HELHETSTERAPEUT NETTSTUDIE

Slik gjennomføres HelhetsTerapeut Nettstudie:


For hver modul som gjennomføres i klasserommet, mottar nettstudentene en tilsvarende modul som er spilt inn i klasserommet. På den måten får du som er nettstudent den samme undervisningen som klasseromsstudentene. Modulen leveres i et videobibliotek hvor studentene kan følge undervisningen slik den gis i klasserommet. Sammen med filmene, leveres modulens kompendie og evt ekstramateriell. Alt materiell leveres på mail og legges også i nettstudentenes lukkede klasserom på Facebook. Alle moduler leveres den siste dagen i måneden, slik at det er forutsigbart og lett å huske.


I etterkant av modulen, sender du inn modulens lekse, på lik linje med klasseromsstudentene.


Vær oppmerksom på at materiell som legges i "klasserommet" kan bli fjernet etter ca 2 måneder, det er derfor viktig at du sparer mailene med materiell i en egen mappe på egen pc.


Dere som går på studiet kan bruke Facebook klasserommet som diskusjonsforum, slik at dere får et klassemiljø, selv om dere ikke er i samme rom. Gruppa kan også brukes til å avtale kollokvie eller for å finne noen å trene praktisk med. OBS! Spørsmål til skolen/lærer må ikke legges i gruppa, de må sendes via e-mail eller sms.


Nettstudenter har også mulighet til å delta på klasseromsundervisningen i Oslo til en hyggelig pris, hvis det er enkelte moduler du vil delta på personlig, deltagelse i klasserommet koster kr 499,- pr modul i tillegg til den ordinære studieavgiften. Dersom du ønsker å delta i klasserommet på enkelte moduler, må du søke om det via e-mail til: cecilie.hunvik@solstadakademiet Det kan være lurt å søke om klasseromsdeltagelse i god tid, da enkelte moduler kan bli fulle.


Studenter kan også bestille privatkonsultasjoner via Skype med lærer. En privatkonsultasjon koster kr 499,- for 75 min.


Det gjøres oppmerksom på at det kun er selve fagundervisningen i klasserommet som filmes. Av hensyn til personvern vil det ikke bli filmet mens vi gjør praktiske øvelser med studenter, eller under studentenes tid for spørsmål/svar og delerunder.


Har du spørsmål om studiet, er du velkommen til å ta kontakt via e-mail: cecilie.hunvik@solstadakademiet.no eller telefon: 41447471, vennligst ikke ta kontakt via messenger eller andre kanaler, da kan det være at skolen ikke ser din henvendelse.

OM HELHETS TERAPEUT STUDIET

Hovedlærer på studiet: Grunnlegger Cecilie Hunvik, gjesteforelesere kan forekomme


Studiet er for deg som vil hjelpe mennesker enten som hobby eller profesjonelt, med å veilede og hjelpe mennesker til et sunnere og lykkeligere liv.  Studiet har løpende oppstart hele året, du starter så snart du har meldt deg på.


Som HelhetsTerapeut vil du kunne drive din egen praksis hvor du hjelper mennesker til å leve mer kraftfulle liv. Du vil få lære verdifulle teknikker som gir deg både dybde og bredde i ditt arbeid med mennesker.


HelhetsTerapeut studiet gjennomføres over 10 moduler a 3 dager, 5 dagers Selvutviklings Skole og en hjemme fordypning i soneterapi, studiet tar ca 12 måneder, i tilleg kan du bruke 9 måneder til å praktisere og gjøre oppgaver før du går opp til eksamen, hvis du vil. Du kan lese mer om hver modul her:  

Januar 2020

Life Coaching

Et komplett kurs

Denne modulen får du lære SolstadAkademiets komplette fremgangsmåte for å jobbe med Life Coaching. Dette er en enkel trinn-for-trinn metode som gir deg et enkelt rammeverk å jobbe innenfor, når det gjelder å veilede mennesker i å bygge mer kraftfulle liv. De aller fleste voksne kommer til en fase hvor de kjenner at de har mistet noe av seg selv på veien inn i voksenlivet. Å få lov å være en guide i prosessen til å skape et bedre liv for den det gjelder er en gave du vil nyte hver dag på jobb.

