Lekser for studenter

OBS! Husk at alle lekser skal leveres som en del av din eksamen. Til eksamen holder det ikke at du har sendt de til skolen pr mail. De skal leveres på papir på eksamensdagen, så husk å skrive de ut og samle de på samme sted underveis.


Juni 2020:


Executive Coaching, gjelder kun NLP Coacher:


Lag en tenkt case hvor du er coach i en bedrift. Fortell meg følgende:


- Er du intern eller ekstern coach?

- Send med kontrakten din med bedriften som forteller hva du skal levere, tidsbruk, hvor tjenesten skal leveres, er du leid inn for et enkelt foredrag/kurs, skal du gjøre oppdraget alene eller sammen med en eller flere kollegaer, start/slutt og pris.

- Hvilken data skal du hente inn innledningsvis, på hvilken måte og fra hvem? Lever meg et standard spørreskjema.

- Skal du coache et helt lederteam eller enkeltpersoner i ledelsen?

- Skal du gjøre en follow-up, i så fall på hvem og over hvor lang tid?

- Gjør en 360 analyse på en person i ledelsen. Fortell meg hvordan du gjør det, hva resultatet ble og hvordan du på bakgrunn av resultatet vil legge opp coachingen for den lederen det gjelder. 


Gratulerer! Når du har gjort denne oppgaven, er du klar for eksamen :) 


Familiecoaching:


Velg en av de tre følgende oppgavene:

1. Lag en tenkt case om et par eller en familie, fortell meg hva problemstillingen er og hva du vil gjøre for å hjelpe de.

2. Jobb med et reelt par eller en familie (bare for studenter som har annen erfaring eller er på slutten av sitt studie). Fortell meg hva paret/familien slet med og hva dere gjorde.

3. Hjelp et par eller en enkeltperson med skilsmissecoaching (bare for studenter som har annen erfaring eller er på slutten av sitt studie). Fortell meg hva paret/familien/personen slet med og hva dere gjorde

 

Dette er hva oppgaven skal inneholde:

 

  • Beskrivelse av hvert enkelt familiemedlem, plassering i familien, alder, ”problem” og ressurs
  • Beskrivelse av familien som helhet og hva som egentlig er casen
  • En redegjørelse for et 10 timers opplegg med familien
  • Forslag til løsning
  • Forslag til hvordan familien skal strukturere seg i året som kommer med tidfestede mål og delmål

 

Leksen skal sendes inn senest 45 dager etter gjennomført/publisert modul

 

Oppgaven skal være på 2-6 sider. Ved innlevering som lekse, skal oppgaven sendes skolen på mail til: cecilie.hunvik@solstadakademiet.no Til eksamen skal oppgaven i tillegg leveres i papirformat.


EnergiTerapeuter og HelhetsTerapeuter:

Gjør en metamorphosebehandling på minst ett kvarter på deg selv eller en testklient. Skriv en tilbakemelding på ca 1/2 side om hvilket tema du jobbet med og hvordan du/klienten opplevde det etterpå. Dersom du jobber med treningsklient, be klienten fylle ut tilbakemeldingsskjema og legg det ved besvarelsen. Du finner tilbakemeldingsskjema som kan tilpasses konsultasjonen her på siden under Hjem. Lykke til :) 

Februar 2020:

EnergiTerapeuter, HelhetsTerapeuter og HypnoTerapeuter

Gjør en valgfri chakraøvelse hver dag i 4 uker. Start på en mandag med rotchakra, hara tirsdag, solar pleus onsdag osv. 

Nettstudenter: Gjør leksen ovenfor, i tillegg skal dere sende meg en mail hver søndag i 4 uker hvor dere forteller om prosessen dere opplever under chakraarbeidet. 


Nettstudenter: 

Lekse er beskrevet ovenfor, betalingslink for lekse finner du her: https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=VY5ZDRECFEZCC

Januar 2020:

NLP studenter, HelhetsTerapeuter og HypnoTerapeuter

Gjennofør workbooken i LifeCoaching og send bilder av det ferdige arbeidet til: cecilie.hunvik@solstadakademiet.no


Nettstudenter: 

Lekse er beskrevet ovenfor, betalingslink for lekse finner du her: https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=VY5ZDRECFEZCC

Desember 2019: 


HelhetsTerapeuter, Nettstudenter og HypnoTerapeuter:

Gjennomfør workbook i målcoaching, den skal sendes til meg på mail: cecilie.hunvik@solstadakademiet.no innen neste modul. Dersom du fyller ut workbooken på pc kan du sende filen til meg, dersom du fyller den ut med penn for hånd, kan du ta bilde av sidene og sende bildene til meg. 


