BLI HELHETSTERAPEUT

OM HELHETS TERAPEUT STUDIET

Hovedlærer på studiet: Grunnlegger Cecilie Hunvik, gjesteforelesere kan forekomme

Studiet for deg som vil hjelpe mennesker enten som hobby eller profesjonelt, med å veilede og hjelpe mennesker til et sunnere og lykkeligere liv.  Studiet har løpende inntak hele året, du starter så snart du har meldt deg på.


Som HelhetsTerapeut vil du kunne jobbe for drive din egen praksis hvor du hjelper mennesker til å leve mer kraftfulle liv. Du vil få lære verdifulle teknikker som gir deg både dybde og bredde i ditt arbeid med mennesker.


HelhetsTerapeut studiet gjennomføres over 10 moduler a 3 dager, 10 dagers Selvutviklings Skole og en hjemme fordypning i soneterapi, studiet tar 12-18 måneder. Du kan lese mer om hver modul her:  

10 dager

Selvutviklingsskole

Spennende kvelder

I tillegg til de faste modulene, deltar studentene på 10 kvelder med Selvutviklings Skole. Disse kveldene jobber vi med gruppeterapi, meditasjon, forskjellige fagtemaer og arbeid på terapibenk. Hver kveld har et spesifikt fagtema.


Du kan lese mer om datoer og innhold her: http://solstadakademiet.no/helhetsterapi/selvutviklings%20skolen.html

8-10 Mai 2020

Terapeutisk Massasje

Et komplett kurs

I vår tid er berøing dessverre et underskudd for de fleste mennesker. Vi lever i en verden hvor det å ta på hverandre nesten er litt fremmed. Når det gjelder de vonde og utfordrende opplevelsene i livet, fester de seg alltid i muskulaturen. Terapeutisk massasje er derfor et viktig og naturlig virkemiddel i den terapeutiske prosessen. Denne modulen får du lære en komplett massasjerutine for hele kroppe samt massasje med varme stener. Vi jobber med hverandre i klasserommet.

24-27 September 2019

Inn i sjelen i

Pompeii/Napoli, Italia

Du vil aldri noensinne glemme at du har deltatt på Inn i sjelen! Dette er et rent meditasjonskurs som holdes i I talia hvert år. Her går du du dypt inn i egne prosesser og får lære veldig mange virkemidler som du kan bruke med dine kunder. Vi bruker byen og området som "klasserom" og lærer, utforsker og opplever. Vi setter også av tid til vandring i stillhet og dagbokskriving og du vil bli overveldet av den terapeutiske kraften i dette. OBS! Studenter må selv bekoste alle kostnader ift transport til/fra/på destinasjonen, hotell og all mat. *

4-6 desember 2020

Målcoaching

Et komplett kurs


Mange opplever å bli stående fast, på jobb, privat, studier, idrettskarriere o.l., uten egentlig å klare å motivere seg tilbake på egenhånd. Da er det godt å ha en profesjonell veileder som motiverer gir overblikk og perspektiv. Du mottar et enkelt trinn-for-trinn arbeidsverktøy for hvordan å jobbe en-til-en med målcoaching. Du mottar også en nettmodul som viser hvordan du kan coache grupper til å prestere bedre, i nettmodulen er det idrettscoaching i fokus, men metoden konverteres lett til andre områder.

17-19 Januar 2020

Life Coaching

Et komplett kurs

Denne modulen får du lære SolstadAkademiets komplette fremgangsmåte for å jobbe med Life Coaching. Dette er en enkel trinn-for-trinn metode som gir deg et enkelt rammeverk å jobbe innenfor, når det gjelder å veilede mennesker i å bygge mer kraftfulle liv. De aller fleste voksne kommer til en fase hvor de kjenner at de har mistet noe av seg selv på veien inn i voksenlivet. Å få lov å være en guide i prosessen til å skape et bedre liv for den det gjelder er en gave du vil nyte hver dag på jobb.

4-6 Juni 2020

Familie Coaching

Et komplett kurs

Familie Coaching er et stort begrep. Ta det med ro, i denne modulen gjør vi det enkelt. Du får lære metoder og teknikker som forenkler prosessen og vi snakker mye om etikk. Når du har gjennomført modulen vil du ha mye å bidra med både til par, foreldre/barn relasjoner, familiekonstellasjoner og par/familier i skilsmisse, vi snakker også om sorg. Dette er en spennende modul med høyt fagnivå og du får lære hvordan du gjør jobben time for time og du lærer å forvente det uforutsigbare med ro og overblikk.

