Eksamensinformasjon

Eksamenskrav for HelhetsTerapeuter: 

 

1. Når du har fullført ditt studieår kan du melde deg opp til eksamen. Studietåret tar ca 18 måneder. 


2. Etter din siste modul, har du 6 måneder på deg før du må melde deg opp til eksamen. Det innebærer at du kan melde deg opp til eksamen like etter din siste modul, men du kan også vente i opp til 6 måneder etter siste modul. Venter du lenger en 6 måneder må du begrunne dette gjennom en søknad om forlenget eksamenstid til skolen. Ved avslag, mister du retten til å gå opp til eksamen. Ved avslag vil du få mulighet til å repetere nødvendige moduler gratis, til du igjen kvalifiserer til opptak. Årsaken til at du kan bruke 6 måneder, er at dette er å anse som et praksisår. Du skal levere mange tilbakemeldinger fra klienter innen alle behandlingsformer du har lært og enkelte studenter ønsker litt tid på å gjennomføre denne praksistiden.

 

3. Dersom du ikke består din eksamen, vil du få mulighet til å ta eksamen på nytt etter å ha repetert nødvendige moduler. 

 

4. Slik melder du deg opp til eksamen:

 

Du sender alle dine lekser og tilbakemeldingsskjemaer til skolen på følgende adresse:

cecilie.hunvik@solstadakademiet.no

 

Dette er hva du skal sende skolen:

 • Skriftlig lekse fra alle moduler
 • Skriftlig eksamen for terapeuter
 • Tilbakemeldingsskjemaer fra klienter:
  • 6 gjennomførte massasjebehandlinger
  • 6 gjennomførte behandlinger i terapeutisk berøring
  • 3 gjennomførte behandlinger i ørelysbehandling med ansiktsmassasje
  • 3 gjennomførte behandlinger med soneterapi
  • 2 gjennomførte behandlinger med EFT
  • 2 tilbakemeldinger fra deltagere på gruppekurs
  • 1 gjennomført Life Coaching
  • 1 gjennomført Målcoaching

 

Du skal også sende inn:

 • Bokrapport om selvvalgt bok innen familieterapi/familiecoaching
 • Din betraktning etter 1 måneds personlig yogapraksis
 • Ett skript for en hypnose eller meditasjon, du velger tema selv, du får ekstrapoeng om du leverer lydfil hvor du leser inn hypnosen/meditasjonen
 • 5 bilder av kunstterapi utført av deg eller klient
 • Bokrapport fra Inn i sjelen, bokrapporten skrives fra valgfri bok av Anne Jones, Louise Hay eller Doreen Virtue

 

Sammen med papirene sender du kopi av kvittering som viser at du har bestilt og betalt eksamen.

 

Slik gjennomføres eksamen:

Du bestiller tid til eksamen i min kalender og møter til eksamen på mitt kontor i Fetsund

 

På eksamen kan du bli bedt om å gjennomføre følgende behandlinger:

 • Massasje
 • Terapeutisk berøring
 • Ørelys med ansiktsmassasje
 • Yoga og meditasjon
 • Terapi/coaching/EFT

Du kan også måtte svare på praktiske spørsmål. Behandling gjennomføres på din lærer eller på medelev/praksiskandidater skaffet av skolen, ved bruk at praksiskandidat, vil din lærer delta som observator. 

 

Eksamenskrav for HypnoTerapeuter: 

 

1. Når du har fullført ditt studieår kan du melde deg opp til eksamen. Studietåret tar ca 18 måneder. 


2. Etter din siste modul, har du 6 måneder på deg før du må melde deg opp til eksamen. Det innebærer at du kan melde deg opp til eksamen like etter din siste modul, men du kan også vente i opp til 6 måneder etter siste modul. Venter du lenger en 6 måneder må du begrunne dette gjennom en søknad om forlenget eksamenstid til skolen. Ved avslag, mister du retten til å gå opp til eksamen. Ved avslag vil du få mulighet til å repetere nødvendige moduler gratis, til du igjen kvalifiserer til opptak. Årsaken til at du kan bruke 6 måneder, er at dette er å anse som et praksisår. Du skal levere mange tilbakemeldinger fra klienter innen alle behandlingsformer du har lært og enkelte studenter ønsker litt tid på å gjennomføre denne praksistiden.

