Coachingens Grunnprinsipper Nettkurs

Coachingens Grunnprinsipper

En introduksjon til NLP og Life Coaching 

Nettkurs - lær coaching der du er :)


Passer for deg som vil coache deg selv i egen hverdag og

for deg som vil lære å coache profesjonelt

Dette får du lære:


- Velkommen

- NLPs historie

- Hva er NLP

- NLP forutsetningene (grunnpilarene )

- Sansene våre og hvordan vi bruker de og hva de forteller oss

- Lær å lese øyebevegelser

- Samhørighet

- Matche/mismatche

- Å følge eller lede....

- Hvordan å bruke primærsans og perifersans

- Forskjellen på tokning og fakta

- Lær å se verden fra flere vinkler (reframe)

- Hva er en tilstand og hvordan kan vi endre den? (State)

- Analyse av deg selv og andre (Elisitering og kalibrering)

- Kunsten å skape velfungerende liv (økologi)

- Hvordan å bruke tid til din fordel (in-time/through time)

- Styrken i å leve deg inn i situasjonen og å distansere deg fra den, avhengig av hva som passer når (assosiasjon/dissosiasjon/dobbel dissosiasjon)

- Hvordan gjøre følelser større og mindre etter hva som er mest hensiktsmessig

- Hensiktsmessige overbevisninger

- Hvordan snu en følelse

- Forankre en bedre fremtid (Future pace)

- Hvordan hjernen prossesserer og arkiverer informasjon via generalisering (gjenkjenning), forvrengning (å få noe ukjent til å passe) og sletting. Kalt universelle modelleringsprosesser

13.00 Pause

14.00 Undervisning:

- NLPs kommunikasjonsmodell

- Vi går dypere inn i sansene våre (submodaliteter)

- Viktigheten av å fokusere og hva vi velger å fokusere på

- Legg til rette for velfungerende opplevesler, relasjoner og liv (preframing)

- Forstå hvordan du lærer og forstå deg selv og dine prosesser bedre (4 stadier for læring)


Hva er Coaching?


Å coache innebærer å motivere klienten til å finne sine egne løsninger. En coach gir ikke råd eller forteller klienten hva som er løsningen. Coachens oppgave er å veilede klienten til å selv finne sine løsninger, innenfra.


I coaching er vi ikke så opptatt av å dvele med hva som har skjedd. Vi trenger egentlig bare en kort innføring i historikken, før vi begynner å fokusere på det som skjer i et her og nå perspektiv og å skape den ønskede fremtid. Selvfølgelig trenger vi å lege det som har skjedd, men det kan vi løse relativt raskt via coachingøvelser og hypnose som du får lære på andre moduler ved skolen. 


En person som lever etter NLPs grunnmur er flink til å leve i nuet, skape en god fremtid og hente ut ressursen i det som pågår.


Denne modulen fokuserer vi på å lære deg grunnmuren innen coaching, hvilke begreper og teknikker som ligger i bunnen for hvordan en coach tenker og jobber. 


Dette er en veldig nyttig modul for alle som jobber med mennesker i alle bransjer og en veldig nyttig modul for alle som vil skape et bedre liv for seg selv og sine.

Gratis gave til alle som tar kurset :O)


Alle som handler dette kurset mottar også SolstadAkademiets hefte med Øvelser. Her finner du alle øvelser du behøver for å forbedre eget og andres liv.