NLP COACH

For deg som vil bli profesjonell coach eller bruke coaching i den jobben du har og som vil sertifiseres som NLP Coach fra The Society of NLP i USA

Velkommen til vår internasjonalt anerkjente coach utdannelse NLP Coach med Familiecoaching og Bedriftscoaching som pensum


Denne utdanningen er for deg som tar coaching på alvor og som ønsker å være NLP Coach av yrke, enten som ansatt i en bedrift, eller som selvstendig næringsdrivende.


Dette semesteret bruker vi mye tid på praktisk arbeid for å forberede deg godt på din hverdag som praktiserende coach. Du vil oppleve å lære mange nye verktøy og å vokse inn i den NLP Coachen du var ment å være.


Dette er hva du får lære:

The Inner Game

The Outer Game

30. januar 2020

Lær hvordan å hjelpe deg selv og andre til en sunn balanse mellom forståelsen av hva du sier til deg selv og hva andre sier til deg. Når disse to er i balanse og harmoni blir man lykkeligere, mer harmoisk og mer suksessfull. Om vi rekker starter vi med GROW modellen. I februar skal du lese en valgfri bok fra pensumlisten og skrive en bokrapport. Pensumlisten utdeles ved oppstart.

Utvidet livshjul og

oppfølgning

29. mars


Du har jo allerede lært livshjulet. Men denne kvelden får du lære hvordan du kan bruke det i et større perspektiv båden innefor bedriftscoaching, familiecoaching og lifecoaching. I tillegg snakker vi om viktigheten av oppfølging av klienter over tid, enten du jobber i en bedrift eller driver egen praksis. Dette er læring du vil ha stor nytte av i ditt profesjonelle liv.

Familie Coaching

Et helgemodul

5-7. juni


Selve kronjuvelen av det å jobbe som coach er å klare å jobbe med familier. Selv har jeg syntes at det å jobbe som par og skilsmissecoach har vært utrolig givende. Denne helgen får du lære et komplett oppsett for hvordan å jobbe med familier, par og skilsmisse. For deg som skal jobbe profesjonelt er denne helgen en gavepakke av læring og inspirasjon.

GROW modellen og 

GROW extended

30. januar 2020

GROW modellen er en internasjonalt anerkjent modell for bedriftscoaching som egentlig like godt egner seg til bruk i coaching av familier eller i lifecoaching. Denne dagen får du lære GROW modellen som grunnmur. Vi beveger oss så videre til å relatere GROW modellen til det du allerede kan av NLP og hvordan du kan bake dette sammen til en verdifull helhet du vil ha nytte av i ditt arbeid.

Teambuilding

og Oppstartssamtale

26. april


Å lære å jobbe med team er et veldig verdifult verktøy for en coach. Med det du lærer denne kvelden kan du coache idrettslag, organisasjoner og internt i bedrifter. Dette gir deg et stort arbeidsfelt å forsyne deg fra og her kan du tjene mye penger og finne en stabil plattform. Vi trenger også på innsalg og det å starte opp et arbeid med en klient enten den der liten eller stor.

Coaching av

toppledere

7. juni

Dersom du skal jobbe profesjonelt som coach med bedrifter, er det helt nødvendig at du vet hvordan du skal forholde deg til og trene bedriftens ledere. Det er jo de som setter standarden for alt som skjer i bedriften. Dette er et stort og krevende fagfelt og du rekker ikke lære alt på en kveld, men du får noen gode verktøy og en pekepinn for egenstudier videre.

Kollokviekveld

på skolen

12. mars


Denne kvelden trener dere på alt dere har lært i grupper a 3 hvor en er coach, en er klient og en er observatør, så bytter dere roller. Dette er en veldig lærerik modell som forbereder dere godt på hverdagen som coach. Denne dagen er en del av pensum og tilstedeværelse er påkrevet, selv om det ikke er noen undervisning av nytt materiell denne dagen.

Klientarbeid med reelle klienter

Hele mai

For å bestå din eksamen skal du levere tilbakemelding fra totalt 50 timer med reelle klienter. Om du ikke allerede har startet dette arbeidet tidligere, er det på tide nå. Start å booke og gjennomføre timer. Dette er ikke bare en eksamensoppgave, men en kickstart for din praksis som coach og nødvendig for å gi deg erfaring og livsgrunnlag. 