Mai 2020

Terapeutisk Massasje

Et komplett kurs

I vår tid er berøing dessverre et underskudd for de fleste mennesker. Vi lever i en verden hvor det å ta på hverandre nesten er litt fremmed. Når det gjelder de vonde og utfordrende opplevelsene i livet, fester de seg alltid i muskulaturen. Terapeutisk massasje er derfor et viktig og naturlig virkemiddel i den terapeutiske prosessen. Denne modulen får du lære en komplett massasjerutine for hele kroppen. Du mottar linker til relevante videoer, samt film fra undervisningen i klasserommet.

September 2020

Inn i sjelen i Italia

En stor opplevelse


Dette er et rent meditasjonskurs som holdes i I talia hvert år. Her går du du dypt inn i egne prosesser og får lære veldig mange virkemidler som du kan bruke med dine kunder. Vi bruker byen og området som "klasserom" og lærer, utforsker og opplever. Vi setter også av tid til vandring i stillhet og dagbokskriving og du vil bli overveldet av den terapeutiske kraften i dette. OBS! Studenter må selv bekoste alle kostnader ift transport til/fra/på destinasjonen, hotell og all mat. * Det forventes at nettstudenter deltar på denne modulen. Unntak er sykdom eller andre tungtveiende årsaker, de dette i så fall gjelder skriver en bokrapport for å kompensere for den læringen vi gjør i Italia. OBS! Det er kun undervisningen som er inkludert i studieavgiften. Studenter må selv bestille og bekoste all transport, fly, hotell, mat, drikke og aktivitet. I 2020 holdes kurset i nærheten av Napoli/Pompeii

10 dager

Selvutviklingsskole

Spennende kvelder

I tillegg til de faste modulene, deltar studentene på 5 kvelder med Selvutviklings Skole. Disse kveldene jobber vi med meditasjon, yoga og forskjellige fagtemaer. Hver kveld har et spesifikt fagtema. Som nettstudent deltar du på følgende temakvelder: Pust og Metamorfose, EFT (Emotional Freedom Techniques), Ørelys og ansiktsmassasje, Mindfulnes og Kunstterapi.

Februar 2020

Målcoaching

Et komplett kurs


Mange opplever å bli stående fast, på jobb, privat, studier, idrettskarriere o.l., uten egentlig å klare å motivere seg tilbake på egenhånd. Da er det godt å ha en profesjonell veileder som motiverer gir overblikk og perspektiv. Du mottar et enkelt trinn-for-trinn arbeidsverktøy for hvordan å jobbe en-til-en med målcoaching. Du mottar også en nettmodul som viser hvordan du kan coache grupper til å prestere bedre, i nettmodulen er det idrettscoaching i fokus, men metoden konverteres lett til andre områder.

Juni 2020

Familie Coaching

Et komplett kurs

Familie Coaching er et stort begrep. Ta det med ro, i denne modulen gjør vi det enkelt. Du får lære metoder og teknikker som forenkler prosessen og vi snakker mye om etikk. Når du har gjennomført modulen vil du ha mye å bidra med både til par, foreldre/barn relasjoner, familiekonstellasjoner og par/familier i skilsmisse, vi snakker også om sorg. Dette er en spennende modul med høyt fagnivå og du får lære hvordan du gjør jobben time for time og du lærer å forvente det uforutsigbare med ro og overblikk.

Oktober 2020

Terapeutisk Berøring

Et introduksjonskurs

Terapeutisk Berøring er min absolutte favoritt teknikk. Hvorfor? Fordi det er så varsomt og leger alle former for emosjonelle sår. Når du får puste ut på benken, starte de indre prosessene og gi slipp i både fysikken og det emosjonelle samtidig, samtidig som du fyller på med noe nytt og bedre, leges du ofte uten ord gjennom at du finner en indre fred og at muskulære spenninger gir slipp. På disse tre dagene får du lære alt du trenger å kunne, både rent praktisk og ift det terapeutiske og vi jobber mye i klasserommet.

April

Lykkeliv

Planlegg et gruppekurs

I april mottar du ingen undervisning fra klasserommet. Isteden mottar du nettkurset Lykkeliv hvor du får en video på mail hver dag hele måneden, hver video er på ca 15 min. I tillegg skal du i april lage ditt eget kveldskurs med minst to deltagere. Du kan bruke en medstudenter som deltagere og dere kan også gå sammen flere studenter om å lage gruppekurset. Hensikten med dette er at det å holde gruppekurs ved siden av å praktisere som terapeut gir en ekstra bærebjelke til din praksis. Dersom du starter i feb/mars kan du velge å gjøre dette oppgaven senere i studieforløpet. Du bestemmer selv tema for kurset og det kan inneholde ting du allerede kan fra andre kurs studier, det er derfor mulig å gjennomføre denne oppgaven i april, selv om du er ny.

