NLP Coach

NLP Coach TM studiet

SolstadAkademiet og Coaching Kompetanse har utdannet

NLP Coacher i Norge i 10 år med lisens fra

The Society of NLP i USA og Richard Bandler.


Utdanningen er internasjonalt Trade Mark beskyttet.

Lær å heve dine egne og andres resultater med raske fremgangsmåter og teknikker, enten du vil bruke det du lærer i nåværende jobb innen ledelse/HR/omsorgstjenester/skole, eller for å jobbe profesjonelt på heltid eller deltid som privatpraktiserende NLP Coach.


Som privatpraktiserende NLP Coach kan du jobbe med mennesker en-til-en i egen praksis eller via kurs og foredrag. Du kan også bruke det du lærer som et verdifullt verktøy innen ledelse, enten du jobber innen næringslivet, innen utdanning, NAV eller helse.

Din lærer Cecilie Hunvik har studert hos Richard Bandler og The Society of NLP i USA og studentenes sertifiseringer signeres av Cecilie, sammen med Richard Bandler (medgrunnlegger av NLP) og John La Valle (president av The Society of NLP i USA).


Etter 2. semester (NLP Master Practitioner) kvalifiserer du til opptak i NLH (Norges Landsforbund for Homøopraktikere) som tilbyr deg yrkesforsikring og VEKS kurs (et kurs i lover og regler for privatpraktiserende coacher/terapeuter).

Les om de tre lærerike semestrene nedenfor.


Semestrene må tas i kronologisk rekkefølge, men du velger selv hvor mange semestre du vil ta, da hvert semester avsluttes med eksamen og påfølgende sertifisering. Første semester handler om deg og mange tar dette semesteret uten tanke for å bli coach, men bare som en del av livets skole. Andre semester handler om å lære deg å hjelpe andre. Tredje semester handler om å gjøre deg til en profesjonell NLP Coach TM.

NLP Practitioner TM


Det første semesteret på utdanningen

NLP Coach

Fagplan:

Dette semesteret handler om å lære deg alt du trenger å kunne for å komme i gang med å coache deg selv og andre. I hovedsak skal du dette semesteret jobbe med deg selv, derfor passer dette semesteret også godt for deg som ikke vil bli coach i det hele tatt, men som bare vil lære å coache deg selv eller dine aller nærmeste. Skolens NLP studie har eget navn og egen nettside, du finner all informasjons du behøver her, men for datoer er det nødvendig at du følger linken nedenfor, slik at du kommer til skolens offisiell NLP side:


For datoer, se

https://coachingkompetanse.no/


Dag 1:

Coachingens Grunnprinsipper:

- Velkommen. Introduksjon av menneskene bak NLP og NLPs grunnleggere.

- Hva er NLP og hvordan ble NLP skapt

- NLPs Grunnpilarer

- Lær om sansene våre, hvordan hver enkelt bruker de og hvordan du som coach kan hjepe andre gjennom din kunnskap om sansene.

- Lær å lese mimikk og øyebevegelserDag 2:

Coachingens Grunnprinsipper fortsetter:

- Lær å skape og bryte samhøringhet med andre og hvordan du leder andre

- Tren synssansen din

- Tolkning

- Reframing, se verden på en annen måte

- State/Tilstand

- Elisitere og Kalibrere = hvordan du "leser" kunden

- Økologi i det personlige liv

- Tidsforståelse In-time/Through time/Downtime/Uptime

- Assossiering, Dissossiering og Dobbel Dissossiering (dette er enklere enn det høres ut :)

- Inn i framtiden (Future Pace)

- Universelle modelleringsprosesserDag 3:

Coachingens Grunnprinsipper fortsetter:

- NLPs kommunikasjonsmodell

- Sansearbeid (submodaliteter)

- Fokus

- Preframing

- De 4 stadier for læring

- Modell for gjennomføring av en NLP opplevelse

- Å jobbe med treningskandidater: Lekser, timebestilling og betaling. Journalføring, Tilbakemeldingsskjema, Taushetsplikt og møblering av kontoret.Dag 4:

- Ankring. Ankring er en arbeidsmetode hvor vi jobber med å forløse minner og følelser som har satt seg seg i din fysikk, i dine emosjoner og i ditt minne. Vi jobber også med å skifte fra en følelse til en annen, samt å bygge gode følelser og ressurser for framtiden.Dag 5:

- Strategi, hva er det og hvordan kan vi bruke strategiarbeid praktisk i eget liv og i arbeidslivet?