Praksisperiode

og praktisk 

eksamen 15-16 august

Nå skal du få god tid til å bli trygg i rollen. I løpet av de nestemånedene skal du få lov til å fordype deg i bokrapporten din og jobbe praktisk med klienter for å nå målet med 50 gjennomførte timer. I tilleg skal du besvare en skriftlig hjemmeeksamen. 15-16 gjennomføres praktisk eksamen i klasserommet hvor du bla skal coache din lærer. Etter eksamen går de som vil ut og spiser.

Praktisk informasjon/studiebetingelser:


Lærer på utdanningen: NLP Coaching Trainer Cecilie Hunvik


Datosammendrag for 2020:

30. jaunar Inner Game og GROW

Februar bokrapport og repeter Inner Game og GROW

12. mars Kollokvie

29. mars Utvidet livshjul og oppfølging

23. april Kollokvie

26. april Teambuilding

5-7 juni Familie Coaching

7. juni Coaching av Toppledere


Tider: 

Torsdag 17-21

Fredag 17-21

Lørdag 10-16

Søndag 11-17

OBS! Lokalene åpner ikke før studiestart. Kommer du før tiden, må du vente utenfor, studenter oppfordres derfor til å ikke ankomme før tiden.


Bokliste til bokrapport, velg en av disse bøkene:

- Valgfri Inner gamebok av W. Timothy Gallway

The Five Dysfunctions of a Team av Patrick M. Lencioni

- Coaching for perfomance av John Withmore

- Nettstudie av Elisabeth C Thach sitt arbeid rundt 360


Pris: kr 34.999,- Du velger selv om du vil betale hele studieavgiften ved påmelding eller dele opp betalingen i 10 avdag av 3.499,-. Vær oppmerksom på at hver innbetaling pålegges et gebyr på kr 50,- det vil derfor lønne seg å innbetale hele studeavgiften med det samme, dersom du har anledning.


Betaling: Du mottar betalingslink via e-mail direkte etter påmelding


Opptakskrav: Du må ha gjennomført NLP Practitoner og NLP Master Practitioner ved SolstadAkademiet eller en annen godkjent Richard Bandler skole. Kopi av ditt NLP Practitoner og NLP Master Practitoner sertifikat må leveres første studiedag.


Fravær: Du kan ikke ha mer enn 10% fravær, alstå 1 studiedag. Dersom du har mer fravær enn 10% får du selvfølgelig fortsette på studiet, men du vil ikke motta din sertifisering før du har tatt igjen de tapte dager neste studieår. Studieavgift tilbakebetales ikke ved fravær siden studenter med fravær får anledning til å ta igjen tapte dager ved neste semester. Dersom stundenten uteblir neste semester mister studenten muligheten til å ta eksamen, da det har gått for lang tid mellom læring og eksamen. Dersom studenten da vil ta opp eksamen ved en senere anledning er det mulig, studenten må da repetere hele studiet, men behøver ikke å betale studeavgift utover eksamensavgiften pålydende kr 4000,-.


Videre utdanning: Dersom du ønsker videre utdanning innen NLP etter endt utdanning, oppfordrer vi våre studenter til å søke seg til kurs i USA hos Richard Bandler og John La Valle. SolstadAkademiet tilbyr også flere kurs og utdanninger som kompletterer din utdannelse, innen Helhetsterapi, Energiterapi og Massasje m.m.


Hjemmearbeid: Det forventes at du fordyper deg i fagmateriellet mellom hver gang vi møtes egenstudier og hjemmearbeid. Mengden hjemmearbeid og innleveringsoppgaver lar seg lett kombinere med en travel hverdag. Før sertifisering skal du innlevere 50 tilbakemeldingsskjemaer fra reelle kunder. Disse tilbakemeldingsskjemaene har du hatt mulighet til å samle inne helt siden du gikk på NLP Practitoner, så du bør ha mange å velge mellom innen du kommer til eksamen på NLP Coach.


Kollokviegrupper: I løpet av dette studiet holdes 2 kollokviekvelder på skolen, på disse er oppmøte obligatorisk.


Eksamen: Studentene skal i 2 dager jobbe med å coache reelle kunder hele dagen. Studentene oppfordres til å ta med trenignskandidater de har jobbet med underveis i utdanningsforløpet eller andre de kjenner som vil coaches. Skolen gjør også en jobb for å få inn reelle treningskandidater. I tillegg jobber studentene med hverandre og alle skal coache Grunnlegger Cecilie Hunvik ila søndagen. Studentene skal ved oppstart til eksamen levere 50 tilbakemeldinger fra reelle klienter de har jobbet med ila sitt studie, bokrapport og skriftlig hjemmeeksamen.