NLP studenter:

Gjennomfør workbook i målcoaching, den skal sendes til meg på mail: cecilie.hunvik@solstadakademiet.no innen neste modul. Dersom du fyller ut workbooken på pc kan du sende filen til meg, dersom du fyller den ut med penn for hånd, kan du ta bilde av sidene og sende bildene til meg. I tillegg til workbooken skal du sende inn modelleringsarbeid som beskrevet på side 38 i textbook.


Nettstudenter: 

Lekse er beskrevet ovenfor, betalingslink for lekse finner du her: https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=VY5ZDRECFEZCC

November 2019:


HelhetsTerapeuter, inkl nettstudenter:

Ayurveda: ta doshatesten og fortell om du synes svaret stemmer eller ikke

Hypnoterapi: Skriv et skript med valgfritt tema, det skal inneholde induksjon, fordypning, script og oppvåkningNettstudenter: Betalingslink for lekse er her:

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=VY5ZDRECFEZCC


EnergiTerapeuter:

Ayurveda: ta doshatesten og fortell om du synes svaret stemmer eller ikke

Hypnoterapi: Skriv et skript med valgfritt tema, det skal inneholde induksjon, fordypning, script og oppvåkningHypnoTerapeuter:

Ayurveda: ta doshatesten og fortell om du synes svaret stemmer eller ikke

Hypnoterapi: Skriv to skript med valgfrite tema, de skal inneholde induksjon, fordypning, script og oppvåkning


NLP practitioner:

Meta Modell hjemmelekse

Finn på tre egne eksempler innen hvert Meta Modell mønster. Leksen skal sendes til skolen: cecilie.hunvik@solstadakademiet.no innen neste modul

Hypnoterapi: Skriv et skript med valgfritt tema, det skal inneholde induksjon, fordypning, script og oppvåkning

Oktober 2019:


HelhetsTerapeuter, inkl nettstudenter:

Terapeutisk Berøring: Lever 6 tilbakemeldingsskjemaer for utført behandling med Terapeutisk Berøring, dette skal leveres før sertifisering som en del av din eksamen.

Bachs Blomstermedisin:

Basert på hva du har lært i undervisningen, skriv ca 5 linjer om 3 forskjellige caser, fortell meg så hva slags essens du ville blandet for å hjelpe klienten i casen.


Nettstudenter: Betalingslink for lekse er her:

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=VY5ZDRECFEZCC


EnergiTerapeuter:

Terapeutisk Berøring: Lever 30 tilbakemeldingsskjemaer for utført behandling med Terapeutisk Berøring, dette skal leveres før sertifisering som en del av din eksamen.

Bachs Blomstermedisin:

Basert på hva du har lært i undervisningen, skriv ca 5 linjer om 3 forskjellige caser, fortell meg så hva slags essens du ville blandet for å hjelpe klienten i casen.


HypnoTerapeuter:

Bachs Blomstermedisin:

Basert på hva du har lært i undervisningen, skriv ca 5 linjer om 3 forskjellige caser, fortell meg så hva slags essens du ville blandet for å hjelpe klienten i casen.


VÅRE VERDIER OG VISJON


SolstadAkademiets visjon er å tilby utdanning og kurs av høy kvalitet til lavest mulig pris. Dette gjøres fordi grunnlegger Cecilie Hunvik brenner for at vi formidler kunnskap som alle trenger og at den derfor må gjøres tilgjengelig for alle gjennom brukervennlighet som nettkurs, helgekurs, kveldskurs og dagtidsundervisning til priser alle kan ha råd til. Dette får vi til ved å holde kostnadene nede, gjennom effektive rutiner, smart timeplan og gode avtaler med våre samarbeidspartnere.


Vi vil hjelpe mennesker til å hjelpe seg selv og utdanne mennesker som vil hjepe andre. Hos oss vil du oppleve å bli sett, hørt og forstått. Du vil få lære, føle deg inkludert og involvert og du som skal arbeide profesjonelt skal få føle deg kompetent. Dette får vi til gjennom høye faglige krav til skolen og gjennom stadige forbedringer.


Alle som studerer hos oss for å få en yrkesutdanning skal kvalifisere til opptak hos NLH slik at de vil kunne få en solid forening i ryggen, yrkesforsikring og mulighet til å registrere seg i Alternativregisteret i Brønnøysund.