- Grunnpillarene i strategiarbeid

- Mer av samme adferd gir mer av samme restulat

- Å kopiere strategier/modellering

- Kartlegging av strategier og Modellering (profesjonell herming :)

- Tote, lær å teste og forbedre strategiene dine og å komme videre når en strategi ikke fungerer

- Nyttige kartleggingsspørsmålDag 6:

- Gruppecoaching

- Du får lære hvordan du kan jobbe bedre med å foreta gode valg for deg selv og hvordan du kan hjelpe andre med det samme. Her blir det mange praktiske øvelser.

- Vi jobber med "stolarbeid" en kraftfull metode til å løse opp i konflikter mellom mennesker som fungerer veldig bra i en-til-en arbeid, sorgarbeid og familiecoaching.Dag 7:

Hypnose er en viktig forutsetning for å jobbe med NLP Coaching. For oss i Norge, kan dette virke litt fremmed, men for å kunne hjelpe mennesker i endring, er det helt avgjørende at du vet hvordan det ubevisse sinnet forstår verden og språket, vi setter derfor av tre dager til hypnoterapi på dette semesteret. Dette er hva du får lære:

- Grunnprinsippene innen Hypnoterapi i NLP

- Begreper å lære før du begynner med Hypnoterapi

- Innføring i Hypnoterapi

- Det bevisste sinn

- Det ubevisste sinn

- Hvorfor og hvordan fungerer Hypnoterapi

- Hjernebøler

- Tekniske hjelpemidler innen HypnoterapiDag 8:

Hypnoterapi fortsetter:

- Lær det hypnotearpeutiske språket, Milton Modellen, og hvordan du lager kraftfulle metaforerDag 9:

Hypnoterapi fortsetter:

- Tren på praktisk bruk av Hypnoterapi brukt i NLP øvelser, samt arbeid med traumer og fobierDag 10:

Kommunikasjon: 

Du får lære NLPs komplette kommunikasjonsmodell Meta Modellen TMDag 11:

Kommunikasjon fortsetter

Vi fortsetter å jobbe med Meta Modellen TM, samt Chunking som er en modell for hvordan vi ser på hendelser og opplevelser i forhold til fokus og størrelse. Disse modellene vil gi deg en helt ny forståelse av hvordan du kan bruke språket ditt for å bli forstått bedre, forstå andre bedre og hjelpe andre til nye og bedre resultater. Du får her lære mange virkningsfulle verktøy for gode, coachende samtaler.Dag 12:

Vi trener på NLP teknikker som passer til det du har lært fram til nå.Dag 13:

Målarbeid

De siste 3 kveldene på NLP Practitioner fokuserer vi på målarbeid. Du får lære Coaching Kompetanses komplette arbeidsverktøy for å hjelpe deg selv og andre å nå egne mål.

- Du introduseres til det å jobbe aktivt med målsetting, personlig og med andre

- Motivasjon

- Hvordan du setter velfungerende målDag 14:

Målarbeid fortsetter:

- SMARTØF, en NLP modell for testing av mål

- Troer og Verdier som mennesker bærer i seg kan gagne eller hindre bæreren, her får du lære praktisk arbeid med troer og verdier og hvordan du kan bruke det bl.a i målarbeid

- Introduksjon til modelleringDag 15:

Målarbeid fortsetter:

- Livshjul

- Tidslinje til bruk i målarbeid

- Øvelser som er nyttige i målarbeid


Den neste måneden jobber dere to-og-to med å målcoache hverandre. Målcoachingen er en del av din eksamensoppgave og skal leveres via e-mail til skolen senest 27. februar 2022. I tillegg til målcoachingen skal du gjøre en modelleringsoppgave og en en skriftlig eksamen.


Dag 16:

Eksamen del 1 :) Studentene presenterer sine modelleringsoppgaver.


Dag 17:

Eksamen del 2 :) Studentene testes i NLP teknikker på sin lærer og medelever.


Eksamenskrav:

For å få gå opp til eksamen, må du levere dokumentasjon for deltagelse på minst 6 kollokviekvelder signert av en medelev, du må også ha minst 90% deltagelse i klasserom. Studenter som ikke overholder disse kravene må ta igjen det som mangler påfølgende år, for så å gå opp til eksamen. Manglende eksamenskrav gir ikke rett til tilbakebetaling av studieavgiften. Studenter som mangler eksamenskrav, kan be skolen om privatundervisning til kr 499,- pr 60 min, til studenten oppnår eksamenskrav. Dette diskuteres i hvert enkelt tilfelle med den det gjelder.


