NLP MASTER PRACTITIONER

Et studie for deg som vil lære å hjelpe andre som hobby, i jobbsammenheng eller profesjonelt med klienter

Velkommen til vår internasjonalt anerkjente coach utdannelse NLP Master Practitioner. CoachingKompetanse/SolstadAkademiet, er en Richard Bandler skole og alle våre studenter får sine sertifiseringer signert av Richard Bandler og John La Valle direkte fra The Society of NLP i USA.


Dette semesteret får du lære hvordan du motiverer og driver mennesker videre slik at de kan nå sine mål og skape det livet de ønsker seg.


Også dette semesteret bruker du deg selv som ditt viktigste arbeidsverktøy, men vi blir også mer opptatt av å trene deg til å jobbe med andre gjennom kollokvie. Kollokvien uføres i klasserommet uten lærer på lørdagene, slik at dere får bryne dere på å jobbe selvstendig. Du jobber deg kontinuerlig igjennom all læring med fokus på å få NLPen under huden, slik at du skal bli tryggere på den lærdommen du allerede har og å ta imot ny læring med iver og glede.


Dette er en utviklende og lærerik udanning for alle som jobber med mennesker. Kanskje jobber du innen HR eller som privatpraktiserende terapeut/motivator, eller du gjør dette for egen utvikling. Men det er en like nyttig utdanning om du er ungdomsarbeider, jobber som lærer, i barnehage, på treningsstudio, innen idrett, helse, jobber med rus/avhengighet eller på andre måter hjelper mennesker.


Studiet gjennomføres i en kombinasjon av forelesning og kollokvie. I tillegg kommer hjemmearbeid i form av lekser og arbeid med praksiskandidater. Les mer om pensum her:

Life Coaching

Et komplett kurs

17-19 januar 2020


LifeCoaching er lett å selge for deg som vil jobbe som privatpraktiserende coach/terapeut og nyttig for deg som vil bli flinkere til å hjelpe mennesker i din nåværende jobb.


Denne modulen vil du få lære et komplett time-for-time opplegg som er lett å forstå. Du vil også få lære relevante øvelser og trene på gode spørsmålsstillinger. Deler av lørdagen er studentene i klasserommet uten lærer for å jobbe selvstendig. Dette trener deg på rollen som coach og utfordrer deg til å tenke selv, slik at du får læringen godt under huden.

HypnoTerapeutisk

Fordypning

27-29 mars 2020


Hypnose er det mest kraftfulle endringsverktøy som finnes. Her bygger vi videre på det du lærte på HypnoTerapeutsik Grunnkurs i første semester og du får komplette verktøy for å jobbe med mestring, selvtillit, møter, foredrag, prestasjoner. Vi jobber med behandling av traumer og fobier og du får et komplett oppsett for hvordan du kan jobbe med røykeslutt og vektreduksjon.


Mesteparten av lørdagen jobber studentene selvstendig uten lærer tilstede med å skrive egne hypnoser og utføre de på hverandre. Dette for at dere skal få det praktiske under huden gjøre dere i stand til å tørre å jobbe på egenhånd med klienter etter modulen.

Gruppecoaching,

mindfulnes og yoga

14-16 februar 2020


Å jobbe med gruppecoaching er spennde, både for deg som skal være privatpraktiserende og deg som bruker coaching i jobb. Når du jobber med grupper, er det lett å skape en lønnsom praksis og på jobb vil du kunne booste team og heve innsatsen i forskjellige avdelinger/ledelse. Fredagen gjør vi mest yoga og avspenning, lørdag er det gruppecoaching og studentene jobber store deler av dagen selvstendig uten lærer til stede, dette for å trene dere på selvstendighet. Den selvstendige treningen bruker dere i grupper med å lage oppsett for gruppegoaching og trener på rollen som gruppecoach. Søndag jobber vi med mindfulnes og Tai-Chi. Hvis noen spør, kan det t.o.m. hende jeg tar med gongen på søndag.

Meta Programmer

Det dype vannet

24-26 april 2020


Lurer du på hva som får deg til å tenke og handle som du gjør og hva som gjør at du er annerledes enn andre? Det skydes metaprogrammer. Tidligere trodde man at metaprogrammer var noe vi var født med og at vi på godt og vondt måtte gå gjennom våre liv og være de vi ble født til å være. Nå vet vi bedre. Metaprogrammer kan slettes, endres og installeres. Det gir deg muligheten til å designe deg selv og ditt eget liv og til å hjelpe dine klienter til å gjøre det samme. En forutsetning for endring av MetaProgrammer er at man selv ønsker endring. Fredag lærer du alt du trenger. Lørdag jobber dere selvstendig med endring uten lærer til stede. Søndag er det undervisning med lærer i salg og networking.

