Enhance your life

Sitt inn på deler av vår NLP coach utdannelse og lær å coache deg selv


kun kr 499,- pr gang *


(*etter påmeldingsavgift kr 1999,- i påmeldingsavgiften ligger et nettkurs som er nødvendig for din forståelse av studiemateriellet)


Dette kurset har en veldig hyggelig pris, fordi det er ment for privatpersoner og ikke er en utdanning


FORANDRINGENS VINDER 

Forandringens vinder blåser i luften med jevne mellomrom. Og kanskje kjenner og hører du allerede hvordan forandringen hvisker forlokkende på deg. Kanskje har du for lengt sett deg lei på din egen situasjon, men manglet drivkraften til å gjøre noe konkret med det.

SolstadAkademiet inviterer deg til å la dette være øyeblikket da du foretar forandringen. Og som Michael Jackson sier: Du må begynne med den du ser i speilet. Til nå har du kanskje forsøkt å forandre menneskene rundt deg, til ingen nytte. Hos oss vil du få lære hvordan du med enkle grep kan snu alt til din fordel, ved å begynne med det eneste mennesket du er sikker på at vil hjelpe deg; Du selv :)

DE VAKRESTE, STERKESTE BLOMSTENE 

ER DE DU GIR OPPMERKSOMHET

Det er på tide å begynne å lytte til deg selv igjen. Finne tilbake til den du opprinnelig er, der inne, og begynne å leve etter din egen hensikt. Det er så hyggelig å plante, når det du sår er nye muligheter, for deg og ditt liv. Tenk deg at det er høst og at du planter blomsterløk i velduftende jord, som får godgjøre seg trygt under den kalde snøen hele vinteren, for å hilse vårsola så vakkert i møte og juble; *Her er jeg. Se på meg* På samme måte vil du på Coach Deg Selv få lov til å plante mange vakre "blomsterløker" i deg selv i form av kunnskap, som skal få lov å modnes i deg, slik at når du går våren i møte, gjør du det som et sterkere, klokere, uthvilt og energisk menneske, som vet hva du vil, og hvordan vil vil gjennomføre det. Klar for å bryte igjennom og stråle i vårsola :) Du vil gjennom mange teknikker og øvelser få lege dine sår, fjerne dine arr og begynne å bygge den fremtiden du vil ha. Tillat deg å begynne å kjenne hvordan håpet begynner å spire der inne, i deg, og les videre om alt det spennende du vil få lære på selvhjelpskurset Coach Deg Selv

FULL TRØKK HELT FRA START

Det er viktig å understreke at dette kurset ikke er noe hvilehjem. Dette kurset er for deg som er villig til å gjøre en innsats gjennom læring, prøving, feiling og suksess. Kurset er smekkfullt av verdifull læring og praktiske øvelser som vil få deg til å juble. Samtidig er du ansvarlig for egen læring, så du velger jo selv hvor engasjert du blir, men det er ingen tvil om at resultat og innsats har en klar sammenheng.

Det er viktig å understreke at du på dette kurset sitter inn på en utdanning og at undervisningsformen og kursmateriellet bærer preg at dette. Dette kurset er for deg som virkelig har et ønske om å lære NLP coaching fra grunnen av, for å hjelpe deg selv til et bedre liv og at noe av materiellet vil kreve at du følger godt med og er forberedt på å gjøre en skikkelig jobb. Premien i sluttenden er at du sitter med en verktøykasse som gjør at du vil heve livskvaliteten din hver eneste dag, resten av livet. Og det er vel verdt noen dager med skikkelig innsats? Er det ikke?

Velkomstgave 1: Nettkurs i Kommunikasjon, leveres ved påmelding:


Dagen etter at du har betalt påmeldingsavgiften på kr 1.999,- ved påmelding, mottar du nettkurset Hypnoterapeutisk Grunnkurs. Dette nettkurset trenger du å gjennomføre før du kommer til første kursdag. Årsaken til det, er at du i dette kurset får lære en del av grunnprinsippene innen NLP som er nødvendige for at du skal kunne henge med på det som skjer i klasserommet. Det forventes ikke at du skal bli en "mester" på det hypnoterapeutiske språket som det undervises i. Du sitter jo bare inn for å lære for egen del, så ta det med ro, du skal ikke testes på hvor flink du er ved ankomst. Men fordi vi gjør mange praktiske øvelser på kurset, vil du oppleve større læring og mestring om du har hørt de forskjellige begrepene og har en formening om hvordan du kan bruke de. Senk derfor skuldrene, dette nettkurset er ment som "hjelp til selvhjelp" for at du skal få mer ut av hver kursdag. Og ikke bare det, kurset er spennende, morsomt og fullt av verdifull læring.