Coaching Kompetanse forbeholder seg retten til å gjøre endringer i dagsplaner, datoer og undervisningssted underveis i studiet ved behov.

NLP Master Practitioner TM


Det andre semesteret på utdanningen

NLP Coach

Fagplan:

Dette semesteret har vi samme tema over flere kvelder for å danne en helhet. Vi begynner nå å jobbe målrettet med å lære deg å jobbe profesjonelt med å helpe andre.


Skolens NLP studie har eget navn og egen nettside, du finner all informasjons du behøver her, men for datoer er det nødvendig at du følger linken nedenfor, slik at du kommer til skolens offisiell NLP side:


For datoer, se

https://coachingkompetanse.no/


Dette semesteret er pensum inndelt i 4 fagtemaer som går over tre kvelder hver. Du kan lese om fagtemaene nedenfor, datoer finner du på coachingkompetanse.no


Fagtemaene er:


Fagtema 1, Life Coaching:


Livet er ikke bare jobb. Livet skal leves på alle arenaer. En god NLP Coach TM, eller leder forstår viktigheten av å ta godt vare på seg selv gjennom god helse og et velfungerende privatliv og forstår å verdsette og oppmuntre til det også i sine klienter eller kollegaer. På denne modulen vil du få lære trinn for trinn fremgangsmåten i hvordan å coache deg selv og andre til et velfungerende liv både hjemme og på jobb. For deg som planlegger å jobbe som privatpraktiserende NLP Coach TM, er dette en lærerik modul hvor du får lære å jobbe etter en enkel trinn-for-trinn prosess som gjør det lett å hjelpe andre på en profesjonell måte. Etter siste dag på dette fagtemaet skal du jobbe med å lede en reell klient igjennom Life Coaching. Arbeidet skal leveres som en del av din eksamen. Det forutsetter at du møter din klient til minst 5 konsultasjoner innen eksamen.Fagtema 2, SOAR, Networking og salg:


Tema for disse tre kveldene er:

Det store temaet disse tre kveldene er SOAR modellen. SOAR modellen er det mest komplette coachingverktøyet du kan tenke deg og du vil kunne bruke dette verktøyet på absolutt alle tenkelige problemstillinger. SOAR modellen tar for seg livet i både fortid, nåtid og fremtid og i alle stadier/perspektiver du kan tenke deg. Det kan kanskje høres krevende ut, men når du ført forstår modellen, er den enkel å jobbe med og vil gi veldig gode resultater, hver gang. Det å kunne SOAR modellen gjør også at du som NLP Coach TM vil føle deg veldig fri i metodevalg og kunne rendyrke det resultatet din klient bestiller. 


Vi starter dette trekvelders temaet med Sleigh of Mouth. Som privatpraktiserende coach vil du kunne bruke Sleigh of Mouth som et analyseverktøy. Som bedriftsleder/bedrifts coach vil dette rask bli ditt beste verktøy for å vinne en hver forhandlingssituasjon, samtidig som det er et veldig godt kartleggings og motivasjonsverktøy for bedriftscoacher/ledere. Det beste med Sleigh og Mouth er at du vil få lære å forhandle med karisma, sjarm og letthet, slik at du ofte vil oppleve å forlate forhandlingsbordet med en god venn, i tillegg til at du fikk det som du ville.


Networking og salg er nyttige fagtemaer både for deg som skal leve av å selge dine tjenester som NLP Coach TM og for deg som skal leve av å jobbe med salg og networking.

Sleigh of Mouth, Networking, salg og SOAR:

Disse dagene vil du lære å jobbe med Meta Programmer og andre temaer i alle tenkelige settinger, ved å jobbe deg igjennom en mosaikk over hvordan vi mennesker beveger oss logisk (eller ulogisk) i fortid, nåtid og fremtid igjennom alle hjernens logiske nivåer. Dette er ditt mest komplette verktøy innen profesjonell coaching.


Fagtema 3, Meta Programmer og NLP øvelser:


Dette fagtemaet lærer deg de underliggende programmene som ligger i hvert enkelt menneske. Disse programmene er forskjellige i alle, men har visse fellestrekk. Når du lærer deg å gjenkjenne et menneskes programmer, som ofte kommer til syne gjennom personens språk, verdier og hva personen tror og tenker, kan du hjelpe vedkommende med å endre begrensende programmer og styrke velfungerende programmer. Dette er spennende arbeid og selve grunnstenen i studiet. Det er her du som NLP Coach TM eller leder virkelig vil kunne gjøre en livslang forskjell for deg selv, dine klienter, kollegaer og de rundt deg.