23-25 Oktober 2019

Terapeutisk Berøring

Komplett kurs

Terapeutisk Berøring er min absolutte favoritt teknikk. Hvorfor? Fordi det er så varsomt og leger alle former for emosjonelle sår. Når du får puste ut på benken, starte de indre prosessene og gi slipp i både fysikken og det emosjonelle samtidig, samtidig som du fyller på med noe nytt og bedre, leges du ofte uten ord gjennom at du finner en indre fred og at muskulære spenninger gir slipp. På disse tre dagene får du lære alt du trenger å kunne, både rent praktisk og ift det terapeutiske og vi jobber mye i klasserommet.

Ang. studietur til

Pompeii/Napoli

Italia

* Ang studietur til Firenze, Italia. Studenter som ikke kan reise grunnet sykdom eller andre tungtveiende årsaker, kan søke skolen om fritak og vil isteden få en hjemmeoppgave bl.a i form av en bokrapport. Det gis ingen prisreduksjon for studenter som ikke deltar på reisen. Det er kun selve undervisningen som er inkludert i studieavgiften. Studentene må selv bestille og betale all transport, overnatting, mat, drikke og andre aktiviteter.

14-16 Februar 2020

Yoga - Pust -

Mindfulnes -Tai Chi

Selv opplever jeg at en lykkelig, harmonisk hverdag er umulig uten kunnskap om yoga, mindfulnes og Tai Chi. Av den grunn er det også et av de viktigste terapeutiske virkemidlene i min praksis med kunder. Ved lære dine kunder enkle selvhjelpsprinsipper innen disse fagområdene, gir du bort enkle verktøy kundene kan bruke som hjelp til selvhjelp paralelt med det terapeutiske arbeidet dere gjør sammen på ditt kontor. Denne modulen får du lære grunnleggende prinsipper og får tips til videre fordypning.

15-17 aug 2019

Grunnprinsipper i

coaching

Denne modulen får du lære alt det praktiske om hvordan å jobbe profesjonelt med mennesker. Vi snakker om alt fra møblering av kontoret, kundemottak og viktigst av alt; den coachende og terapeutiske samtalen. Du får lære om hvordan du leser andre mennesker, hvordan du kommuniserer bedre, de terapeutiske spørsmålene og hvordan du driver kunden i prosesser. Denne modulen vil gjøre deg trygg i rollen som terapeut og du lærer mye du vil ha glede av privat også.

6-8 November 2019

Hypnoterapeutisk Grunnkurs Lær alt du trenger 

Hypnose er enkelt å lære og enkelt å bruke. Det er også det mest varsomme og virkningsfulle terapetuiske virkemiddelet for endring og leging av emosjonelle sår. Via hypnose kan du utrette enormt mye på usedvanlig kort tid, samtidig som du skåner dine kunder for å gjenoppleve traumer og hjelper de til å se verden i et bedre lys, slik at de kan hente ressurser innenfra for å skape et bedre liv for seg selv og de rundt seg. Dersom du blir begeistret for arbeidsmetoden anbefales du å ta nettkurset Hypnoterapeutisk Fordypning som en påbygning.

Slik fungerer løpende opptak

Vi følger det samme årsjulet hvert år

Hos SolstadAkademiet følger vi det samme årshjulet år etter år og alle læreingsmoduler er selvstendige fagenheter som ikke bygger på hverandre, men utgjør en helhet når du har deltatt på alle. Det gjør at du som student kan begynne når som helst i løpet av året, så lenge vi har plass ved skolen. Eksamen gjennomfører du ved slutten av ditt årshjul. Dette gir oss et veldig levende, inkluderende og rikt sosialt liv ved skolen. Du melder deg altså på studiet og foretar innbetaling av studieavgift/starter delbetaling og møter til din første modul så snart dette er i orden.

Sertifisering

Vårt trivelige spiserom hvor vi har mye gøy og lærer mye av hverandre

På vei for å isbade i Oslofjorden, en frivillig studieaktivitet

Ute og feirer gjennomføring av Helvetesuka, et frivillig prosjekt vi gjør hver vinter

Her er vi ute og feirer eksamen

Glade studenter i klasserommet

To studenter jobber med EnergiTerapi i et av våre hyggelige behandlingsrom

Gong Mester og tidligere student Lisbeth Bøen er på besøk og leder oss i et Gong Bad, en ubeskrivelig, vidunderlig opplevelse

10-års jubileum!


