Terapeutiske Tidsreiser 2021

Kurs i HypnoTerapi

Terapeutiske Tidsreiser

I sinnet reiser vi i tid hele tiden, lær å gjøre det i terapeutisk øyemed


Dette kurset passer for deg som tror på at mennesker har en sjel og at du i ubevisst tilstand kan reise i tid for å forstå deg selv og verden bedre. For å få til slike tidsreiser brukes hypnose som verktøy og det er helt avgjørende for deltagelse på dette kurset at du i forkant har deltatt på Hypnoterapeutisk Grunnkurs. På kurset vil læreren facilitere tidsreiser på klassen som gruppe og dere vil få trene på å lede hverandre på tidsreiser via hypnose. Dette er en usedvanlig spennende helg. 


For kursdeltagere og studenter: Denne modulen er åpen for alle, enten du er student ved skolen eller ikke. Dersom du har modulen som en del av studieplanen din, betaler du selvfølgelig ikke for deltagelse, det er dekket av din studieavgift, du skal heller ikke melde deg på dersom modulen er en del av ditt pensum, du har allerede en plass i klasserommet. Oppgitt pris og påmelding gjelder for kursdeltagere som ikke studerer fast ved skolen og for studenter som ikke har modulen som pensum.


For påmelding og praktisk informasjon, se nedenfor agendaen.

OBS! Denne modulen starer vi kl 15.00 på fredag og 10.00 lørdag og søndag, det er også mulig at vi kommer til å holde på lenger enn til fastsatt tid alle dagene. Dette er for å sørge for at dere får nok tid til å øve og til å debrife eller tidsreiser.


Dette er et kurs som krever at du kan hypnoterapi fra før og at kunnskapen sitter godt i deg. Mandagen før kurset mottar du derfor et nettkurs i hypnoterapiens grunnprinsipper, slik at du kan repetere det du tidligere har lært for å sørge for fullt utbytte av modulen for deg selv og de du er sammen med på modulen.


Agenda Fredag:


15.00 Velkommen

Undervisning:

- Meditasjon

- Hva er tidsreiser og hvordan kan vi bruke de for å hjelpe oss selv og klientene?

- Tidsreise facilitert av lærer

17.00 Pause

18.00 Undervisning:

- Hvordan reise bakover i tid?

- Tidsreise facilitert av lærer

- Deltagerne leder hverandre i en terapeutisk reise bakover i tid

21.00 Vi avslutter


Viktig! Som forarbeid er det viktig at du tenker over livet ditt slik det var, slik det er og hvordan du vil at det skal være, slik at det går fortere å velge tema når du selv skal trene sammen med de andre studentene.

 


Agenda Lørdag:


10.00 Velkommen

Undervisning:

- Meditasjon

- Hvordan reise i nåtid

- Nåtidsreise facilitert av lærer

12.00 Pause

13.00 Undervisning: 

- Deltagerne leder hverandre i nåtidsreiser

- Pause

- Undervisningen fortsetter: 

- Deltagerne leder hverandre i nåtidsreiser

17.00 Vi avslutter


Viktig! Som forarbeid er det viktig at du tenker over livet ditt slik det var, slik det er og hvordan du vil at det skal være, slik at det går fortere å velge tema når du selv skal trene sammen med de andre studentene.

 


Agenda Søndag:


10.00 Velkommen

Undervisning:

- Meditasjon

- Hvordan reise fremover i tid

- Fremtidsreise facilitert av lærer

12.00 Pause

13.00 Undervisning:

- Deltagerne leder hverandre i fremtidsreiser

- Pause

- Undervisning:

- Deltagerne leder hverandre i fremtidsreiser

17.00 Vi avslutter


Viktig! Som forarbeid er det viktig at du tenker over livet ditt slik det var, slik det er og hvordan du vil at det skal være, slik at det går fortere å velge tema når du selv skal trene sammen med de andre studentene.


Dette er et kurs som krever at du kan hypnoterapi fra før, derfor er det viktig at du repeterer det du lærte på hypnoterapiens grunnprinsipper, for å få fullt utbytte av kurset. Det er helt nødvendig at du gjør dette forberedende arbeidet, da det ikke blir undervinsing i hypnoterapi disse dagene, vi går rett til pensum for helgen som er Terapeutiske reiser. 