Fagtema 4, Dyptgående endringer:


Den siste modulen på studiet vil vi fordype oss i hvordan å foreta dyptgående, nødvendige endringer og i dette arbeidet vi i stor grad bruke Milton Modellen som du lærte i første semester Lederkompetanse - NLP Practitoner.


Dag 1, jobber vi med tema selvtillit, selvfølelse og egne prestasjoner.


Dag 2, jobber vi med tema "sceneskrekk". Med sceneskrekk menes her menneskets iboende frykt for å tale i forsamlinger, enten det gjelder i jobbsammenheng eller privat.


Dag 3, jobber vi med begrepet tid. Du har allerede jobbet med tid under SOAR, men denne dagen får du mange praktiske øvelser hvor vi trenger på å gå tilbake i tid for å forløse det som har vært vanskelig, jobber med å skape en best mulig nåtid og en forlokkende fremtid.


Eksamen :)

På eksamen jobber dere praktisk med hverandre med reelle caser under observasjon av deres lærer og medstudenter.


OBS! Som opptakskrav til siste semester skal du i løpet av sommeren levere en bokrapport på boken Sleigh of Mouth og gjennomføre 10 timer med reelle treningsklienter (ikke medstudenter). Tilbakemeldingsskjemaer fra klientsamtalene og bokrapport leveres skolen via e-mail senest dagen før første studiedag neste semester.


Eksamenskrav:

For å få gå opp til eksamen, må du levere ditt arbeid innen Lifecoaching dokumentert med tilbakemeldingsskjemaer fra din klient. I tillegg må du levere dokumentasjon for deltagelse på minst 6 kollokviekvelder signert av en medelev, du må også ha minst 90% deltagelse i klasserom. Studenter som ikke overholder disse kravene må ta igjen det som mangler påfølgende år, for så å gå opp til eksamen. Manglende eksamenskrav gir ikke rett til tilbakebetaling av studieavgiften. Studenter som mangler eksamenskrav, kan be skolen om privatundervisning til kr 499,- pr 60 min, til studenten oppnår eksamenskrav. Dette diskuteres i hvert enkelt tilfelle med den det gjelder.


Coaching Kompetanse forbeholder seg retten til å gjøre endringer i dagsplaner, datoer og undervisningssted underveis i studiet ved behov.


Påmelding:


Du melder deg på via e-mail til post@coachingkompetanse.no


I e-mailen skriver du litt om deg selv, hva som gjorde at du valgte skolen og hva som er din målsetting med ditt studie. 


Dersom skolen har ledig plass, vil du motta et tilbud om studieplass og en studiekontrakt. 


Pris: 19.999,- pr semester, pluss kr 1.999,- pr eksamen.


Pakketilbud når du melder deg på alle tre semestre og velger delbetaling:

Innmeldingsavgift: 1.999,-

Månedsavgift: 2.499,- x 18= 44.982,-

Eksamensavgift: 1.999x3= 5.997

Totalpris: 52.978,-

Du sparer: 13.016,-


Adresse:

Bakåsveien 24, 1900 Fetsund

NLP Practitioner TM


Det siste semesteret på utdanningen

NLP Coach

Fagplan:

Dette semesteret handler om å gjøre deg til en profesjonell NLP Coach TM enten du skal jobbe i bedrifter eller egen praksis. Fokus dette semesteret er bedriftscoaching og familie/skilsmisse coaching. Dette semesteret bør du planlegge minst to kollokviehelger med studenter for å virkelig komme inn i rollen som en profesjonell NLP Coach TM.


Skolens NLP studie har eget navn og egen nettside, du finner all informasjons du behøver her, men for datoer er det nødvendig at du følger linken nedenfor, slik at du kommer til skolens offisiell NLP side:


For datoer, se

https://coachingkompetanse.no/


Les om det spennende pensumet nedenfor:


Dag 1:

The Inner Game, hva vi sier til oss selv.

The Outer Game, hva som skjer rundt oss.