SOAR modellen

Det komplette verktøy

13-15 mars 2020


SOAR modellen er det mest kompelette systemet vi har for å jobbe med klienter. SOAR modellen er som en rubics kube av menneskers logiske nivåer plassert i fortid, nåtid, fremtid og vi har seks lag hvor vi kan bevege oss opp og ned. Med SOAR i verktøykassen kan du hjelpe hvem som helst med hva som helst. Du lærer SOAR på fredag og på lørdag morgen, så bruker dere resten av lørdagen til å jobbe selvstendig i gruppe uten lærer til stede, det driller dere på å tørre å jobbe alene og tenke selv. Søndag får du lære kommunikasjonsmodellen Sleigh of Mouth. Det sies at når du kan den, vil du vinne en hver fremtidig diskusjon og forhandling. Som lekse skal du lese boken Sleigh of Mouth og skrive bokrapport.

Eksamen og 

studietur til 

Italia


Etter undervisningsmodulene har du to måneders praksis. I praksisperioden leser du boken Sleigh of Mouth av Robert Dilts og skriver en bokrapport om denne, du besvarer en skriftlig hjemmeeksamen og jobber med minst 10 praksiskunder. I tillegg skal d Lifecoache en medstudent eller klient. Senest 20. juni sender du skolen bokrapporten, skriftlig eksamen, lifecoaching og tilbakemeldinger fra praksisklienter, hvorpå din sertifisering bestilles fra USA dersom du har bestått eksamen.

Som en avslutning på ditt studie anbefales det at du blir med skolen på studieturen til Italia i september, du får halv pris på deltagelse så lenge du er student ved skolen, du kan lese mer om turen her:

http://solstadakademiet.no/weekendreiser/innisjelen.html

Praktisk informasjon/studiebetingelser:


Lærer på utdanningen: Lærer på utdanningen er NLP Coaching Trainer og Grunnlegger Cecilie Hunvik. Hun er sertifisert NLP Coaching Trainer fra Richard Bandler og The Society of NLP i USA. Det innebærer at alle våre studenter får sine sertifiseringer signert av Richard Bandler og John La Valle. Dette er altså en internasjonalt anerkjent utdannelse som gir mange muligheter både i Norge og i utlandet. Ved behov til vikarer og assistenter gjesteforelese/hjelpe til.


Studiestart/Varighet/Tider: Studiestart er i januar hvert år med avsluttende eksamen i juni. 


Pris: 34.999,-* du velger selv om du vil betale hele studieavgiften ved påmelding eller dele betalingen i 10 rentefrie avdrag a 3.499,-. Innbetaling av studieavgift eller første avdrag på nedbetaling må gjøres ved påmelding. Dette skyldes at vi har begrenset plass i klasserommet og vi kan kun holde av plasser til studenter vi er sikre på at vil møte til studiestart.


* Earlybird pris, dersom du bestiller og betaler/starter delbtaling senest 6 uker etter at du har startet på NLP Practitioner, får du en rabatt på kr 5000,- og betaler kun 29.999,- for dette semesteret. I tillegg til studieavgiften tilkommer en eksamensavgift på kr 2000,- som forfaller når du har bestått eksamen. Denne avgiften er for å dekke sertifikatet ditt som kommer fra Richard Bandler og The Society of NLP.Betaling: Du betaler via PayPal ved påmelding. PayPal er en av verdens mest sikre betalingsløsninger på nett. Det er viktig at du skriver ut og tar vare på kvitteringen for din innbetaling. Den er din inngangsbillett første studiedag. Om du ikke kan betale via PayPal, ta kontakt med skolen via e-mail til cecilie.hunvik@solstadakademiet.no så utstedes en faktura til deg.


Opptakskrav: Du må ha gjennomført NLP Practitoner ved SolstadAkademiet eller en annen godkjent Richard Bandler skole. Kopi av ditt NLP Practitoner sertifikat må leveres første studiedag. Du må også levere en oppgave hvor du har gjort ditt eget målcoaching arbeid, alt du trenger for å løse denne oppgaven får du tilsendt ved påmelding.