Etter eksamen kjenner alle at de har funnet sin coaching stil og også ofte sitt kjerneområde.


Etter bestått eksamen går de som vil ut for å spise.


Praktisering: Vi anbefaler alle studenter å praktisere mens de studerer. Enten på reelle kunder, dersom du har en eksterende praksis, eller på treningskandidater, dersom du er helt ny i bransjen. Dette er fordi læringen fester seg bedre i deg når du praktiserer umiddelbart etter læring. Det gir deg også muligheten til å danne deg en liten kundekrets allerede mens du studerer, slik at du har et yrkesgrunnlag når du er ferdig og at du kan tjene inn litt av studieavgiften mens du studerer. Det er viktig at alle som tilbyr studentbehandling understreker at de er under utdanning. Praktisering gir deg også mulighet til å begynne å tjene litt penger allerede mens du studerer. På dette semesterer er praktisering en forutsetning, da du til eksamen skal levere 50 tilbakemeldinger fra reelle kunder. Dersom du ennå ikke har samlet inn tilbakemeldingsskjemaer fra kundebehandlinger, er det på tide å legge seg i selen nå.


Påmelding: Du melder deg på i skjemaet øverst på siden.


Sted: Skippergata 9, Oslo sentrum


Datoer 2020: Se oversikten ovenfor


Vanlig stilte spørsmål:


Hva står NLP for?


NLP står for Nevro Linguistisk Programmering og er læren om hvordan vi kan bruke kunnskap om nevrologi og språk til å skape det vi vil ha i livet.


Hvor kommer NLP fra?


NLP Coaching ble et begrep da Richard Bandler og John Grinder begynte å studere menneskelig adferd og språksystemer på 70-tallet. Richard var veldig entusiastisk i forhold til å avdekke hva som egentlig fungerte, når det gjadt å endre menneskelig adferd og hjelpe folk til å ha det bedre, uten å ty til bruk av medisinering. Gjennom sin likefremme adferd kombinert med en lynende skarp hjerne fikk han innpass og fikk følge i fotsporene til den tidens mest suksessfulle behandlere i USA. Han oppdaget fort at disse menneskene hadde noen helt typiske fellestrekk. Disse fellestrekkene var måten de brukte språket på, evnen til å skape samhørighet med andre og evnen til å lese hvilke nivåer mennesker kommuniserte på både verbalt og kroppslig. Dette satt Richard og John i system via sin Meta Modell TM, som du kan lese om i The Structure og Magic 1 og 2. Videre fikk Richard lov, ofte via Virginia Satir å jobbe med store psykiatriske problemstillinger innen psykiatriske institusjoner i USA, han jobbet også med soldater som kom hjem med krigstraumer. Selv gjorde han mye selvstendig forskning på arbeid med traumer, fobier og læring. NLP er en sammenstilling bygget på alt arbeid Richard og John gjorde på denne tiden. I denne tiden studerte de også hypnosens far Milton H. Erickson og grunlegger av Gestalt terapien Fritz Perls for å neven noen. Siden skilte de to lag og Richard fortsatte veien videre med John La Valle og grunnla The Society of NLP, som er NLP slik vi underviser det i dag. For å videreformidle NLP slik det gjøres på SolstadAkdemiet, må NLP Coaching Traineren gå i lære hos Richard og John i USA i to omganger og forplikter seg til å holde seg stadig oppdatert og i dialog med organisasjonen i USA. Når du studerer hos SolstadAkademiet, kan du derfor være helt sikker på å motta undervisning av 1. klasse på et internasjonalt anerkjent nivå.


Hvordan kan jeg bruke det jeg lærer?


Aller først vil du merke en økning av din egen livskvalitet. Du vil merke at du blir mer ressussterk og fylt av mer erergi. Du vil oppleve at når du har flere verktøy til å ordne opp, vil det gi deg en økt opplevelse av orden, kontroll og gjennomføringsevne. Du vil også bli flink til helt naturlig å gi deg selv gode, velfortjente pauser som bygger deg opp og beriker livet ditt. Du vil merke at du kommuniserer bedre, ditt sosiale liv bedres og du får ryddet opp i grums, personlige konflikter og arr fra fortiden. Du vil også merke at du presterer bedre på jobb og at familielivet fungerer bedre. Og best av alt, du vil forstå at det å bygge den fremtiden du vil ha, er enklere enn du ville trodd. Alt dette fordi du lærer hvordan å sette deg i lederstolen i eget liv og skape det livet du ønsker deg. Det er derfor NLPere er så misunnelsesverdig fornøyde hele tiden :) Det kan du også bli, på ordentlig.