Alle som vil studere hos oss for egen interesse, hobby eller for faglig påfyll, vil oppleve å føle seg like inkludert som de som kommer for yrkesutdannelse.


Vi tar vare på mennesker


SolstadAkademiet - stedet for læring og trivsel

Nettkurs

SolstadAkademiet tilbyr en rekke nettkurs, både for deg som vil ha faglig påfyll og for deg som vil jobbe med å heve kvaliteten på egen hverdag

Blogg

I bloggen kan du lese om aktuelle temaer og hva som skjer på skolen

Kost og Ernæring, utdanning og kurs

Er du interessert i kost og ernæring? Vi tilbyr kurs og yrkesutdanning med dette som tema

Videoer fra skolen

Lurer du på hvordan det vil være å studere hos oss? Se videoer fra skolen her

La oss gå sammen


- Tigergutt? sa Ole Brumm.

- Ja? sa Tigergutt

- Ingenting, sa Brumm, "Jeg ville bare vite at du var der"


la oss være der for hverandre


Det er ikke alltid vi har så mye tid. Likevel trenger alle noen. Å føle seg ensom og alene er noe av det vondeste et menneske kan oppleve. I den hverdag vi lever i, opplever mange mennesker at de er alene, til og med når de er sammen med andre.


Hvorfor er det slik? Det skyldes ikke bare tidsklemma eller andre ting som kommer i veien. Det skyldes ofte at vi er redd for å dele vårt indre, for å være ærlige og for å være sårbare. Det skyldes også ofte at de vi deler med, ikke er kompetente til å ta oss i mot, til å møte oss slik vi trenger å bli møtt, eller gi oss hjelp som faktisk hjelper.


Derfor er det at alle trenger en coach eller terapeut. En profesjonell, objektiv person som kan være til stede i livet ditt over tid. Lytte til deg, backe deg opp og hjelpe deg til å se ditt potensiale og muligheten og læringen i en hver opplevelse. Slik at du kan leve et rikere, lykkeligere og mer bærekraftiv liv. Ingen av oss kommer til verden med oppskriften i hånden og veien blir til mens vi går. Å ha en terapeut eller coach med seg på veien, burde være en selvfølge, for alle, det gjør deg smartere, roligere, stødigere og gladere. Slik at du kan være til stede i eget liv, nå dine mål og glede deg over samvær med dine nære og kjære. For det er vel det livet handler om?


Kom og lær hos oss :)


Vi vil lære deg alt du behøver å vite, enten du vil har hjelp til selv til selvhjelp, hjelpe dine nære og kjære på hobbybasis, eller om du vil jobbe profesjonelt med å hjelpe mennesker.


SolstadAkademiet - stedet for læring og trivsel

Hilsen fra en av våre studenter:


Jeg har tatt utdannelsen til NLP Coach ved SolstadAkademiet og er strålende fornøyd med valget av skole. Cecilie Hunvik er en meget dyktig lærer som er i besittelse av enorme mengder kunnskap om feltet hun foreleser i. Hun er nærmest definisjonen på det som på fagspråket heter ”ubevisst kompetent”! (Hva det er vil du lære om på coach-utdanningen).

Hun øser ut av sin kunnskap på en lettfattelig måte, krydret med mange og gode eksempler og historier, noe som gjør at kunnskapen ”sitter” hos oss elever.

Cecilie er ekte og varm som person samt en stor motivator og inspirator som gir av seg selv og som virkelig brenner for fagfeltet. Hun veileder og korrigerer på en behagelig og lett forstålig måte som får frem det beste hos hver enkelt elev. Dette gjør at som elev er jeg trygg på å ta de forskjellige verktøyene i bruk i praksis umiddelbart, og undervisingen er veldig praktisk lagt opp med mye tid til øvelser. Denne utdanningen er det beste valget jeg har gjort på lang tid!

Jeg kan på det varmeste anbefale SolstadAkademiets coach utdanning med Cecilie Hunvik som dyktig og dedikert lærer. Dette er stedet å utdanne seg på for å bli en god og flink NLP coach!

 

Mette Ma Finstad, Friske Grep, NLP Coach/massasjeterapeut/ friskvernsrådgiver. Treffes på mobil 951 68 426 eller e-post mettema@friskegrep.no  Se hjemmesiden www.friskegrep.no for mer info.


Mette Ma Finstad

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV


Hold deg oppdatert på våre utdanninger og kurs og vær den første som får vite det når nye kurs åpner for påmeldinmg. Meld deg på vårt nyhetsbrev og få gratis nettkurs i målcoaching i velkomstgave