Fravær: Du kan ikke ha mer enn 10% fravær, alstå 1 1/2 studiedag. Dersom du har mer fravær enn 10% får du selvfølgelig fortsette på studiet, men du vil ikke motta din sertifisering før du har tatt igjen de tapte dager neste studieår. Studieavgift tilbakebetales ikke ved fravær siden studenter med fravær får anledning til å ta igjen tapte dager ved neste semester. Dersom stundenten uteblir neste semester mister studenten muligheten til å ta eksamen, da det har gått for lang tid mellom læring og eksamen. Dersom studenten da vil ta opp eksamen ved en senere anledning er det mulig, studenten må da repetere hele studiet, men behøver ikke å betale studeavgift utover eksamensavgiften pålydende kr 4.000,-.


Videre utdanning: NLP Master Practitoner er springbrettet videre for deg som vil jobbe profesjonelt som sertifisert NLP Coach. På NLP Coach studiet får du lære hva det innebærer å være en profesjonell NLP Coach. Du vil få lære flere internasjonalt anerkjente arbeidsmetoder for gjennomføring av bedriftscoaching, coaching av grupper/team, familier og en-til-en coaching som brukes bl.a av Coca Cola, Apple og IBM for å nevne noen. Vi bruker mye til på å trende deg til å håndtere rollen som NLP Coach.


Hjemmearbeid: Det forventes at du fordyper deg i fagmateriellet mellom hver gang vi møtes via egenstudier og hjemmearbeid. Hjemmearbeidet sendes inn via e-mail innen neste modul. Mengden hjemmearbeid og innleveringsoppgaver lar seg lett kombinere med en travel hverdag. Det forventes også at du leser boken Sleigh of Mouth av Robert Ditls og skriver en bokrapport om denne i løpet av studiet, boken kjøper du selv, du har en praksisperiode etter undervisningsslutt til å gjøre dette. I kollokvie får dere hver modul fordype dere i oppgaver som har relasjon til helgens modul. Oppgavene løses i gruppe, par eller alene.


Eksamen: Etter undervisningsmodulene har du to måneders praksis. I praksisperioden leser du boken Sleigh of Mouth av Robert Dilts og skriver en bokrapport om denne, du besvarer en skriftlig hjemmeeksamen og jobber med minst 10 praksiskunder. I tillegg skal d Lifecoache en medstudent eller klient. Senest 20. juni sender du skolen bokrapporten, skriftlig eksamen, lifecoaching og tilbakemeldinger fra praksisklienter, hvorpå din sertifisering bestilles fra USA dersom du har bestått eksamen.


Praktisering: Vi anbefaler alle studenter å praktisere mens de studerer. Enten på reelle kunder, dersom du har en eksterende praksis, eller på treningskandidater, dersom du er helt ny i bransjen. Dette er fordi læringen fester seg bedre i deg når du praktiserer umiddelbart etter læring. Det gir deg også muligheten til å danne deg en liten kundekrets allerede mens du studerer, slik at du har et yrkesgrunnlag når du er ferdig og at du kan tjene inn litt av studieavgiften mens du studerer. Det er viktig at alle som tilbyr studentbehandling understreker at de er under utdanning. Praktisering gir deg også mulighet til å begynne å tjene litt penger allerede mens du studerer.


Påmelding: Du kan melde deg på i skjemaet til høyre. Når du har meldt deg på vil du motta en bekreftelseslink via e-mail. Når du har klikket på den vil du motta betalingsinfo. Om du ikke mottar disse mailene se spam/søpplefilteret ditt og kontakt så skolen om de ikke ligger der. OBS! Du er ikke sikret plass på studiet før studieavgiften er innbetalt, eller delbetaling er påbegynt. Påmeldingen er bindende. Studenter betaler studieavgiften via PayPal, PayPal er en av verdens mest sikre betalingsløsninger på nett. Dersom du ikke kan betale via PayPal, ta kontakt med skolen via e-mail til cecilie.hunvik@solstadakademiet.no så utsteder vi faktura til deg.


Sted: Studiet gjennomføres i våre flotte lokaler i Skippergata 9 i Oslo sentrum, med kort vei til jernbanetorget. Undervisningssted kan bli endret ved behov.