Dersom du allerede jobber med mennesker, vil du oppleve gleden av å videreformidle det du har lært til de menneskene du jobber med og du vil oppleve å skape bedre resultater i andre.


Dersom du vil jobbe profesjonelt som Coach får du her anledning til å sette det du lærer ut i livet og begynne å jobbe med å bygge opp en kundekrets, mens du får muligheten til å studere videre mot NLP Coach tittelen.


NLP Coaching er ikke bare en utdanning, det er en livsstil. Når du har lært NLP er det med deg resten av livet.


Må jeg ville bli coach for å studere NLP Practitoner?


Absolutt ikke. Som regel består klassene våre av 50% studenter som vil bruke NLP i sin jobb/praksis, og 50% studenter som bare vil lære for å glede seg selv og de rundt seg.


Er utdannelsen min verdsatt?


Ja, din utdannelse er verdsatt, både her i Norge og interntasjonalt. Enhver arbeidsgiver vil se det som et stort pluss at du har en utdanning innen NLP Coaching, særlig dersom du jobber med mennesker/omsorg eller innen ledelse.


Din utdannelse er også verdsatt i samfunnet, dersom du søker det opp, vil du finne at mange forfattere, bedriftsledere og mennesker innen film/teater, media, og alle slags yrker innen omsorg har studert NLP, du vil også se at mange politikere og psykologer har NLP trening.


NLH og registrering i Alternativregisteret i Brønnøysund:

Din utdannelse er i tillegg verdsatt offentlig. Når du etter ditt 2. studieår mottar din sertifisering som NLP Master Practitioner, kan du søke opptak i organiasjonen NLH som er en av Norges største foreninger for Alternative Behandlere, gjennom NLH vil du ha en sterk forening i ryggen og motta yrkesforsikring dersom du ønsker det. Som medlem av NLH med VEKS kurs (et kurs i etikk og moral), kan registrere deg i Alternativregisteret i Brønnøysund og får gjennom det muligheten til å jobbe momsfritt som utøver.


Din utdannelse er internasjonalt anerkjent gjennom The Society of NLP, du som studerer ved en Bandler skole som SolstadAkdemiet, kan jobbe med coaching verden over under et kjent varemerke og nå som rimelige reisemuligheter er stadig mer utbredt og vi har internett og Skype som  introduserer oss for stadig nye muligheter, har du i praksis hele verden som arbeidsplass etter endt utdanning, dersom du ønsker det.


Din NLP utdannelse er en gave du gir deg selv, som fortsetter å vare livet ut :)


Hvor lang er Coach utdannelsen?


Coach utdannelsen er tredelt. Det er her viktig å understreke at hver del er avsluttende og at det markeres med en sertifisering. Det innebærer at det er du selv som bestemmer hvor langt du vil gå og hvor lang tid du vil bruke. Selv studenter som bare er med første studieår, sitter igjen med en verdifull sertifisering og masse kunnskap.


Du starter med NLP Practitoner hvor du selv er i fokus og hvor du går i dine egne prosesser og bruker det du lærer hovedsaklig i ditt eget liv.


På NLP Master Practitoner går vi videre og du får lære å jobbe aktivt med andre mennesker, enten du vil gjøre det som hobby, til bruk i nåværende jobb, eller som privatpraktiserende coach. Du vil få våre skreddersydde program for å jobbe profesjonelt med LifeCoaching, FamilieCoaching, Målcoaching, Hypnotearpi og Forhandling/Salg/Networking.


På NLP Coach får du lære vårt komplette program for å jobbe profesjonelt som NLP Coach. Du får lære internasonalt anerkjente modeller brukt av bl.a CocaCola, Apple og IBM for å nevne noen. Dette er modeller du kan bruke både i bedriftscoaching, grupper/team, i familier eller i en-til-en arbeid. Vi bruker mye tid på å trene deg til å jobbe profesjonelt som NLP Coach.


Må jeg melde meg på til alle stegene i studiet?


Nei, hos oss velger du det som passer for deg. Du kan ta 10 dagers kurset Enhance Your Life, NLP Practitoner, NLP Master Practitoner eller NLP Coach, akkurat slik du ønsker. Det som er viktig for oss, er å vise NLPens vidunderlige verden til så mange som mulig.