 

3. Dersom du ikke består din eksamen, vil du få mulighet til å ta eksamen på nytt etter å ha repetert nødvendige moduler. 

 

4. Slik melder du deg opp til eksamen:

 

Du sender alle dine lekser og tilbakemeldingsskjemaer til skolen på følgende adresse:

cecilie.hunvik@solstadakademiet.no

 

Dette er hva du skal sende skolen:

 • Skriftlig lekse fra alle moduler
 • Skriftlig eksamen for terapeuter
 • Tilbakemeldingsskjemaer fra klienter:
  • 20 gjennomførte behandlinger med hypnoterapi
  • 2 gjennomførte behandlinger med EFT
  • 2 tilbakemeldinger fra deltagere på gruppekurs
  • 1 gjennomført Life Coaching
  • 1 gjennomført Målcoaching

 

Du skal også sende inn:

 • Din betraktning etter 1 måneds personlig yogapraksis
 • 5 bilder av kunstterapi utført av deg eller klient

 

Sammen med papirene sender du kopi av kvittering som viser at du har bestilt og betalt eksamen.

 

Slik gjennomføres eksamen:

Du bestiller tid til eksamen i min kalender og møter til eksamen på mitt kontor i Fetsund

 

På eksamen kan du bli bedt om å gjennomføre følgende behandlinger:

 • hypnoterapi
 • Terapi/coaching/EFT

Du kan også måtte svare på praktiske spørsmål. Behandling gjennomføres på din lærer eller på medelev/praksiskandidater skaffet av skolen, ved bruk at praksiskandidat, vil din lærer delta som observator. 

 

 

Eksamenskrav for EnergiTerapeuter: 

 

1. Når du har fullført ditt studieår kan du melde deg opp til eksamen. Studietåret tar ca 18 måneder. 


2. Etter din siste modul, har du 6 måneder på deg før du må melde deg opp til eksamen. Det innebærer at du kan melde deg opp til eksamen like etter din siste modul, men du kan også vente i opp til 6 måneder etter siste modul. Venter du lenger en 6 måneder må du begrunne dette gjennom en søknad om forlenget eksamenstid til skolen. Ved avslag, mister du retten til å gå opp til eksamen. Ved avslag vil du få mulighet til å repetere nødvendige moduler gratis, til du igjen kvalifiserer til opptak. Årsaken til at du kan bruke 6 måneder, er at dette er å anse som et praksisår. Du skal levere mange tilbakemeldinger fra klienter innen alle behandlingsformer du har lært og enkelte studenter ønsker litt tid på å gjennomføre denne praksistiden.

 

3. Dersom du ikke består din eksamen, vil du få mulighet til å ta eksamen på nytt etter å ha repetert nødvendige moduler. 

 

4. Slik melder du deg opp til eksamen:

 

Du sender alle dine lekser og tilbakemeldingsskjemaer til skolen på følgende adresse:

cecilie.hunvik@solstadakademiet.no

 

Dette er hva du skal sende skolen:

 • Skriftlig lekse fra alle moduler
 • Skriftlig eksamen for terapeuter
 • Tilbakemeldingsskjemaer fra klienter:
  • 6 gjennomførte behandlinger med energiterapi
  • 6 gjennomførte massasjebehandlinger
  • 6 gjennomførte behandlinger i terapeutisk berøring
  • 3 gjennomførte behandlinger i ørelysbehandling med ansiktsmassasje
  • 2 tilbakemeldinger fra deltagere på gruppekurs

 

Du skal også sende inn:

 • Din betraktning etter 1 måneds personlig yogapraksis
 • Ett skript for en hypnose eller meditasjon, du velger tema selv, du får ekstrapoeng om du leverer lydfil hvor du leser inn hypnosen/meditasjonen
 • 5 bilder av kunstterapi utført av deg eller klient
 • Bokrapport fra Inn i sjelen, bokrapporten skrives fra valgfri bok av Anne Jones, Louise Hay eller Doreen Virtue

 

Sammen med papirene sender du kopi av kvittering som viser at du har bestilt og betalt eksamen.