 

Datoer: Ovenfor eller skolens studieplan:

http://solstadakademiet.no/home/undervisningsplan-for-2020.html


Tider: Fredag kveld 17.00 til ca 21.00, lørdag 10-16.00 og søndag 11-17.00. OBS! Lokalene åpner ikke før studiestart, så vær snill å ikke komme for tidlig. Hver undervisningsdag starter med 15 min kaffe/te da dette er viktig for klassemiljøet, vi ber om at alle møter til denne hyggelige starten på dagen og ikke ser det som en anledning til å komme senere :)


Endringer: SolstadAkademiet forbeholder seg retten til å gjøre endringer i dagsplanene underveis i studiet ved behov, lokasjon kan også endres ved nødvendighet.


Vanlig stilte spørsmål:


Hva står NLP for?


NLP står for Nevro Linguistisk Programmering og er læren om hvordan vi kan bruke kunnskap om nevrologi og språk til å skape det vi vil ha i livet.


Hvor kommer NLP fra?


NLP Coaching ble et begrep da Richard Bandler og John Grinder begynte å studere menneskelig adferd og språksystemer på 70-tallet. Richard var veldig entusiastisk i forhold til å avdekke hva som egentlig fungerte, når det gjadt å endre menneskelig adferd og hjelpe folk til å ha det bedre, uten å ty til bruk av medisinering. Gjennom sin likefremme adferd kombinert med en lynende skarp hjerne fikk han innpass og fikk følge i fotsporene til den tidens mest suksessfulle behandlere i USA. Han oppdaget fort at disse menneskene hadde noen helt typiske fellestrekk. Disse fellestrekkene var måten de brukte språket på, evnen til å skape samhørighet med andre og evnen til å lese hvilke nivåer mennesker kommuniserte på både verbalt og kroppslig. Dette satt Richard og John i system via sin Meta Modell TM, som du kan lese om i The Structure og Magic 1 og 2. Videre fikk Richard lov, ofte via Virginia Satir å jobbe med store psykiatriske problemstillinger innen psykiatriske institusjoner i USA, han jobbet også med soldater som kom hjem med krigstraumer. Selv gjorde han mye selvstendig forskning på arbeid med traumer, fobier og læring. NLP er en sammenstilling bygget på alt arbeid Richard og John gjorde på denne tiden. I denne tiden studerte de også hypnosens far Milton H. Erickson og grunlegger av Gestalt terapien Fritz Perls for å neven noen. Siden skilte de to lag og Richard fortsatte veien videre med John La Valle og grunnla The Society of NLP, som er NLP slik vi underviser det i dag. For å videreformidle NLP slik det gjøres på SolstadAkdemiet, må NLP Coaching Traineren gå i lære hos Richard og John i USA i to omganger og forplikter seg til å holde seg stadig oppdatert og i dialog med organisasjonen i USA. Når du studerer hos SolstadAkademiet, kan du derfor være helt sikker på å motta undervisning av 1. klasse på et internasjonalt anerkjent nivå.


Hvordan kan jeg bruke det jeg lærer?


Aller først vil du merke en økning av din egen livskvalitet. Du vil merke at du blir mer ressussterk og fylt av mer erergi. Du vil oppleve at når du har flere verktøy til å ordne opp, vil det gi deg en økt opplevelse av orden, kontroll og gjennomføringsevne. Du vil også bli flink til helt naturlig å gi deg selv gode, velfortjente pauser som bygger deg opp og beriker livet ditt. Du vil merke at du kommuniserer bedre, ditt sosiale liv bedres og du får ryddet opp i grums, personlige konflikter og arr fra fortiden. Du vil også merke at du presterer bedre på jobb og at familielivet fungerer bedre. Og best av alt, du vil forstå at det å bygge den fremtiden du vil ha, er enklere enn du ville trodd. Alt dette fordi du lærer hvordan å sette deg i lederstolen i eget liv og skape det livet du ønsker deg. Det er derfor NLPere er så misunnelsesverdig fornøyde hele tiden :) Det kan du også bli, på ordentlig.


Dersom du allerede jobber med mennesker, vil du oppleve gleden av å videreformidle det du har lært til de menneskene du jobber med og du vil oppleve å skape bedre resultater i andre.


Dersom du vil jobbe profesjonelt som Coach får du her anledning til å sette det du lærer ut i livet og begynne å jobbe med å bygge opp en kundekrets, mens du får muligheten til å studere videre mot NLP Coach tittelen.