Du som i 2020 starter på HelhetsTerapeutstudiet får delta gratis på skolens HypnoTerapeut studie og kvalifiserer dermed til opptak i NLH og Alternativregisteret i Brønnøysund


Dette er et kvaltietsstempel som gjør at du kan praktisere momsfritt når du er ferdig utdannnet.


Tilbudet gjelder kun HelhetsTerapeuter som deltar i klasserommet og ikke nettstudenter, da HypnoTerapeutstudiet krever klasseromsdeltagelse. Se HypnoTerapeut studiets nettside for innhold og datoer. Dersom du ikke ønsker å delta på HypnoTerapeut studiet, er det helt i orden, dette er et frivillig tillegg som ikke gir prisreduksjon dersom du velger å ikke benytte deg av muligheten. Du kan lese mer om HypnoTerapeut studiet her:

http://solstadakademiet.no/helhetsterapi/hypnoterapeut%25202019.html

Praktisk Informasjon:


Løpende oppstart hele året, du begynner så snart du har meldt deg på.


Du finner bare inneværende måned ved påmelding og kommer på månedens moudul. 


Sted:

Vi holder til i Skippergata 9 i Oslo sentrum, rett ovenfor Operaen. Endring av lokale kan forekomme ved behov. Her har du alt av kollektivtilbud rett i nærheten, samt gode overnattings- og parkeringstilbud. Du kan se bilder av lokalene våre her: http://solstadakademiet.no/home/test%20oss%20gratis%20i%202%20dager.html

Pris:

Studieavgiften for dette studieåret er kr 24.999,-. Du kan dele betalingen i 12 rentefrie, månedlige innbetalinger a kr 2.099,-. I tillegg til studieavgiften tilkommer kostnader ifm studiereisen til Italia, der må studentene selv bestille og betale transport til/fra/på destinasjonen, hotell og all mat. Dersom sykdom eller andre hendelser gjør at du ikke har anledning til å bli med til Italia, kan du gjøre en større hjemmeoppgave, dette medfører ingen prisreduksjon i studieavgiften, men du sparer reisekostnadene.

Betaling:

Du betaler enkelt via PayPal, du behøver ikke å ha en PayPal konto, du kan betale med ditt vanlige bank/kreditt kort, bare følg de enke anvisningene. PayPal er en av verdens sikreste betalingsløsninger på nett. Du velger selv ved påmelding om du vil betale hele studieavgiften med en gang, eller om du vil dele betalingen i 12 innbetalinger a kr 2.099,-. Dersom du foretrekker faktura fremfor å betale via PayPal, gir du skolen beskjed, så ordner vi dette.

Løpende opptak

HelhetsTerapeut studiet har løpende opptak hele året. Det betyr at du møter til første studiedag etter at du har meldt deg på og betalt studieavgiften/første innbetaling.

Tider:

Fredag: 17- ca 21

Lørdag: 10-16

Søndag: 11-17

Lekser:

Mellom hver samling i klasserommet skriver du en oppgave som beskriver hva du har lært, hvordan du vil bruke det, hva du likte og hva som kan forbedres. Disse oppgavene leveres skriftlig neste samling eller senes til skolen pr post.

Kollokviegrupper:

Studentene oppfordres til å danne kollokviegrupper. Disse gruppene møtes hver måned for å jobbe praktisk med hverandre.

Eksamen:

HelhetsTerapeut studiet har løpende opptak og derfor også løpende eksamen. Når du har to måneder igjen av ditt studie gir du skolen beskjed via e-mail. Du vil da motta din hjemmeeksamensoppgave som inneholder spørsmål fra hver modul/samling. Disse spørsmålene skal du levere på papir til skolen siste studiedag, eller sende pr post senest 6 måneder etter siste studiedag. Som en del av din eksamen skal du også levere 20 tilbakemeldinger fra reelle klienter (9 av disse kan være konsultasjon av medstudenter gjennomført på kollokvie i oktober, desember og juni, som fastsatt i ditt studieforløp). Studenter som sender inn sine eksamenspapirer senest 3 uker før siste studiedag mottar sin sertifisering foran klassen siste studiedag og behøver ikke svare på spørsmålene fra sin siste modul. Studenter som velger å levere eksamen senest 6 måneder etter siste studiedag kan møte på skolen for å motta sertifisering og spise lunsj med klassen, eller få sin sertifisering tilsendt pr post.

Nettkurs:

Deler av studiet gjennomføres som nettkurs, men dette er et studie som krever tilstedeværelse i klasserommet på de oppsatte dager. De fleste nettkurs på dette studiet er frivillige tillegg for deg som vil fordype deg.