 

Slik gjennomføres eksamen:

Du bestiller tid til eksamen i min kalender og møter til eksamen på mitt kontor i Fetsund

 

På eksamen kan du bli bedt om å gjennomføre følgende behandlinger:

 • EnergiTerapi
 • Massasje
 • Terapeutisk berøring
 • Ørelys med ansiktsmassasje
 • Yoga og meditasjon
 • Terapi/coaching/EFT

Du kan også måtte svare på praktiske spørsmål. Behandling gjennomføres på din lærer eller på medelev/praksiskandidater skaffet av skolen, ved bruk at praksiskandidat, vil din lærer delta som observator. 

Eksamenskrav for SelvutviklingsVeiledere: 

 

1. Når du har fullført ditt studieår kan du melde deg opp til eksamen. For selvutviklingsveiledere er studieåret ferdig når de har deltatt på 12 moduler de har gjort lekser fra.


2. Etter din siste modul, har du 6 måneder på deg før du må melde deg opp til eksamen. Det innebærer at du kan melde deg opp til eksamen like etter din siste modul, men du kan også vente i opp til 6 måneder etter siste modul. Venter du lenger en 6 måneder må du begrunne dette gjennom en søknad om forlenget eksamenstid til skolen. Ved avslag, mister du retten til å gå opp til eksamen. Ved avslag vil du få mulighet til å repetere nødvendige moduler gratis, til du igjen kvalifiserer til opptak. Årsaken til at du kan bruke 6 måneder, er at dette er å anse som et praksisår. Du skal levere mange tilbakemeldinger fra klienter innen alle behandlingsformer du har lært og enkelte studenter ønsker litt tid på å gjennomføre denne praksistiden.

 

3. Dersom du ikke består din eksamen, vil du få mulighet til å ta eksamen på nytt etter å ha repetert nødvendige moduler. 

 

4. Slik melder du deg opp til eksamen:

 

Du sender alle dine lekser og tilbakemeldingsskjemaer til skolen på følgende adresse:

cecilie.hunvik@solstadakademiet.no

 

Dette er hva du skal sende skolen:

 • Skriftlig lekse fra alle moduler
 • Skriftlig eksamen for terapeuter
 • Tilbakemeldingsskjemaer fra klienter:
  • 6 gjennomførte veiledningstimer med treningskandidat

 

Sammen med papirene sender du kopi av kvittering som viser at du har bestilt og betalt eksamen.

 

Slik gjennomføres eksamen:

Du bestiller tid til eksamen i min kalender og møter til eksamen på mitt kontor i Fetsund

 

På eksamen vil du bli bedt om å gjennomføre følgende behandlinger fra de 12 moduler du har valgt å sende inn lekser fra.

Du kan også måtte svare på praktiske spørsmål. Behandling gjennomføres på din lærer eller på medelev/praksiskandidater skaffet av skolen, ved bruk at praksiskandidat, vil din lærer delta som observator. 

Eksamenskrav for LifeCoaher: 

 

1. Når du har fullført ditt studieår kan du melde deg opp til eksamen. Studietåret tar ca 18 måneder. 


2. Etter din siste modul, har du 6 måneder på deg før du må melde deg opp til eksamen. Det innebærer at du kan melde deg opp til eksamen like etter din siste modul, men du kan også vente i opp til 6 måneder etter siste modul. Venter du lenger en 6 måneder må du begrunne dette gjennom en søknad om forlenget eksamenstid til skolen. Ved avslag, mister du retten til å gå opp til eksamen. Ved avslag vil du få mulighet til å repetere nødvendige moduler gratis, til du igjen kvalifiserer til opptak. Årsaken til at du kan bruke 6 måneder, er at dette er å anse som et praksisår. Du skal levere mange tilbakemeldinger fra klienter innen alle behandlingsformer du har lært og enkelte studenter ønsker litt tid på å gjennomføre denne praksistiden.