Mars 2020

Yoga - Pust -

Mindfulnes -Tai Chi

Selv opplever jeg at en lykkelig, harmonisk hverdag er umulig uten kunnskap om yoga, mindfulnes og Tai Chi. Av den grunn er det også et av de viktigste terapeutiske virkemidlene i min praksis med kunder. Ved lære dine kunder enkle selvhjelpsprinsipper innen disse fagområdene, gir du bort enkle verktøy kundene kan bruke som hjelp til selvhjelp paralelt med det terapeutiske arbeidet dere gjør sammen på ditt kontor. Denne modulen får du lære grunnleggende prinsipper og får tips til videre fordypning.

September 2020

Coachingens 

Grunnprinsipper

Denne modulen får du lære alt det praktiske om hvordan å jobbe profesjonelt med mennesker. Vi snakker om alt fra møblering av kontoret, kundemottak og viktigst av alt; den coachende og terapeutiske samtalen. Du får lære om hvordan du leser andre mennesker, hvordan du kommuniserer bedre, de terapeutiske spørsmålene og hvordan du driver kunden i prosesser. Denne modulen vil gjøre deg trygg i rollen som terapeut og du lærer mye du vil ha glede av privat også.

Hypnose er enkelt å lære og enkelt å bruke. Det er også det mest varsomme og virkningsfulle terapetuiske virkemiddelet for endring og leging av emosjonelle sår. Via hypnose kan du utrette enormt mye på usedvanlig kort tid, samtidig som du skåner dine kunder for å gjenoppleve traumer og hjelper de til å se verden i et bedre lys, slik at de kan hente ressurser innenfra for å skape et bedre liv for seg selv og de rundt seg. Dersom du blir begeistret for arbeidsmetoden anbefales du å ta nettkurset Hypnoterapeutisk Fordypning som en påbygning.

November 2020

Hypnoterapeutisk

Grunnkurs

Selvstudie

i

SoneTerapi

I ditt studieforløp skal du gjennomgå en pensumbok i Soneterapi på egenhånd og ta det du lærer i bruk i kombinasjon med ditt arbeid innen Terapeutisk Berøring. Du vil bli testet i dette arbeidet til din eksamen og det forventes at du leverer tilbakemeldingsskjemaer fra klientarbeid som Soneterapi har vært en del av behandlingsforløpet. Du bestemmer selv når du fordyper deg i pensumet, men det kan være lurt å gjøre dette f.eks ila sommeren når det ikke er annen undervisning og du har tid til å trene.

Her er vi ute og feirer eksamen

Sertifisering

På vei for å isbade i Oslofjorden, en frivillig studieaktivitet

Gong Mester og tidligere student Lisbeth Bøen er på besøk og leder oss i et Gong Bad, en ubeskrivelig, vidunderlig opplevelse

Glade studenter i klasserommet

To studenter jobber med EnergiTerapi i et av våre hyggelige behandlingsrom

Ute og feirer gjennomføring av Helvetesuka, et frivillig prosjekt vi gjør hver vinter

Praktisk Informasjon:


Studiet har løpende oppstart hele året, du får tilgang til vårt Facebook klasserom så snart din innbetaling er registrert.Vil du studere for å jobbe som terapeut

på heltid eller deltid, les her:


Du som vil studere for å jobbe som HelhetsTerapeut på heltid eller deltid følger studieforløpet i ett år og sender hver måned inn hjemmelekse fra pensum og signerte tilbakemeldingsskjemaer fra treningskandidater. Som treningskandidat kan du bruke dine venner/familie, eller reelle betalende klienter.


Etter fullført studieforløp må du møte personlig til en 3 dagers eksamen med praktisk arbeid og spørsmål fra pensum. Som en del av din eksamen skal du også levere alle hjemmeoppgaver og skjemaene fra treningskandidatene i papirformat.


Studiemateriellet mottar du gjennom et helt kalenderår via mail og skolens klasserom på Facebook.


Etter fullført studieår melder du deg selv opp til eksamen. Eksamensmodulen gjennomføres i august hvert år og personlig deltagelse er påkrevet.


Deltagelse på studiet kan fint kombineres med en travel hverdag. Det er ikke mer studiemateriell eller lekser enn du klarer fint på en måned. Eksempel på en lekse kan være at du skriver en bokrapport, filmer at du gjør en øvelse, eller sender inn tilbakemeldingsskjemaer fra mennesker du har øvd på, ofte er leksen en kombinasjon av det ovenstående.