Kan jeg studere i eget tempo?


Til en viss grad. Vi anbefaler at du tar semestrene direkte etter hverdandre fordi det er til hjelp for deg å ha all læring friskt i minne når du studerer. Du kan ta et års pause mellom hvert semester dersom du ønsker det, men du må da ta eksamen på ditt forrige studie på nytt, slik at vi vet at du har læringen friskt i minne. Dersom du vil tilbake til skolen for å studere videre etter mer enn enn år, vil du bli bedt om å delta gratis på ditt forrige semester samtidig som du tar det neste. Slik at du er helt oppdatert.


Er utdanningen støttet av NAV?


Vi har hatt studenter hos oss som har fått sin utdanning dekket av NAV, flere har også fått sin NLP utdanning dekket av sin arbeidsgiver. Ta kontakt med skolen dersom dette er aktuelt for deg, så ordner vi det nødvendige papirarbeidet og holder dialogen med NAV, det er vi vant til.


Har du flere spørsmål?


Da er du hjertelig velkommen til å maile skolen til: cecilie.hunvik@solstadakademiet.noGlade studenter feirer fullført eksamen

Fornøyde NLP Coacher, sertifisert etter 3 dagers praktisk eksamen :)

Richard Bandler og Cecilie Hunvik

John La Valle og Cecilie Hunvik

Fornøyde studenter med sine første NLP sertifiseringer

Klasserommet hvor all læring skjer, som du ser har vi begrenset plass, så det er lurt å være rask med påmelding :)

Vårt trivelige spiserom hvor vi har det mye gøy. Du vil ikke tro hvor mye læring som skjer, selv i lunsjen, når alle spiser sammen. Her studerer mange som kan mye om så mangt :)

Dette sier våre studenter om skolen:


* Tusen takk kjære Cecilie for tre nye lærerike dager med deg! Jeg har lært å ha mer tillit til mine egne evner etter dette og det er et stort gjennombrudd for meg. Teknikkene vi har lært er jeg veldig begeistret for, de er varierte og effektive. Dette kommer jeg til å dra stor nytte av fremover i mine klientbehandlinger. Jeg lærer også mye av din raushet, du byr på deg sjøl og er vennligheten selv. Tusen takk! Varm klem


* Modulen har derfor gitt meg svar på “hva jeg skal gjøre når jeg blir stor” og jeg vet jeg kan mestre.


* Gleder meg til hver dag jeg skal på skolen. Det gode miljøet hjelper du som lærer godt til å skape. Jeg har fått flere venner for livstid allerede og føler meg inkludert og at alt er veldig profesjonelt – både når det gjelder det faglige og taushetsplikt -samt bruk av tid. Tone Kvam


* Det kan jeg varmt anbefale. NLP er et flott verktøy og den måte som Cecilie lærere det fra seg på er helt fantastisk. Jeg kommer til å ta alle 3 NLP studier hos Solstad akademiet. Vennlig hilsen Casper Jørgensen


* Kjære Cecilie   Jeg er kjempefornøyd så langt i de kursene jeg har hatt. Jeg har kommet  i dyp kontakt med meg selv, blitt flinkere å slappe av. Tenker annerledes, merker jeg er i en stor endringsprosess som skremmer meg men samtidig gir meg en følelse av å være på riktig livsvei...gir meg mer selvtillit, mer livsglede, samtidig har jeg opplevd å finne min sjele/livsvenn  følges venn.noe som har gitt meg veldig mye både av kjærlighet og sorg...Jeg har møtt så vanvittig mange herlige personligheter, spennende mennesker på kursene. Virkelig selvutvikling til de grader. Jeg er veldig sårbar, samtidig veldig trygg på at jeg heller mer og mer mot det alternative,og ønsker å lære mer om dette:)  Med vennlig hilsen Kjersti


* Det gjør en forskjell, med små grep får du en bedre hverdag, du lærer å beskytte deg selv og ta vare på deg selv. Man kan gjøre en forskjell for andre mennesker.


* Vi lærer om interessante og spennende temaer, med ulike og inspirerende lærere, studiet har gitt meg mye og anbefales på det varmeste!