Pensumbøker som studentene kjøper selv: The Inner Game of Work og The Inner Game og Tennis begge av W. Timothy Gallwey. Det er frivillig å kjøpe og lese disse bøkene, du vil lære det du trenger på skolen, men om du velger å jobbe profesjonelt med bedrifter er det viktig at du leser disse bøkene for din egen del. Årsaken til at det ikke er et krav å lese de, er at mange av studentene ved skolen ikke planlegger å jobbe i bedrifter etter endt studie, de er derfor bare et tillegg for de det gjelder. For studenter som får sitt studie betalt av arbeidsgiver, kan bokrapport fra utvalgte bøker settes som et studiekrav, dersom arbeidsgiver ber om det.


Dag 2: 

GROW modellen. En internasjonalt anerkjent modell for hvordan vi legger grunnlaget for en suksessfull bedrift med fokus på målsetting, realitetsanalyse, gjennomgang av omverden i form av en analyse av muligheter, trusler, styrker og svakheter, samt strategiplanlegging og iverksetting. Her bruker vi mye tid på praktisk trening. Utvidet GROW modell. Her tar vi modellene du til nå har lært og kombinerer de med kraftfulle NLP teknikker og metoder for å gi deg et unikt og komplett verktøy til bruk i bedrifter som vil øke sin produksjon/resultater/inntekter/miljø, eller i arbeid med en-til-en samtaler.

Pensumbok som studentene kjøper selv: A short introduction to Coaching Skills and the GROW model av P H Davies. Det er frivillig å kjøpe og lese disse bøkene, du vil lære det du trenger på skolen, men om du velger å jobbe profesjonelt med bedrifter er det viktig at du leser disse bøkene for din egen del. Årsaken til at det ikke er et krav å lese de, er at mange av studentene ved skolen ikke planlegger å jobbe i bedrifter etter endt studie, de er derfor bare et tillegg for de det gjelder. For studenter som får sitt studie betalt av arbeidsgiver, kan bokrapport fra utvalgte bøker settes som et studiekrav, dersom arbeidsgiver ber om det.Dag 3: 

Bedrifts Coaching via livshjulet. Vi jobber med å kartelgge bedriftens nåtid på alle områder, for så å legge en plan for fremtiden. Vi legger også en plan for oppfølging av bedriften, nøkkelpersoner og prosessen som helhet. Det du lærer her kan også benyttes i en-til-en, team og familie coaching. Viktigheten av oppfølging i bedriftscoaching og personlig coaching. Dag 4:

Bedrifts Coaching via livshjulet fortsetter. Vi jobber med å kartelgge bedriftens nåtid på alle områder, for så å legge en plan for fremtiden. Vi legger også en plan for oppfølging av bedriften, nøkkelpersoner og prosessen som helhet. Det du lærer her kan også benyttes i en-til-en, team og familie coaching. Viktigheten av oppfølging i bedriftscoaching og personlig coaching. Mye praktisk arbeid denne dagen.Dag 5: 

Teambuilding og sosiale ferdigheter. Denne dagen får du lære om hvordan et team bygges og hvordan et skakkjørt team kan repareres. Vi setter grunnregler for bedriftens miljøprofil og kommunikasjonsnøkler, fokuserer på resultater, og ser på hvilke fallgruver som finnes. Vi beveger oss så videre for å finne teamets styrker og motivasjon. Vi presenterer også en testmodell for å teste enkeltpersoner i bedriften eller hele/deler av bedriften. Denne modellen kan brukes på alle delene av en bedrift/team, men fungerer vel så bra innen familiecoaching.

Pensumbok som studentene kjøper selv: The Five Dysfunctions of a Team: A Leadership Fable av Patrick Lencioni. Det er frivillig å kjøpe og lese disse bøkene, du vil lære det du trenger på skolen, men om du velger å jobbe profesjonelt med bedrifter er det viktig at du leser disse bøkene for din egen del. Årsaken til at det ikke er et krav å lese de, er at mange av studentene ved skolen ikke planlegger å jobbe i bedrifter etter endt studie, de er derfor bare et tillegg for de det gjelder. For studenter som får sitt studie betalt av arbeidsgiver, kan bokrapport fra utvalgte bøker settes som et studiekrav, dersom arbeidsgiver ber om det.Dag 6: 

Coaching av toppledelse. Å coache ledere er noe annerledes enn å coache resten av bedriften. Lederene trenger å trene seg på å se bedriften som helhet og å se bedriften i både et her og nå perspektiv og i et fremtidsperspektiv. Det er også viktig for ledere å få ærlige tilbakemeldinger fra andre ledd i og rundt bedriften om hva som fungerer godt og hva som kan forbedres og hvordan. På denne dagen får du lære en omfattende arbeidsmodell for å ivareta nettopp dette. Vi snakker også om det første møtet med bedriften og personalet, samt en dypere forståelse av Meta Modellen (en kommunikasjonsmodell)

