape en god fremtid og hente ut ressursen i det som pågår.


Denne modulen fokuserer vi på å lære deg grunnmuren innen coaching, hvilke begreper og teknikker som ligger i bunnen for hvordan en coach tenker og jobber. 


Dette er en veldig nyttig modul for alle som jobber med mennesker i alle bransjer og en veldig nyttig modul for alle som vil skape et bedre liv for seg selv og sine.

Gratis gave til alle som deltar :O)


Gratis hefte med øvelser: Alle som deltar på dette weekendkurset mottar SolstadAkademiets hefte med NLP Øvelser. Her finner du alle øvelser du behøver for å forbedre eget og andres liv.


Gratis nettmodul: Dette kurset er tidligere innspilt på video. Etter kurset vil du motta denne videoinnspillingen, slik at du kan repetere så mye du vil i etterkant og bli trygg på det du har lært.

Lekse (gjelder kun studenter, ikke kursdeltagere): 


-  Legg mer merke til hvilke sanser du bruker i ulike situajoner og spør deg selv om det er optimalt, eller om du kunne ha nytte av å bruke sansene dine på andre måter

-  Bli mer oppmerksom på egen mimikk, hva forteller mimikken din om deg?

-  Tren på:

-  Å observere andres øyebevegelser og mimikk.

-  Matchig og mismatching

-  Skape samhøringhet

-  Ta deg selv i å tolke og velg en annen strategi

-  Tren på å reframe


Til denne modulen er det ingen lekse som skal leveres inn, dette er kun treningsoppgaver du gjør for din egen del.