 

3. Dersom du ikke består din eksamen, vil du få mulighet til å ta eksamen på nytt etter å ha repetert nødvendige moduler. 

 

4. Slik melder du deg opp til eksamen:

 

Du sender alle dine lekser og tilbakemeldingsskjemaer til skolen på følgende adresse:

cecilie.hunvik@solstadakademiet.no

 

Dette er hva du skal sende skolen:

 • Skriftlig lekse fra alle moduler
 • Skriftlig eksamen for terapeuter
 • Tilbakemeldingsskjemaer fra klienter:
  • 20 gjennomførte behandlinger med hypnoterapi
  • 2 gjennomførte behandlinger med EFT
  • 2 tilbakemeldinger fra deltagere på gruppekurs
  • 2 gjennomført Life Coaching
  • 2 gjennomført Målcoaching
  • 20 coachingtimer med valgfritt tema

 

Du skal også sende inn:

 • Din betraktning etter 1 måneds personlig yogapraksis
 • 5 bilder av kunstterapi utført av deg eller klient

 

Sammen med papirene sender du kopi av kvittering som viser at du har bestilt og betalt eksamen.

 

Slik gjennomføres eksamen:

Du bestiller tid til eksamen i min kalender og møter til eksamen på mitt kontor i Fetsund. Du som skal bli Life Coach må gå opp til eksamen både i HypnoTerapi og i LifecCaching. Det innebærer at du må melde deg opp til to eksamenstimer, du bestemmer selv og de gjennomføres etter hverandre samme dag, eller om du vil spre de i tid. Det setter du selv opp når du bestiller eksamenstid.

 

På eksamen kan du bli bedt om å gjennomføre følgende behandlinger:

 • hypnoterapi
 • Terapi/coaching/EFT

Du kan også måtte svare på praktiske spørsmål. Behandling gjennomføres på din lærer eller på medelev/praksiskandidater skaffet av skolen, ved bruk at praksiskandidat, vil din lærer delta som observator. 

 

La oss gå sammen


- Tigergutt? sa Ole Brumm.

- Ja? sa Tigergutt

- Ingenting, sa Brumm, "Jeg ville bare vite at du var der"


la oss være der for hverandre


Det er ikke alltid vi har så mye tid. Likevel trenger alle noen. Å føle seg ensom og alene er noe av det vondeste et menneske kan oppleve. I den hverdag vi lever i, opplever mange mennesker at de er alene, til og med når de er sammen med andre.


Hvorfor er det slik? Det skyldes ikke bare tidsklemma eller andre ting som kommer i veien. Det skyldes ofte at vi er redd for å dele vårt indre, for å være ærlige og for å være sårbare. Det skyldes også ofte at de vi deler med, ikke er kompetente til å ta oss i mot, til å møte oss slik vi trenger å bli møtt, eller gi oss hjelp som faktisk hjelper.


Derfor er det at alle trenger en coach eller terapeut. En profesjonell, objektiv person som kan være til stede i livet ditt over tid. Lytte til deg, backe deg opp og hjelpe deg til å se ditt potensiale og muligheten og læringen i en hver opplevelse. Slik at du kan leve et rikere, lykkeligere og mer bærekraftiv liv. Ingen av oss kommer til verden med oppskriften i hånden og veien blir til mens vi går. Å ha en terapeut eller coach med seg på veien, burde være en selvfølge, for alle, det gjør deg smartere, roligere, stødigere og gladere. Slik at du kan være til stede i eget liv, nå dine mål og glede deg over samvær med dine nære og kjære. For det er vel det livet handler om?


Kom og lær hos oss :)


Vi vil lære deg alt du behøver å vite, enten du vil har hjelp til selv til selvhjelp, hjelpe dine nære og kjære på hobbybasis, eller om du vil jobbe profesjonelt med å hjelpe mennesker.