NLP Coaching er ikke bare en utdanning, det er en livsstil. Når du har lært NLP er det med deg resten av livet.


Må jeg ville bli coach for å studere NLP Master Practitoner?


Absolutt ikke. Som regel består klassene våre av 50% studenter som vil bruke NLP i sin jobb/praksis, og 50% studenter som bare vil lære for å glede seg selv og de rundt seg.


Er utdannelsen min verdsatt?


Ja, din utdannelse er verdsatt, både her i Norge og interntasjonalt. Enhver arbeidsgiver vil se det som et stort pluss at du har en utdanning innen NLP Coaching, særlig dersom du jobber med mennesker/omsorg eller innen ledelse.


Din utdannelse er også verdsatt i samfunnet, dersom du søker det opp, vil du finne at mange forfattere, bedriftsledere og mennesker innen film/teater, media, og alle slags yrker innen omsorg har studert NLP, du vil også se at mange politikere og psykologer har NLP trening.


Din utdannelse er i tillegg verdsatt offentlig. Når du etter ditt 2. studieår mottar din sertifisering som NLP Master Practitioner, kan du søke opptak i organiasjonen NLH som er en av Norges største foreninger for Alternative Behandlere, gjennom NLH vil du ha en sterk forening i ryggen og motta yrkesforsikring dersom du ønsker det. Som medlem av NLH med VEKS kurs (et kurs i etikk og moral), kan registrere deg i Alternativregisteret i Brønnøysund og får gjennom det muligheten til å jobbe momsfritt som utøver.


Din utdannelse er internasjonalt anerkjent gjennom The Society of NLP, du som studerer ved en Bandler skole som SolstadAkdemiet, kan jobbe med coaching verden over under et kjent varemerke og nå som rimelige reisemuligheter er stadig mer utbredt og vi har internett og Skype som  introduserer oss for stadig nye muligheter, har du i praksis hele verden som arbeidsplass etter endt utdanning, dersom du ønsker det.


Din NLP utdannelse er en gave du gir deg selv, som fortsetter å vare livet ut :)


Hvor lang er Coach utdannelsen?


Coach utdannelsen er tredelt. Det er her viktig å understreke at hver del er avsluttende og at det markeres med en sertifisering. Det innebærer at det er du selv som bestemmer hvor langt du vil gå og hvor lang tid du vil bruke. Selv studenter som bare er med første studieår, sitter igjen med en verdifull sertifisering og masse kunnskap.


Du starter med NLP Practitoner hvor du selv er i fokus og hvor du går i dine egne prosesser og bruker det du lærer hovedsaklig i ditt eget liv.


På NLP Master Practitoner går vi videre og du får lære å jobbe aktivt med andre mennesker, enten du vil gjøre det som hobby, til bruk i nåværende jobb, eller som privatpraktiserende coach. Du vil få våre skreddersydde program for å jobbe profesjonelt med LifeCoaching, FamilieCoaching, Målcoaching, Hypnotearpi og Forhandling/Salg/Networking.


På NLP Coach får du lære vårt komplette program for å jobbe profesjonelt som NLP Coach. Du får lære internasonalt anerkjente modeller brukt av bl.a CocaCola, Apple og IBM for å nevne noen. Dette er modeller du kan bruke både i bedriftscoaching, grupper/team, i familier eller i en-til-en arbeid. Vi bruker mye tid på å trene deg til å jobbe profesjonelt som NLP Coach.


Må jeg melde meg på til alle stegene i studiet?


Nei, hos oss velger du det som passer for deg. Du kan ta 10 dagers kurset Enhance Your Life, NLP Practitoner, NLP Master Practitoner eller NLP Coach, akkurat slik du ønsker. Det som er viktig for oss, er å vise NLPens vidunderlige verden til så mange som mulig.


Kan jeg studere i eget tempo?


Til en viss grad. Vi anbefaler at du tar semestrene direkte etter hverdandre fordi det er til hjelp for deg å ha all læring friskt i minne når du studerer. Du kan ta et års pause mellom hvert semester dersom du ønsker det, men du må da ta eksamen på ditt forrige studie på nytt, slik at vi vet at du har læringen friskt i minne. Dersom du vil tilbake til skolen for å studere videre etter mer enn enn år, vil du bli bedt om å delta gratis på ditt forrige semester samtidig som du tar det neste. Slik at du er helt oppdatert.


Er utdanningen støttet av NAV?