Pensumbok som studentene kjøper selv: The Consultants’ Guide to Success with 360 Degree Feedback: How to design and deliver bespoke 360 Degree Feedback your clients will love av Jo Ayoubi. Årsaken til at det ikke er et krav å lese de, er at mange av studentene ved skolen ikke planlegger å jobbe i bedrifter etter endt studie, de er derfor bare et tillegg for de det gjelder. For studenter som får sitt studie betalt av arbeidsgiver, kan bokrapport fra utvalgte bøker settes som et studiekrav, dersom arbeidsgiver ber om det.

 

Det gjøres oppmerksom på at fagmateriellet på dette kurset utleveres på engelsk. Pensumbøkene er også på engelsk. 


Frivilling tilleggslitteratur: Studenter som vil jobbe med bedriftscoaching rådes til etter studiet å lese boken The Toyota Way: 14 Management Principles from the World's Greatest Manufacturer 1st Edition,

av Jeffrey Liker. Dette er en bok som tydelig forklarer hvordan å effektivisere i bedrifter.


Avsluttende fagtema, Familie coaching og skilsmissecoaching. Dette temaet gjennomføres over tre kvelder. Du kan lese om innholdet her:


Når dine klienter eller ansatte opplever problemer i familien ifm skilsmisse, dødsfall, sykdom eller andre utfordringer, påvirker det alltid livet og arbeidsevnen. Som en del av dette studiet avslutter vi derfor med en 3 dagers helgemodul i Familie coaching. Noen familier/par står ikke til å redde, da kan det være vel så viktig å få hjelp til å skilles på en god måte, vi har derfor hele veien et sideperspektiv på skilsmissecoaching. 

 

Eksamen (2 kvelder):

Til eksamen skal alle studenter ha med reelle klienter til skolen som coaches av alle, alle skal også coache sin lærer.


Eksamenskrav:

Før eksamen skal alle studenter levere tilbakemeldingsskjemaer fra 30 reelle klienter (ikke medelever), du kan begynne å samle tilbakemeldinger allerede når du starter NLP Master Practitioner, du har derfor god tid til å gjennomføre dette kravet. Det vil være anledning til å levere disse også etter eksamen, men du vil da ikke motta ditt sertifikat før ca seks måneder etter eksamensdato. For å få gå opp til eksamen, må du levere  dokumentasjon for deltagelse på minst 6 kollokviekvelder eller 2 kollokvie weekender signert av en medelev, du må også ha minst 90% deltagelse i klasserom. Studenter som ikke overholder disse kravene må ta igjen det som mangler påfølgende år, for så å gå opp til eksamen. Manglende eksamenskrav gir ikke rett til tilbakebetaling av studieavgiften. Studenter som mangler eksamenskrav, kan be skolen om privatundervisning til kr 499,- pr 60 min, til studenten oppnår eksamenskrav. Dette diskuteres i hvert enkelt tilfelle med den det gjelder.


Coaching Kompetanse forbeholder seg retten til å gjøre endringer i dagsplaner, datoer og undervisningssted underveis i studiet ved behov.

 

Gratulerer!

PRAKTISK INFORMASJON:


Påmelding:


Du melder deg på via e-mail til post@coachingkompetanse.no


I e-mailen skriver du litt om deg selv, hva som gjorde at du valgte skolen og hva som er din målsetting med ditt studie. 


Dersom skolen har ledig plass, vil du motta et tilbud om studieplass og en studiekontrakt. 


For å beholde din studieplass må du innen 14 dager returnere signert studiekontrakt til skolen og betale studieavgiften eller innmeldingsavgiften, avhengig av hvilken betalingsmodell du velger.


Du vil motta en bekreftelse på din studieplass når skolen har mottatt din kontrakt og depositum.


Sted: Bakåsveien 24, 1900 Fetsund


Adkomst med bil: Enkleste adkomst er med bil, vi har gratis parkering rett utenfor. Du bruker ca 10 minutter fra Lillestrøm sentrum og ca 30 min fra Oslo sentrum.


Adkomst med kollektivtrafikk: Ta buss 470 fra Lillestrøm stasjon til Gran i Fet, bussen bruker ca 20 minutter. Du må påregne ca 10 min gange fra bussholdeplassen til skolen.