Velkomstgave 2: Kompendiet Coach Deg Selv


Her får du ytterligere forsterket grunnprinsippene innen NLP, det vil bli undervist i dette kompendiet på flere av de dagene du kan velge å delta på, men om du tar deg tid til å lese dette korte, enkle kompendiet før du kommer på første kursdag, vil du øke din forståelse av det som skjer i rommet.


Disse to velkomstgavene, vil hjelpe deg å forstå deg selv og andre bedre, gjennom å lytte til hva du sier til deg selv og andre, det du lærer vil gjøre deg til en bedre lytter, slik at du øker forståelsen for det som pågår rundt deg og i andre. Samt at du får lære hvordan å stille gode spørsmål til andre når du lytter. Og viktigst av alt, å bli flink til å lytte til hva du selv sier til deg selv og andre, slik at du kan sørge for optimal kommunikasjon.


Du får også lære hvordan vi mennesker bruker sansene våre i mye større grad enn vi tror, og hvordan du kan bruke denne kunnskapen til å forstå deg selv og andre bedre. Denne lærdommen vil også gjøre deg til en betraktelig bedre kommunikator i fremtiden.


Allerede via disse to velkomstgavene vil du få lære flere verdifulle coachingteknikker som vil hjelpe deg å rydde opp og bevege deg fremover. Velkomstgavene består av videoundervisning og lærebok.


Husk: Dette er din prosess, du har ikke kommet hit for å imponere andre. Noen vil velge å gå baby-skritt og andre vil gjøre ting i en rasende fart. Noen vil ønske store endringer, mens andre bare ønsker rom for å finne tilbake til et gammelt talent eller interesse. Det er viktig for oss på SolstadAkademiet at du blir trygg på at ingen vil forvente at du forandrer deg for forandringens skyld. Men du skal få lov til å jobbe med det som er tungt og vondt, hvis du vil, slik at du kan få lov til å forløse det. Også skal du få lov å begynne å tenke på: Hva skal livet få lov til å inneholde, for meg? Hva du så setter til livs, er helt opp til deg. Hos oss vil ingen gi deg råd, eller mene noe om deg. Hos oss er hensikten at du skal få lov til å finne ut av deg, på din måte <3


Hvordan gjør jeg dette?


Hvis du ønsker å delta på selvhjelpskurset Coach Deg Selv, starter du med å melde deg på. Det gjør du i skjemaet til høyre. Når du har meldt deg på, vil du motta en e-mail med betalingsinformasjon. Dersom du ikke umiddelbart mottar en slik e-mail, sjekk spam/søppleboksen din, ligger den ikke der, kontakt skolen på: cecilie.hunvik@solstadakademiet.no Når du har betalt påmeldingsavgiften på kr 1.999,- vil du motta en ny e-mail som inneholder begge dine velkomstgaver. Velkomstgavene består av nettkurset Hypnoterapeutisk grunnkurs og kompendiet Coach Deg Selv. Dette er enkle grunnkurs som du rekker igjennom på en dag om du vil. Når du har gått igjennom velkomstgavene dine, er du velkommen til å delta på første kursdag. Du melder deg på de dagene du vil delta på gjennom å betale dagsavgiften. Betalingslink for dagsavgift mottar du i en av mailene du mottar etter påmelding. Når du har betalt dagsavgiften, skriver du den ut, det er din inngangsbillett til klasserommet. Enkelt og smidig.


Dette er de dagene du kan delta på:


Dag 1:

Denne dagen er kun for NLP studenter og ikke åpen for deltagere på Coach Deg Selv

 

Dag 2:

Denne dagen er kun for NLP studenter og ikke åpen for deltagere på Coach Deg Selv

 

Dag 3:

Denne dagen er kun for NLP studenter og ikke åpen for detlagere på Coach Deg Selv

 

Dag 4-6: For å delta på disse dagene, må du melde deg på alle tre, du vil mangle viktige ledd dersom du hopper over en dag.