Vi har hatt studenter hos oss som har fått sin utdanning dekket av NAV, flere har også fått sin NLP utdanning dekket av sin arbeidsgiver. Ta kontakt med skolen dersom dette er aktuelt for deg, så ordner vi det nødvendige papirarbeidet og holder dialogen med NAV, det er vi vant til.


Har du flere spørsmål?


Da er du hjertelig velkommen til å maile skolen til: cecilie.hunvik@solstadakademiet.noFornøyde NLP Coacher, sertifisert etter 3 dagers praktisk eksamen :)

Fornøyde studenter med sine første NLP sertifiseringer

Studiekontrakt/betingelser:

 

Informasjonen nedenfor er vår gjensidige studiekontrakt. Ved å melde deg på via skjemaet ovenfor bekrefter du at du har lest og forstått studiekontrakten/betingelsene i kolonnen nedenfor under Praktisk Informasjon.


Praktisk Informasjon:

 

Påmelding:

Du melder deg enkelt på ved å fylle ut skjemaet ovenfor. OBS! Opptakskrav til dette semesteret er at du har et gyldig sertifikat fra NLP Practitioner ved en Richard Bandler skole godkjent av The Society of NLP.

 

Betalingsfrist: Senest 10 dager fra påmeldingsdato, må du betale studieavgiften/starte delbetaling. Du er ikke sikret studieplass før studieavgiften er betalt/delbetaling igangsatt.

 

Sted: Skippergata 9 i Oslo sentrum, rett ovenfor Operaen. Her er du nær alle kollektivtilbud og det finnes mange parkeringsmuligheter. Lokasjon kan endres ved behov.

 

Undervisningstid:

Fredag: 17.00- ca 21.

Lørdag: 10-16

Søndag: 11-17


Datoer og pensum: Se de fem kolonnene til venstre

 

Fravær: For å motta sertifiseringen fra USA stilles det et krav om 90% tilstedeværelse, det innebærer at studentene ikke kan ha mer enn 1 1/2 dag fravær for å motta sin sertifisering. Studenter som har mer fravær enn 1 1/2 dag er velkommen til å fortsette på studiet, men vil ikke motta sin sertifisering før tapte dager er tatt igjen neste semester. Studieavgift tilbakebetales ikke ved fravær, da alle deltagere får mulighet til å ta opp igjen tapte dager ved første mulighet. Dersom studenten venter mer enn et år med å ta igjen tapte dager, kreves det at studenten repeterer hele studiet, studenter som benytter seg av dette, må betale ny eksamensavgift på kr 4000,-.

 

Sertifisering:

Coacing Kompentanse/SolstadAkademiet er en skole godkjent av Richard Bandler og The Society of NLP TM i USA. Det innebærer at alle som består eksamen får utdelt sertifisering som NLP Master Practitoner TM, signert av Richard Bandler, John La Valle og Cecilie Hunvik


Studiereglement:

1. Alle studenter må være påmeldt innen første studiedag.

2. Studieavgiften skal betales/delbetaling skal igangsettet senest 10 dager etter påmelding for at studenten skal ha rett til studieplassen.

3. Studieavgift tilbakebetales ikke ved fravær, da studenter tilbys muligheten til å ta igjen tapte dager ved første anledning.

4. Sertifisering leveres ikke ut til studenter med mer enn 1 1/2 dager fravær.

5. Studenter med mer enn 1 1/2 dag fravær kan fortsette på studiet, men må ta igjen tapte dager før sertifisering deles ut.

5. Studenter må bestå sin eksamen for å motta sertifisering.

6. Skolen forbeholder seg retten til å flytte undervisningsdatoer og endre tider ved behov, studenter vil motta skriftlig beskjed ved flytting av dager eller tider. Ved behov kan også lokasjon endres.

7. Skolen forplikter å gjennomføre studiet slik at alle studenter som kvalifiserer, mottar sin sertifisering fra The Society of NLP TM.

8. Skolen forplikter seg til å levere undervisning og pensumlitteratur i tråd med hva som er beskrevet på studiets nettside. Ansvaret for selve læringen ligger hos studenten.

9. Ved å betale studieavgiften bekrefter og godtar studenten eller bedriften som melder studenten på, studiereglementet ovenfor.