Klientbehandlinger:

Tjen penger mens du studerer

Alle som studerer hos oss, oppfordres til å starte med å gi studentbehandlinger til klienter allerede fra første dag. Det er fordi du er helt avhengig av å praktisere for å bli flink og fordi du med fordel bør trene, mens lærdommen er fersk. På den måten kan du også tjene penger mens du studerer og begynne å bygge deg en kundekrets. Det er viktig her at du understreker for klientene at du er i en utdanningsfase og ikke er ferdig utdannet terapeut.

Fravær: Du kan ikke ha mer enn 10% fravær. Dersom du har mer fravær enn 10% får du selvfølgelig fortsette på studiet, men du vil ikke motta din sertifisering før du har tatt igjen de tapte dager neste studieår. Studieavgift tilbakebetales ikke ved fravær siden studenter med fravær får anledning til å ta igjen tapte dager ved neste semester. Dersom stundenten uteblir neste semester mister studenten muligheten til å ta eksamen, da det har gått for lang tid mellom læring og eksamen. Dersom studenten da vil ta opp eksamen ved en senere anledning er det mulig, studenten må da repetere hele studiet, men behøver ikke å betale studeavgift utover eksamensavgiften pålydende kr 2000,-.

Reise:

Hvert år reiser vi en hel weekend til en spennende by for kurset Inn i Sjelen. Du må påberegne at du kanskje må reise kvelden før og komme hjem morgenen etter kursdagene avhengig av flytider til/fra destinasjonen. Du må selv påkoste transport til/fra/på destinasjonen, samt hotell og mat. Dersom du ikke har anledning grunnet sykdom eller andre tungtveiende hendelser til å delta på reisen, kan du søke skolen om fritak og gjøre en hjemmeoppgave isteden. Det gis ingen prisreduksjon for studenter som ikke deltar på reisen.


OBS! Vi gjør oppmerksom på at alle datoer er foreløpige datoer og at flyttinger av studiedatoer kan forekomme ved uforutsette hendelser. Når det gjelder studiereisen er det derfor viktig å ikke bestille flybilletter før tidligst 2 måneder før avreise.


NAV støtte/Søtte fra arbeidsgiver/fagforening:

Vi har hatt studenter på dette studiet som har fått sitt studie betalt av NAV. Dersom dette er aktuelt, ta kontakt med skolen, så sender vi deg alt nødvendig papirarbeid som NAV behøver. Vi har også hatt studenter som har fått sin utdanning betalt av sin arbeidsgiver og fagforbund. Ta kontakt med skolen, så tilrettelegger vi alt papirarbeid disse instanser behøver dersom dette er aktuelt for deg.

Studiebetingelser:

- Du må ha fylt 21 år for å søke opptak

- Du kan ikke ha mer enn 10% fravær på klasseromsundervisning for å motta sertifisering. Dersom du har mer fravær enn 10% får du selvfølgelig fortsette på studiet, men du vil ikke motta din sertifisering før du har tatt igjen de tapte dager neste studieår. Studieavgift tilbakebetales ikke ved fravær siden studenter med fravær får anledning til å ta igjen tapte dager ved neste semester. Dersom stundenten uteblir neste semester mister studenten muligheten til å ta eksamen, da det har gått for lang tid mellom læring og eksamen. Dersom studenten da vil ta opp eksamen ved en senere anledning er det mulig, studenten må da repetere hele studiet, men behøver ikke å betale studeavgift utover eksamensavgiften pålydende kr 2000,-.

- Skriftlig hjemmearbeid og tilbakerapporteringer fra klienter må være levert skolen før sertifiseringer deles ut.

- Påmelding til studier og kurs er bindene og innbetalt studieavgift tilbakebetales ikke, da studenter som går glipp av undervisning får anledning til å ta igjen tapte dager vederlagsfritt neste sesong.

- SolstadAkademiet forbeholder seg retten til å foreta endringer i datoer og studieinnhold ved behov, studenter informeres om evt endringer så snart de inntreffer.

- Ved påmelding i skjemaet nedenfor bekrefter du at du har lest og forstått studiebetingelsene ovenfor.


Rabatt på andre studier: Studenter på HelhetsTerapeut studiet får følgende rabatter på våre andre studier:

NLP Practitoner 40%

NLP Master Practitoner 40%


Påmelding:

For å melde deg på dette studiet fyller du ut påmeldingsskjemaet her på siden og klikker Submit. Du vil da motta en mail med betalingsinfo og praktisk informasjon. Mottar du ikke en slik mail, sjekk spamfilter/søpplepost, finner du den ikke der, kontakt skolen på 41447471.