SolstadAkademiet - stedet for læring og trivsel

Videoer fra skolen

Lurer du på hvordan det vil være å studere hos oss? Se videoer fra skolen her

Blogg

I bloggen kan du lese om aktuelle temaer og hva som skjer på skolen

VÅRE VERDIER OG VISJON


SolstadAkademiets visjon er å tilby utdanning og kurs av høy kvalitet til lavest mulig pris. Dette gjøres fordi grunnlegger Cecilie Hunvik brenner for at vi formidler kunnskap som alle trenger og at den derfor må gjøres tilgjengelig for alle gjennom brukervennlighet som nettkurs, helgekurs, kveldskurs og dagtidsundervisning til priser alle kan ha råd til. Dette får vi til ved å holde kostnadene nede, gjennom effektive rutiner, smart timeplan og gode avtaler med våre samarbeidspartnere.


Vi vil hjelpe mennesker til å hjelpe seg selv og utdanne mennesker som vil hjepe andre. Hos oss vil du oppleve å bli sett, hørt og forstått. Du vil få lære, føle deg inkludert og involvert og du som skal arbeide profesjonelt skal få føle deg kompetent. Dette får vi til gjennom høye faglige krav til skolen og gjennom stadige forbedringer.


Alle som studerer hos oss for å få en yrkesutdanning skal kvalifisere til opptak hos NLH slik at de vil kunne få en solid forening i ryggen, yrkesforsikring og mulighet til å registrere seg i Alternativregisteret i Brønnøysund.


Alle som vil studere hos oss for egen interesse, hobby eller for faglig påfyll, vil oppleve å føle seg like inkludert som de som kommer for yrkesutdannelse.


Vi tar vare på mennesker


SolstadAkademiet - stedet for læring og trivsel

Nettkurs

SolstadAkademiet tilbyr en rekke nettkurs, både for deg som vil ha faglig påfyll og for deg som vil jobbe med å heve kvaliteten på egen hverdag

Kost og Ernæring, utdanning og kurs

Er du interessert i kost og ernæring? Vi tilbyr kurs og yrkesutdanning med dette som tema

Hilsen fra en av våre studenter:


Jeg har tatt utdannelsen til NLP Coach ved SolstadAkademiet og er strålende fornøyd med valget av skole. Cecilie Hunvik er en meget dyktig lærer som er i besittelse av enorme mengder kunnskap om feltet hun foreleser i. Hun er nærmest definisjonen på det som på fagspråket heter ”ubevisst kompetent”! (Hva det er vil du lære om på coach-utdanningen).

Hun øser ut av sin kunnskap på en lettfattelig måte, krydret med mange og gode eksempler og historier, noe som gjør at kunnskapen ”sitter” hos oss elever.

Cecilie er ekte og varm som person samt en stor motivator og inspirator som gir av seg selv og som virkelig brenner for fagfeltet. Hun veileder og korrigerer på en behagelig og lett forstålig måte som får frem det beste hos hver enkelt elev. Dette gjør at som elev er jeg trygg på å ta de forskjellige verktøyene i bruk i praksis umiddelbart, og undervisingen er veldig praktisk lagt opp med mye tid til øvelser. Denne utdanningen er det beste valget jeg har gjort på lang tid!

Jeg kan på det varmeste anbefale SolstadAkademiets coach utdanning med Cecilie Hunvik som dyktig og dedikert lærer. Dette er stedet å utdanne seg på for å bli en god og flink NLP coach!

 

Mette Ma Finstad, Friske Grep, NLP Coach/massasjeterapeut/ friskvernsrådgiver. Treffes på mobil 951 68 426 eller e-post mettema@friskegrep.no  Se hjemmesiden www.friskegrep.no for mer info.


Mette Ma Finstad

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV


Hold deg oppdatert på våre utdanninger og kurs og vær den første som får vite det når nye kurs åpner for påmeldinmg. Meld deg på vårt nyhetsbrev og få gratis nettkurs i målcoaching i velkomstgave