Studiereise til Italia:

Hver høst reiser vi til Italia for kurset Inn i Sjelen. På denne modulen forventes personlig deltagelse også av nettstudenter. Kun sykdom og andre tungtveiende årasker kan gi rom for fravær, det må i så fall søkes i god tid. Studenter som ikke kan delta må gjøre en større hjemmeoppgave og får ingen reduksjon i studieprisen. OBS!OBS! Det er kun selve undervisningen som dekkes av studieavgiften. Studentene må selv i tillegg bestille og betale all transport, fly, hotell, mat, drikke og aktiviteter. Dette må du altså huske å budsjettere med i tillegg til studieavgiften.


Personlig samtale med lærer:

Føler du at du trenger å diskutere pensum eller lekser med din lærer? I så fall kan du bestille studentoppfølging via Skype. En privatkonsultasjon med lærer koster kr 499,- for 75 min. For å avtale tid til personlig konsultasjon sender du mail til cecilie.hunvik@solstadakademiet.no 


Pris: Kr 19.999,-

Du velger selv om du vil betale hele studieavgiften ved påmelding eller om du vil dele betalingen i 12 delbetalinger rente og avgiftsfrie avdrag a 1.666,-.


Personlig deltagelse i klasserommet:

Ønsker du å delta i klasserommet på enkelte moduler? I så fall melder du deg på ved å sende en mail til: cecilie.hunvik@solstadakademiet.no Det er lurt å være tidlig ute med påmelding, da enkelte moduler kan bli fulle. Klasseromsdeltagelse koster kr 499,- for nettstudenter og må betales ved påmelding.


Betaling:

Du betaler enkelt via PayPal, du behøver ikke å ha en PayPal konto, du kan betale med ditt vanlige bank/kreditt kort, bare følg de enke anvisningene. PayPal er en av verdens sikreste betalingsløsninger på nett.


Klientbehandlinger:

Tjen penger mens du studerer.

Alle som studerer hos oss, oppfordres til å starte med å gi studentbehandlinger til klienter allerede fra første dag. Det er fordi du er helt avhengig av å praktisere for å bli flink og fordi du med fordel bør trene, mens lærdommen er fersk. På den måten kan du også tjene penger mens du studerer og begynne å bygge deg en kundekrets. Det er viktig her at du understreker for klientene at du er i en utdanningsfase og ikke er ferdig utdannet terapeut. Da prissamarbeid er forbudt ved lov i Norge, bestemmer du selv prisen for dine studentbehandlinger, du setter selv den prisen du mener en time med deg er verdt.


Studiebetingelser:

- Du må ha fylt 21 år for å søke opptak

- Du må selv sørge for å sende inn din eksamensbesvarelse og gjennomføre personlig oppmøte ved eksamen.

- Du må følge din månedlige betalingsplan for å få lov til å være en del av vårt Facebook klasserom. Dersom du etter tre ganger ikke innbetaler som forventet, vil du bli fjernet fra gruppa og vil ikke få mulighet til å gjenoppta studiet før innbetalingene kommer i gang igjen.

- Dersom du avbryter studiet grunnet manglende betalinger eller andre årsaker, vil du ikke få tilbakebetalt for moduler du har hatt tilgang til, men betalingsprofilen slettes, slik at du ikke må betale for et studie du ikke lenger deltar på.


- Skriftlig hjemmearbeid og tilbakerapporteringer fra klienter må være levert skolen i papirformat før du møter til eksamen og før sertifiseringer deles ut.


- SolstadAkademiet forbeholder seg retten til å foreta endringer i datoer og studieinnhold ved behov, studenter informeres om evt endringer så snart de inntreffer.


- Ved påmelding i skjemaet nedenfor bekrefter du at du har lest og forstått studiebetingelsene ovenfor.


Rabatt på andre studier:

Studenter på HelhetsTerapeut studiet får følgende rabatter på våre andre studier:

HypnoTerapeutstudiet 50%

NLP Practitoner 40%

NLP Master Practitoner 40%


Påmelding:

For å melde deg på dette studiet fyller du ut påmeldingsskjemaet her på siden og klikker Submit. Du vil da motta en mail med betalingsinfo og praktisk informasjon. Mottar du ikke en slik mail, sjekk spamfilter/søpplepost, finner du den ikke der, kontakt skolen på 41447471.