Dato: 26-28 februar 2018

- Du introduseres til det å jobbe aktivt med målsetting, personlig og med andre

- Motivasjon

- Hvordan du setter velfungerende mål

- SMARTØF, en NLP modell for testing av mål

- Troer og Verdier som mennesker bærer i seg kan gagne eller hindre bæreren, her får du lære praktisk arbeid med troer og verdier og hvordan du kan bruke det bl.a i målarbeid

- Livshjul

- Tidslinje til bruk i målarbeid

- Øvelser som er nyttige i målarbeid

- Du får lære hvordan du kan jobbe bedre med å foreta gode valg for deg selv og hvordan du kan hjelpe andre med det samme. Her blir det mange praktiske øvelser.

 

Dag 7 til 9: For å delta på disse dagene, må du melde deg på alle tre, du vil mangle viktige ledd dersom du hopper over en dag.

Dato: 19-21 mars 2018

Du får lære NLPs komplette kommunikasjonsmodell Meta Modellen TM, samt Chunking som er en modell for hvordan vi ser på hendelser og opplevelser i forhold til fokus og størrelse. Disse modellene vil gi deg en helt ny forståelse av hvordan du kan bruke språket ditt for å bli forstått bedre, forstå andre bedre og hjelpe andre til nye og bedre resultater. Du får her lære mange virkningsfulle verktøy for gode, coachende samtaler.

 

Dag 10:

Denne dagen er kun for NLP studenter og ikke åpen for detlagere på Coach Deg Selv

 

Dag 11:

Denne dagen er kun for NLP studenter og ikke åpen for detlagere på Coach Deg Selv

 

Dag 12:

Dato: 25. april 2018

- Tren på praktisk bruk av Hypnoterapi, bl.a gjennom tidslinjearbeid og andre NLP øvelser, samt arbeid med traumer og fobier

 

Dag 13

Dato: 8. mai 2018

- Ankring. Ankring er en arbeidsmetode hvor vi jobber med å forløse minner og følelser som har satt seg seg i din fysikk, i dine emosjoner og i ditt minne. Vi jobber også med å skifte fra en følelse til en annen, samt å bygge gode følelser og ressurser for framtiden.

 

Dag 14:

Dato: 9. mai 2018

- Strategi, hva er det og hvordan kan vi bruke strategiarbeid praktisk i eget liv og i arbeidslivet?

- Grunnpillarene i strategiarbeid

- Mer av samme adferd gir mer av samme restulat

- Å kopiere strategier/modellering

- Kartlegging av strategier og Modellering (profesjonell herming :)

- Tote, lær å teste og forbedre strategiene dine og å komme videre når en strategi ikke fungerer

- Nyttige kartleggingsspørsmål

 

Dag 15 og 16

Dato: 18 og 19 juni

Vi trener på gruppecoaching og praktisk bruk av NLP teknikker som passer til det du har lært fram til nå.

 

SolstadAkademiet og Coaching Kompetanse forbeholder seg retten til å gjøre endringer i dagsplanene underveis i studiet ved behov.

Jeg håper vi ses, slik at jeg får oppleve å se de restultatene du skaper og slik at du skal få oppleve å leve det livet du vil ha :)


Begynn når du vil:

Dette kurset har løpende inntak, det vil si at du begynner på kurset første kursdag etter at du har meldt deg på.  Dette kurset rullerer hvert år med en 2 måneders sommerferie. Melder du deg på midt i kursplanen, deltar du altså på de resterende dagene det semesteret, tar en pause og starter opp igjen etter sommerferien til du har fullført de kursdagene du har lyst til å delta på.

Her ser du vårt trivelige klasserom fullt av glade studenter

Her er spiserommet vårt. Er det ikke hyggelig? Her har vi mye gøy og lærer mye av hverandre.

Praktisk informasjon:


Pris: Ved påmelding betaler du en påmeldingsavgift på kr 1.999,- dagen etter betaling av påmeldingsavgift mottar du HypnoTerapeutisk grunnkurs og kompendiet Coach Deg Selv. Når du er ferdig med disse to, betaler du kr 499,- pr dag du har lyst til å delta på.

Kursdatoer: For våren 2018, se kursbeskrivelsen ovenfor. Datoer for høsten 2018 publiseres ila våren 2018.


Tider: Undervisning pågår fra 10-16.