* Dette er et studie alle har godt av/nytte av.Cecilie Hunvik grunnla SolstadAkademiet for snart 10 år siden. Hun har en lang og bred utdannelse innen terapi og NLP Coahching. Hun er godkjent NLP Coaching Trainer fra The Society of NLP og Richard Bandler i USA. Hun er utdannet Kost- og Ernæringsterapeut, Hypnoterapeut og EFT behandler. Hun studert 5 år på Bevissthetsskolen og 3 år på Krystallakademiet. Hun har også studert psykologi, mindfulnes, meditasjon, ayurveda, massasje, Rosenmetoden, Healing, Yoga, Akupressur, Etikk, Kunst og Håndverk for å nevne noe.

Cecilie har jobbet profesjonelt med mennesker i over 20 år. Hun startet sin yrkeskarriære innen motebransjen og satt i mange år i ledergruppen i H&M distansehandel hvor hun lærte mye om å styre en sukessfull bedrift på en kostnadseffektiv måte. Denne lærdommen sitter dypt, og er tydelig å se i hvordan SolstadAkademiet drives, høy kvalitet til lavest mulig pris. Cecilie er også en veldig engasjert sjel som gjør mye frivillig arbeid i sitt lokalsamfunn, til stor glede for seg selv og andre. Noe av det viktigste i Cecilies liv er progresjon; å stadig utvikle og forbedre seg selv og SolstadAkademiet. Det vises i at kurs og utdanninger på SolstadAkademiet alltid er "up to date" og at hun deler mye fra sin praksis og personlige liv når hun underviser, og på den måten klarer hun å engasjere og begeistre, slik at læring blir enkelt og morsomt.

Slik kommer du i kontakt med SolstadAkademiet:


Email: cecilie.hunvik@solstadakademiet.no

Telefon: 41 44 74 71

Besøksadresse: Oscarsgate 46 B, Oslo. Lokalene ligger 2 kvartaler bak slottsparken. Det står Briskebyklinikken på ringeklokka og døra. Dersom du ankommer kollektivt er Nasjonalteateret nærmeste stasjon, da ankommer du lokalene via en spasertur gjennom slottsparken. Ankommer du med bil, finnes flere parkeringshus i nærheten av slottsparken. 


Se den hypnoterapeutiske meditasjonen Dine Grunnstener og få hjelp til å bygge et sunnere, sterkere og lykkeligere liv :) 

Dette sier våre studenter om oss:


Dette sier våre studenter om skolen:


Tusen takk kjære Cecilie for tre nye lærerike dager med deg! Jeg har lært å ha mer tillit til mine egne evner etter dette og det er et stort gjennombrudd for meg. Teknikkene vi har lært er jeg veldig begeistret for, de er varierte og effektive. Dette kommer jeg til å dra stor nytte av fremover i mine klientbehandlinger. Jeg lærer også mye av din raushet, du byr på deg sjøl og er vennligheten selv. Tusen takk! Varm klem


Modulen har derfor gitt meg svar på “hva jeg skal gjøre når jeg blir stor” og jeg vet jeg kan mestre.


Gleder meg til hver dag jeg skal på skolen. Det gode miljøet hjelper du som lærer godt til å skape. Jeg har fått flere venner for livstid allerede og føler meg inkludert og at alt er veldig profesjonelt – både når det gjelder det faglige og taushetsplikt -samt bruk av tid. Tone Kvam


Det kan jeg varmt anbefale. NLP er et flott verktøy og den måte som Cecilie lærere det fra seg på er helt fantastisk. Jeg kommer til å ta alle 3 NLP studier hos Solstad akademiet. Vennlig hilsen Casper Jørgensen


Kjære Cecilie   Jeg er kjempefornøyd så langt i de kursene jeg har hatt innenfor helhetsterapi studiet og solstadprosessen samt massasjekurset jeg tok er jeg veldig fornøyd med. Jeg har kommet  i dyp kontakt med meg selv, blitt flinkere å slappe av. Tenker annerledes, merker jeg er i en stor endringsprosess som skremmer meg men samtidig gir meg en følelse av å være på riktig livsvei...gir meg mer selvtillit, mer livsglede, samtidig har jeg opplevd å finne min sjele/livsvenn  følges venn.noe som har gitt meg veldig mye både av kjærlighet og sorg...Jeg har møtt så vanvittig mange herlige personligheter, spennende mennesker på kursene. Virkelig selvutvikling til de grader. Jeg er veldig sårbar, samtidig veldig trygg på at jeg heller mer og mer mot det alternative,og ønsker å lære mer om dette:)  Med vennlig hilsen Kjersti


Hos SolstadAkademiet handler det ikke bare om å leve, men om å oppleve <3

CECILIE HUNVIK

Grunnlegger SolstadAkademiet


Copyright @ All Rights Reserved