10. Coaching Kompetanse eies av SolstadAkademiet.


Pris: kr 34.999,-*. Du velger selv om du vil betale hele studieavgiften eller delbetale, dette valget gjør du når du mottar din første mail fra skolen etter påmelding. I tillegg til studieavgiften tilkommer et gebyr på kr 50,- pr innbetaling. Det lønner seg derfor å betale hele studiet ved påmelding for de som har anledning til det. * Earlybird pris, dersom du bestiller og betaler/starter delbtaling senest 6 uker etter at du har startet på NLP Practitioner, får du en rabatt på kr 5000,- og betaler kun 29.999,- for dette semesteret. I tillegg til studieavgiften tilkommer en eksamensavgift på kr 2000,- som forfaller når du har bestått eksamen. Denne avgiften er for å dekke sertifikatet ditt som kommer fra Richard Bandler og The Society of NLP.

 

Kontaktinformasjon:

E-mail: cecilie.hunvik@solstadakademiet.no

Telefon: 41 44 74 71 Grunnet undervisning og arbeid med klienter er telefonen sjeldent betjent, det er derfor lurt å sende en sms med hva det gjelder, så vil du bli oppringt. 

Besøksadresse: Skippergata 9, Oslo sentrum


Richard Bandler og Cecilie Hunvik

John La Valle og Cecilie Hunvik

Klasserommet hvor all læring skjer, som du ser har vi begrenset plass, så det er lurt å være rask med påmelding :)

Vårt trivelige spiserom hvor vi har det mye gøy. Du vil ikke tro hvor mye læring som skjer, selv i lunsjen, når alle spiser sammen. Her studerer mange som kan mye om så mangt :)

Dette sier våre studenter om skolen:


* Tusen takk kjære Cecilie for tre nye lærerike dager med deg! Jeg har lært å ha mer tillit til mine egne evner etter dette og det er et stort gjennombrudd for meg. Teknikkene vi har lært er jeg veldig begeistret for, de er varierte og effektive. Dette kommer jeg til å dra stor nytte av fremover i mine klientbehandlinger. Jeg lærer også mye av din raushet, du byr på deg sjøl og er vennligheten selv. Tusen takk! Varm klem


* Modulen har derfor gitt meg svar på “hva jeg skal gjøre når jeg blir stor” og jeg vet jeg kan mestre.


* Gleder meg til hver dag jeg skal på skolen. Det gode miljøet hjelper du som lærer godt til å skape. Jeg har fått flere venner for livstid allerede og føler meg inkludert og at alt er veldig profesjonelt – både når det gjelder det faglige og taushetsplikt -samt bruk av tid. Tone Kvam


* Det kan jeg varmt anbefale. NLP er et flott verktøy og den måte som Cecilie lærere det fra seg på er helt fantastisk. Jeg kommer til å ta alle 3 NLP studier hos Solstad akademiet. Vennlig hilsen Casper Jørgensen


* Kjære Cecilie   Jeg er kjempefornøyd så langt i de kursene jeg har hatt. Jeg har kommet  i dyp kontakt med meg selv, blitt flinkere å slappe av. Tenker annerledes, merker jeg er i en stor endringsprosess som skremmer meg men samtidig gir meg en følelse av å være på riktig livsvei...gir meg mer selvtillit, mer livsglede, samtidig har jeg opplevd å finne min sjele/livsvenn  følges venn.noe som har gitt meg veldig mye både av kjærlighet og sorg...Jeg har møtt så vanvittig mange herlige personligheter, spennende mennesker på kursene. Virkelig selvutvikling til de grader. Jeg er veldig sårbar, samtidig veldig trygg på at jeg heller mer og mer mot det alternative,og ønsker å lære mer om dette:)  Med vennlig hilsen Kjersti


* Det gjør en forskjell, med små grep får du en bedre hverdag, du lærer å beskytte deg selv og ta vare på deg selv. Man kan gjøre en forskjell for andre mennesker.


* Vi lærer om interessante og spennende temaer, med ulike og inspirerende lærere, studiet har gitt meg mye og anbefales på det varmeste!


* Dette er et studie alle har godt av/nytte av.Cecilie Hunvik grunnla SolstadAkademiet for snart 10 år siden. Hun har en lang og bred utdannelse innen terapi og NLP Coahching. Hun er godkjent NLP Coaching Trainer fra The Society of NLP og Richard Bandler i USA. Hun er utdannet Kost- og Ernæringsterapeut, Hypnoterapeut og EFT behandler. Hun studert 5 år på Bevissthetsskolen og 3 år på Krystallakademiet. Hun har også studert psykologi, mindfulnes, meditasjon, ayurveda, massasje, Rosenmetoden, Healing, Yoga, Akupressur, Etikk, Kunst og Håndverk for å nevne noe.