Påmelding og praktisk informasjon:


Dato: Se skolens "hjem" side for datoer


Sted: Gamle Rovenvei 141, 1900 Fetsund


Påmelding: Send mail til: cecilie.hunvik@solstadakademiet.no


Pris: 2.499,- 


Betaling: Kursavgift betales ved påmelding


Adkomst: Adkomst er enklest med bil, vi har gratis parkering utenfor


Kollektivtrafikk: Ta buss 470 fra Lillestrøm, du på påregne ca 10 min gange fra bussholdeplassen. For søk i Ruter, skriv Bakåsveien, Lillestrøm så får du opp alle alternativer. Tog til Svingen i Fet er også et alternativ, men det er lenger og brattere å gå og anbefales kun for de som vil ha en "frisk" tur :)


Mat: Ta med matpakke


Annet: Ta med penn og notatbok (vi har om du glemmer), du får utdelt kompendie ved ankomst

Lekse for studenter som skal ta eksamen (gjelder ikke deg som tar dette kurset som en enkeltsående modul):


1. Gjennomfør minst en tidsreise på en medstudent eller treningsklient. Skriv en rapport om hvordan du selv opplever tidsreise som verktøy og hvordan du selv opplever å reise i tid. Fortell hva du gjorde med klienten og klienten leverer et tilbakemeldingsskjema.


OBS! Leksen skal leveres senest 30 dager etter deltagelse på modulen og leveres som en del av ditt samlede kompendie som sendes inn før eksamen.

Hva kan jeg bruke Terapeutiske Tidsreiser til?


Løsningen på det som er vondt og vanskelig er ikke nødvendigvis i din hverdag. Vi kan i samtale og terapi snakke om det som har skjedd i nåtid og på den måten skape forløsning av det som har vært. Men ofte får vi raskere resultater på en mer skånsom måte dersom vi benytter oss av tidsreiser. 


For de som har vanskeligheter i nåtid, har de ofte ikke mulighet til å konfrontere den/det personlig, da kan en terapeutisk nåtidsreise være nyttig. I en nåtidsreise kan du besøke steder du ikke kan reise til og i fantasien kommunisere med personer du ikke ville snakket med i virkeligheten. Dette er ofte forløsende og oppklarende for den det gjelder. 


Mange mennesker bekymrer seg og til og med frykter fremtiden. For disse kan fremtidsreiser vær oppklarende og betryggende, man kan jo ikke virkelig se sin egen fremtid, men man får et bedre innsyn i ønsker, muligheter og veien videre. Man kan også i slike reiser konfrontere sin egen fremtidsfrykt. 


Noen lurer på om dette er et kurs som også handler om å reise til tidligere eller kommende liv. Dette er det ikke et facitsvar på. Når vi reiser terapeutisk i tid, er det en reise i eget sinn og sinnet ditt vil ta deg til den opplevelsen som best vil forløse det du behøver hjelp med. Noen mennesker opplever å reise til andre steder og tider enn de lever i. Dette må ikke tas som et bevis på at menneskser reinkarneres og at minner om reinkarnasjon er tilgjengelig via hypnose, selv om mange velger å tro det. Terapeutiske tidsreiser har kun en hensikt og det er å hjelpe sinnet å forløse det som er vondt og vanskelig og klienten vil bli ledet til den mest hensiktsmessige visjonen i det perspektivet. Det kan være en hypnotisk opplevelse fra i går eller 200 år frem eller tilbake i tid. På et kurs som dette er det viktig å huske at det er den terapeutiske forløsningen som er målet, ikke å stadfeste reinkarnasjon og minner derfra. 


Når det gjelder hypnotiske reiser i terapeutisk øyemed, er det mange spennende temaer vi kan bruke og dersom vi rekker, vil vi gå litt utenom pensum på disse. Men det varierer fra gang til gang om vi rekker og hva vi i så fall gjør. Disse ekstra teamene blir i så fall ikke tilgjengelige for nettstudenter.


Jeg håper du blir med. Dette er en lærerik, ressursfylt og morsom helg :) Velkommen <3