Sted: Vi underviser i nydelige, verneverdige lokaler i Samfundet rett ved siden av Lillestrøm stasjon med gode kollektivforbindeler og enkel parkering i nærområdet. Du kan se våre flotte lokaler her: http://lillestrom-kultursenter.no/om-oss/arenaer/samfundet/

Adressen er Brogata 2 B, 2000 Lillestrøm


Lærer på kurset: NLP Coaching Trainer og Grunnlegger av SolstadAkademiet Cecilie Hunvik

Cecilie Hunvik grunnla SolstadAkademiet for snart 10 år siden. Hun har en lang og bred utdannelse innen terapi og NLP Coahching. Hun er godkjent NLP Coaching Trainer fra The Society of NLP og Richard Bandler i USA. Hun er utdannet Kost- og Ernæringsterapeut, Hypnoterapeut og EFT behandler. Hun studert 5 år på Bevissthetsskolen og 3 år på Krystallakademiet. Hun har også studert psykologi, mindfulnes, meditasjon, ayurveda, massasje, Rosenmetoden, Healing, Yoga, Akupressur, Etikk, Kunst og Håndverk for å nevne noe.

Cecilie har jobbet profesjonelt med mennesker i over 20 år. Hun startet sin yrkeskarriære innen motebransjen og satt i mange år i ledergruppen i H&M distansehandel hvor hun lærte mye om å styre en sukessfull bedrift på en kostnadseffektiv måte. Denne lærdommen sitter dypt, og er tydelig å se i hvordan SolstadAkademiet drives, høy kvalitet til lavest mulig pris. Cecilie er også en veldig engasjert sjel som gjør mye frivillig arbeid i sitt lokalsamfunn, til stor glede for seg selv og andre. Noe av det viktigste i Cecilies liv er progresjon; å stadig utvikle og forbedre seg selv og SolstadAkademiet. Det vises i at kurs og utdanninger på SolstadAkademiet alltid er "up to date" og at hun deler mye fra sin praksis og personlige liv når hun underviser, og på den måten klarer hun å engasjere og begeistre, slik at læring blir enkelt og morsomt.

Slik kommer du i kontakt med SolstadAkademiet:


Email: cecilie.hunvik@solstadakademiet.no

Telefon: 41 44 74 71

Besøksadresse: Moreno Huset, Skippergata 9, Oslo sentrum


CECILIE HUNVIK

Grunnlegger SolstadAkademiet


Se den hypnoterapeutiske meditasjonen Dine Grunnstener og få hjelp til å bygge et sunnere, sterkere og lykkeligere liv :) 

Dette sier våre studenter om oss:


Dette sier våre studenter om skolen:


Tusen takk kjære Cecilie for tre nye lærerike dager med deg! Jeg har lært å ha mer tillit til mine egne evner etter dette og det er et stort gjennombrudd for meg. Teknikkene vi har lært er jeg veldig begeistret for, de er varierte og effektive. Dette kommer jeg til å dra stor nytte av fremover i mine klientbehandlinger. Jeg lærer også mye av din raushet, du byr på deg sjøl og er vennligheten selv. Tusen takk! Varm klem


Modulen har derfor gitt meg svar på “hva jeg skal gjøre når jeg blir stor” og jeg vet jeg kan mestre.


Gleder meg til hver dag jeg skal på skolen. Det gode miljøet hjelper du som lærer godt til å skape. Jeg har fått flere venner for livstid allerede og føler meg inkludert og at alt er veldig profesjonelt – både når det gjelder det faglige og taushetsplikt -samt bruk av tid. Tone Kvam


Det kan jeg varmt anbefale. NLP er et flott verktøy og den måte som Cecilie lærere det fra seg på er helt fantastisk. Jeg kommer til å ta alle 3 NLP studier hos Solstad akademiet. Vennlig hilsen Casper Jørgensen


Kjære Cecilie   Jeg er kjempefornøyd så langt i de kursene jeg har hatt innenfor helhetsterapi studiet og solstadprosessen samt massasjekurset jeg tok er jeg veldig fornøyd med. Jeg har kommet  i dyp kontakt med meg selv, blitt flinkere å slappe av. Tenker annerledes, merker jeg er i en stor endringsprosess som skremmer meg men samtidig gir meg en følelse av å være på riktig livsvei...gir meg mer selvtillit, mer livsglede, samtidig har jeg opplevd å finne min sjele/livsvenn  følges venn.noe som har gitt meg veldig mye både av kjærlighet og sorg...Jeg har møtt så vanvittig mange herlige personligheter, spennende mennesker på kursene. Virkelig selvutvikling til de grader. Jeg er veldig sårbar, samtidig veldig trygg på at jeg heller mer og mer mot det alternative,og ønsker å lære mer om dette:)  Med vennlig hilsen Kjersti


Copyright @ All Rights Reserved

Hos SolstadAkademiet handler det ikke bare om å leve, men om å oppleve <3