Cecilie har jobbet profesjonelt med mennesker i over 20 år. Hun startet sin yrkeskarriære innen motebransjen og satt i mange år i ledergruppen i H&M distansehandel hvor hun lærte mye om å styre en sukessfull bedrift på en kostnadseffektiv måte. Denne lærdommen sitter dypt, og er tydelig å se i hvordan SolstadAkademiet drives, høy kvalitet til lavest mulig pris. Cecilie er også en veldig engasjert sjel som gjør mye frivillig arbeid i sitt lokalsamfunn, til stor glede for seg selv og andre. Noe av det viktigste i Cecilies liv er progresjon; å stadig utvikle og forbedre seg selv og SolstadAkademiet. Det vises i at kurs og utdanninger på SolstadAkademiet alltid er "up to date" og at hun deler mye fra sin praksis og personlige liv når hun underviser, og på den måten klarer hun å engasjere og begeistre, slik at læring blir enkelt og morsomt.

Slik kommer du i kontakt med SolstadAkademiet:


Email: cecilie.hunvik@solstadakademiet.no

Telefon: 41 44 74 71

Besøksadresse: Oscarsgate 46 B, Oslo. Lokalene ligger 2 kvartaler bak slottsparken. Det står Briskebyklinikken på ringeklokka og døra. Dersom du ankommer kollektivt er Nasjonalteateret nærmeste stasjon, da ankommer du lokalene via en spasertur gjennom slottsparken. Ankommer du med bil, finnes flere parkeringshus i nærheten av slottsparken. 


Se den hypnoterapeutiske meditasjonen Dine Grunnstener og få hjelp til å bygge et sunnere, sterkere og lykkeligere liv :) 

Dette sier våre studenter om oss:


Dette sier våre studenter om skolen:


Tusen takk kjære Cecilie for tre nye lærerike dager med deg! Jeg har lært å ha mer tillit til mine egne evner etter dette og det er et stort gjennombrudd for meg. Teknikkene vi har lært er jeg veldig begeistret for, de er varierte og effektive. Dette kommer jeg til å dra stor nytte av fremover i mine klientbehandlinger. Jeg lærer også mye av din raushet, du byr på deg sjøl og er vennligheten selv. Tusen takk! Varm klem


Modulen har derfor gitt meg svar på “hva jeg skal gjøre når jeg blir stor” og jeg vet jeg kan mestre.


Gleder meg til hver dag jeg skal på skolen. Det gode miljøet hjelper du som lærer godt til å skape. Jeg har fått flere venner for livstid allerede og føler meg inkludert og at alt er veldig profesjonelt – både når det gjelder det faglige og taushetsplikt -samt bruk av tid. Tone Kvam


Det kan jeg varmt anbefale. NLP er et flott verktøy og den måte som Cecilie lærere det fra seg på er helt fantastisk. Jeg kommer til å ta alle 3 NLP studier hos Solstad akademiet. Vennlig hilsen Casper Jørgensen


Kjære Cecilie   Jeg er kjempefornøyd så langt i de kursene jeg har hatt innenfor helhetsterapi studiet og solstadprosessen samt massasjekurset jeg tok er jeg veldig fornøyd med. Jeg har kommet  i dyp kontakt med meg selv, blitt flinkere å slappe av. Tenker annerledes, merker jeg er i en stor endringsprosess som skremmer meg men samtidig gir meg en følelse av å være på riktig livsvei...gir meg mer selvtillit, mer livsglede, samtidig har jeg opplevd å finne min sjele/livsvenn  følges venn.noe som har gitt meg veldig mye både av kjærlighet og sorg...Jeg har møtt så vanvittig mange herlige personligheter, spennende mennesker på kursene. Virkelig selvutvikling til de grader. Jeg er veldig sårbar, samtidig veldig trygg på at jeg heller mer og mer mot det alternative,og ønsker å lære mer om dette:)  Med vennlig hilsen Kjersti


Hos SolstadAkademiet handler det ikke bare om å leve, men om å oppleve <3

CECILIE HUNVIK

Grunnlegger SolstadAkademiet


Copyright @ All Rights Reserved