Cecilie Hunvik grunnla SolstadAkademiet for snart 10 år siden. Hun har en lang og bred utdannelse innen terapi og NLP Coahching. Hun er godkjent NLP Coaching Trainer fra The Society of NLP og Richard Bandler i USA. Hun er utdannet Kost- og Ernæringsterapeut, Hypnoterapeut og EFT behandler. Hun studert 5 år på Bevissthetsskolen og 3 år på Krystallakademiet. Hun har også studert psykologi, mindfulnes, meditasjon, ayurveda, massasje, Rosenmetoden, Healing, Yoga, Akupressur, Etikk, Kunst og Håndverk for å nevne noe.

Cecilie har jobbet profesjonelt med mennesker i over 20 år. Hun startet sin yrkeskarriære innen motebransjen og satt i mange år i ledergruppen i H&M distansehandel hvor hun lærte mye om å styre en sukessfull bedrift på en kostnadseffektiv måte. Denne lærdommen sitter dypt, og er tydelig å se i hvordan SolstadAkademiet drives, høy kvalitet til lavest mulig pris. Cecilie er også en veldig engasjert sjel som gjør mye frivillig arbeid i sitt lokalsamfunn, til stor glede for seg selv og andre. Noe av det viktigste i Cecilies liv er progresjon; å stadig utvikle og forbedre seg selv og SolstadAkademiet. Det vises i at kurs og utdanninger på SolstadAkademiet alltid er "up to date" og at hun deler mye fra sin praksis og personlige liv når hun underviser, og på den måten klarer hun å engasjere og begeistre, slik at læring blir enkelt og morsomt.

CECILIE HUNVIK

Grunnlegger SolstadAkademiet


Slik kommer du i kontakt med SolstadAkademiet:


Email: cecilie.hunvik@solstadakademiet.no

Telefon: 41 44 74 71

Besøksadresse: Oscarsgate 46 B, Oslo. Lokalene ligger 2 kvartaler bak slottsparken. Det står Briskebyklinikken på ringeklokka og døra. Dersom du ankommer kollektivt er Nasjonalteateret nærmeste stasjon, da ankommer du lokalene via en spasertur gjennom slottsparken. Ankommer du med bil, finnes flere parkeringshus i nærheten av slottsparken. 


Se den hypnoterapeutiske meditasjonen Dine Grunnstener og få hjelp til å bygge et sunnere, sterkere og lykkeligere liv :) 

Dette sier våre studenter om oss:


Dette sier våre studenter om skolen:


Tusen takk kjære Cecilie for tre nye lærerike dager med deg! Jeg har lært å ha mer tillit til mine egne evner etter dette og det er et stort gjennombrudd for meg. Teknikkene vi har lært er jeg veldig begeistret for, de er varierte og effektive. Dette kommer jeg til å dra stor nytte av fremover i mine klientbehandlinger. Jeg lærer også mye av din raushet, du byr på deg sjøl og er vennligheten selv. Tusen takk! Varm klem


Modulen har derfor gitt meg svar på “hva jeg skal gjøre når jeg blir stor” og jeg vet jeg kan mestre.


Gleder meg til hver dag jeg skal på skolen. Det gode miljøet hjelper du som lærer godt til å skape. Jeg har fått flere venner for livstid allerede og føler meg inkludert og at alt er veldig profesjonelt – både når det gjelder det faglige og taushetsplikt -samt bruk av tid. Tone Kvam


Det kan jeg varmt anbefale. NLP er et flott verktøy og den måte som Cecilie lærere det fra seg på er helt fantastisk. Jeg kommer til å ta alle 3 NLP studier hos Solstad akademiet. Vennlig hilsen Casper Jørgensen


Kjære Cecilie   Jeg er kjempefornøyd så langt i de kursene jeg har hatt innenfor helhetsterapi studiet og solstadprosessen samt massasjekurset jeg tok er jeg veldig fornøyd med. Jeg har kommet  i dyp kontakt med meg selv, blitt flinkere å slappe av. Tenker annerledes, merker jeg er i en stor endringsprosess som skremmer meg men samtidig gir meg en følelse av å være på riktig livsvei...gir meg mer selvtillit, mer livsglede, samtidig har jeg opplevd å finne min sjele/livsvenn  følges venn.noe som har gitt meg veldig mye både av kjærlighet og sorg...Jeg har møtt så vanvittig mange herlige personligheter, spennende mennesker på kursene. Virkelig selvutvikling til de grader. Jeg er veldig sårbar, samtidig veldig trygg på at jeg heller mer og mer mot det alternative,og ønsker å lære mer om dette:)  Med vennlig hilsen Kjersti


Copyright @ All Rights Reserved