Klokkeslett:

Fredag 18.00-21.00

Lørdag og Søndag 11.00-18.00


Pris: 19.999,- pr semester, pluss kr 1.999,- pr eksamen.


Pakketilbud når du melder deg på alle tre semestre og velger delbetaling:

Innmeldingsavgift: 1.999,-

Månedsavgift: 2.499,- x 18= 44.982,-

Eksamensavgift: 1.999x3= 5.997

Totalpris: 52.978,-

Du sparer: 13.016,-


Betaling: Dersom du velger å betale hele studiebeløpet ved innmelding mottar du en faktura på 19.999,- ved innmelding. Dersom du ønsker å delbetale mottar du faktura på innmeldingsavgift ved innmelding og deretter månedsfaktura hver måned fra den måneden studiet starter. Vær oppmerksom på at fakturaavgift kr 79,- tilkommer på alle fakturaer.


Pensum: Pensum utdeles på skolen. I tillegg må studenter kjøpe/låne boken Sleigh of Mouth for bokrapporten 2. semester. Alle andre bøker som nevnes ila studiet er det valgfritt å kjøpe. 


Lekser: Det forventes at du gjør lekser mellom hver gang vi møtes. 


Kollokvie: Det stilles krav til deltagelse på kollokviegrupper hvert semester. Deltagelse dokumenteres av dine medstudenter og er et eksamenskrav. Kollokvie gjennomføres ikke på skolen, men der dere selv velger å møtes. Gjennomføring av kollokvie kan gjøres via nett for de som bor langt fra hverandre. Siste semester rådes dere til å møtes hele helger for å jobbe mer komprimert, men det er i orden å gjøre dette over flere kvelder for de som foretrekker det.


Fravær: Det er krav til 90% deltagelse i klasserommet. Dersom en student har mer fravær enn 10% kan det løses via privatundervisning. Privatundervisning koster kr 499,- for 60 minutter. Dersom privatundervisning ikke er ønskelig eller gjennomførbart, kan studenten ta igjen tapt undervisning påfølgende skoleår. Studieavgift tilbakebetales ikke for tapt undervisning og derav forsinket eksamen, da studenten har anledning til å repetere påfølgende år uten ekstra kostnad. 


Force Majour: Ved uforutsette hendelser i samfunnet eller ved skolen, kan undervisning bli flyttet eller gitt som nettundervisning. Det gis ingen rabatt eller tilbakebetaling av studieavgift ved Force Majour eller andre uforutsette hendelser.


Eksamensavgift: For hver eksamen fakturerers det en eksamensavgift pålydende 2.000,- denne må være betalt før sertifisering deles ut.


Sertifisering: Studentenes sertifikater sendes fra The Society of NLP i USA når studenten har bestått sin eksamen. Disse bestilles samlet og sendes ut til studentene når de ankommer fra USA. Studenter som leverer sine eksamenskrav for sent eller ikke betaler eksamensavgiften i tide, må vente på sine sertifikater til neste anledning hvor skolen bestiller sertifikater.


Mat: Kveldsundervisningen gjennomføres fra 17.30-21.30. Disse kveldene har vi kun en kort benstrekk halvveis i undervisningen og ingen spisepause, men ta gjerne med litt mat, frukt eller noe annet du kan spise mens undervisning pågår om du behøver et måltid :) Det finnes kaffe, te og vann på skolen.


NAV: Coaching Kompetanse har hatt mange studenter som har fått sitt studie betalt av NAV. Ta kontakt med skolen, så får du hjelp med søknadsprosessen. Vær oppmerksom på at NAV sine søknadsprosesser ofte er langvarige, så sørg for å ta kontakt med skolen i god tid før studiestart om du kan.


Betaler arbeidsgiver studiet ditt? Coaching Kompetanse har erfaring med studenter som får sitt studie betalt av sin arbeidsgiver. I disse tilfellene tar opptaksprosessen noe lengre tid, da vi må opprette litt mer kontakt med både deg og arbeisgiver, vær derfor rask med å ta kontakt slik at vi får alt i orden innen studiestart.


Kontaktinformasjon:


e-mail: post@coachingkompetanse.no

tlf: 41447471

Besøksadresse: Bakåsveien 24, 1900 Fetsund

Postadresse: Bakåsveien 24, 1900 Fetsund

Facebook: https://www.facebook.com/coachingkompetanse

Nettside: www.coachingkompetanse.no

VERDIER OG VISJON


SolstadAkademiets visjon er å tilby utdanning og kurs av høy kvalitet som gjør studentene trygge i sin fremtidige rolle som terapeuter og coacher.