Cecilie Hunvik grunnla SolstadAkademiet for snart 10 år siden. Hun har en lang og bred utdannelse innen terapi og NLP Coahching. Hun er godkjent NLP Coaching Trainer fra The Society of NLP og Richard Bandler i USA. Hun er utdannet Kost- og Ernæringsterapeut, Hypnoterapeut og EFT behandler. Hun studert 5 år på Bevissthetsskolen og 3 år på Krystallakademiet. Hun har også studert psykologi, mindfulnes, meditasjon, ayurveda, massasje, Rosenmetoden, Healing, Yoga, Akupressur, Etikk, Kunst og Håndverk for å nevne noe.

Cecilie har jobbet profesjonelt med mennesker i over 20 år. Hun startet sin yrkeskarriære innen motebransjen og satt i mange år i ledergruppen i H&M distansehandel hvor hun lærte mye om å styre en sukessfull bedrift på en kostnadseffektiv måte. Denne lærdommen sitter dypt, og er tydelig å se i hvordan SolstadAkademiet drives, høy kvalitet til lavest mulig pris. Cecilie er også en veldig engasjert sjel som gjør mye frivillig arbeid i sitt lokalsamfunn, til stor glede for seg selv og andre. Noe av det viktigste i Cecilies liv er progresjon; å stadig utvikle og forbedre seg selv og SolstadAkademiet. Det vises i at kurs og utdanninger på SolstadAkademiet alltid er "up to date" og at hun deler mye fra sin praksis og personlige liv når hun underviser, og på den måten klarer hun å engasjere og begeistre, slik at læring blir enkelt og morsomt.

Slik kommer du i kontakt med SolstadAkademiet:


Email: cecilie.hunvik@solstadakademiet.no

Telefon: 41 44 74 71

Besøksadresse: Moreno Huset, Skippergata 9, Oslo sentrum


CECILIE HUNVIK

Grunnlegger SolstadAkademiet


Se den hypnoterapeutiske meditasjonen Dine Grunnstener og få hjelp til å bygge et sunnere, sterkere og lykkeligere liv :) 

Dette sier våre studenter om oss:


Dette sier våre studenter om skolen:


Tusen takk kjære Cecilie for tre nye lærerike dager med deg! Jeg har lært å ha mer tillit til mine egne evner etter dette og det er et stort gjennombrudd for meg. Teknikkene vi har lært er jeg veldig begeistret for, de er varierte og effektive. Dette kommer jeg til å dra stor nytte av fremover i mine klientbehandlinger. Jeg lærer også mye av din raushet, du byr på deg sjøl og er vennligheten selv. Tusen takk! Varm klem


Modulen har derfor gitt meg svar på “hva jeg skal gjøre når jeg blir stor” og jeg vet jeg kan mestre.


Gleder meg til hver dag jeg skal på skolen. Det gode miljøet hjelper du som lærer godt til å skape. Jeg har fått flere venner for livstid allerede og føler meg inkludert og at alt er veldig profesjonelt – både når det gjelder det faglige og taushetsplikt -samt bruk av tid. Tone Kvam


Det kan jeg varmt anbefale. NLP er et flott verktøy og den måte som Cecilie lærere det fra seg på er helt fantastisk. Jeg kommer til å ta alle 3 NLP studier hos Solstad akademiet. Vennlig hilsen Casper Jørgensen


Kjære Cecilie   Jeg er kjempefornøyd så langt i de kursene jeg har hatt innenfor helhetsterapi studiet og solstadprosessen samt massasjekurset jeg tok er jeg veldig fornøyd med. Jeg har kommet  i dyp kontakt med meg selv, blitt flinkere å slappe av. Tenker annerledes, merker jeg er i en stor endringsprosess som skremmer meg men samtidig gir meg en følelse av å være på riktig livsvei...gir meg mer selvtillit, mer livsglede, samtidig har jeg opplevd å finne min sjele/livsvenn  følges venn.noe som har gitt meg veldig mye både av kjærlighet og sorg...Jeg har møtt så vanvittig mange herlige personligheter, spennende mennesker på kursene. Virkelig selvutvikling til de grader. Jeg er veldig sårbar, samtidig veldig trygg på at jeg heller mer og mer mot det alternative,og ønsker å lære mer om dette:)  Med vennlig hilsen Kjersti


Copyright @ All Rights Reserved

Hos SolstadAkademiet handler det ikke bare om å leve, men om å oppleve <3