Skolen skal tilby både dybde og bredde.


Skolen skal både ha utdanninger som kan gjennomføres på 6 - 12 -18 måneder, slik at studentene selv kan bestemme hvor lenge de vil studere ut fra både tid og lommebok.


Hos SolstadAkademiet skal alle trives og oppleve å få gode venner.


Studiene skal være mulighe å gjennomføre selv om man har en travel hverdag.


Skolen skal være åpen både for de som vil jobbe profesjonelt og for de som kommer fordi de vil lære av egen interesse uten å planlegge det som en karriere.


Hos SolstadAkademiet vil du oppleve å bli sett, hørt og forstått. Du vil få lære, føle deg inkludert og involvert og du som skal arbeide profesjonelt skal få føle deg kompetent. Dette gjøres gjennom høye faglige krav til skolen og gjennom stadige forbedringer.


De som uteksamineres fra skolen skal ha fått en kvalitetsmessig sterk utdanning i hvordan å hjelpe mennesker i endringsprosesser, har lært alt de trenger av etikk og yrkesstoltet, slik at de fremstår profesjonellt og håndterer det store ansvaret det er å jobbe med mennesker som har det vanskelig.


Eksamnene NLP Master Practitioner, HypnoTerapeut, HelhetsTerapeut og EnergiTerapeut hos SolstadAkademiet kvalifiserer for å få en yrkesutdanning som kvalifiserer til opptak hos NLH slik at de vil kunne få en solid forening i ryggen, yrkesforsikring og mulighet til å registrere seg i Alternativregisteret i Brønnøysund.


SolstadAkademiet - stedet for læring og trivsel


Dette sier en av skolens tidligere studenter: 


"En utrolig god skole, ledet av en fantastisk lærer ♥️ Cecilie skaper et kjempe godt læringsmiljø og ser hver enkelt elev. 🤩 Hun deler masse god kunnskap på en forstålig måte, samtidig som hun deler masse av seg selv. 🤗 Hun gir det lille ekstra for at alle skal føle seg bra og ivaretatt, og hun legger tilrette for at man etter studietiden skal føle seg trygg i rollen som ferdigutdannet terapeut. 🙏🏻 Miljøet er kjempe godt, og jeg har bare blitt kjent med snille og vakre sjeler 🌷 Solstad akademiet anbefales derfor til alle, og man kan også se frem til en dose selvutvikling underveis 🌟"

Hilsen fra en av våre studenter:


Jeg har tatt utdannelsen til NLP Coach ved SolstadAkademiet og er strålende fornøyd med valget av skole. Cecilie Hunvik er en meget dyktig lærer som er i besittelse av enorme mengder kunnskap om feltet hun foreleser i. Hun er nærmest definisjonen på det som på fagspråket heter ”ubevisst kompetent”! (Hva det er vil du lære om på coach-utdanningen).

Hun øser ut av sin kunnskap på en lettfattelig måte, krydret med mange og gode eksempler og historier, noe som gjør at kunnskapen ”sitter” hos oss elever.

Cecilie er ekte og varm som person samt en stor motivator og inspirator som gir av seg selv og som virkelig brenner for fagfeltet. Hun veileder og korrigerer på en behagelig og lett forstålig måte som får frem det beste hos hver enkelt elev. Dette gjør at som elev er jeg trygg på å ta de forskjellige verktøyene i bruk i praksis umiddelbart, og undervisingen er veldig praktisk lagt opp med mye tid til øvelser. Denne utdanningen er det beste valget jeg har gjort på lang tid!

Jeg kan på det varmeste anbefale SolstadAkademiets coach utdanning med Cecilie Hunvik som dyktig og dedikert lærer. Dette er stedet å utdanne seg på for å bli en god og flink NLP coach!

 

Mette Ma Finstad, Friske Grep, NLP Coach/massasjeterapeut/ friskvernsrådgiver. Treffes på mobil 951 68 426 eller e-post mettema@friskegrep.no  Se hjemmesiden www.friskegrep.no for mer info.


Mette Ma Finstad

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV


Hold deg oppdatert på våre utdanninger og kurs og vær den første som får vite det når nye kurs åpner for påmeldinmg. Meld deg på vårt nyhetsbrev og få gratis nettkurs i målcoaching i velkomstgave