OM STUDIET

Dette studiet har rullerende opptak hele året, du mottar din første modul så snart du har betalt studieavgiften/startet delbetaling. Studiet gjennomføres som en miks av klasseromsundervisning, nettstudie og studiereise til utlandet.

Lærere på studiet: Veslemøy Brekke og Cecilie Hunvik

 

HelseTerapeut/HelseVeileder, denne utdanningen er er for deg som vil hjelpe deg selv og andre til å leve et sterkere og sunnere liv. Studiet består av 12 dager med utdanning i å veilede mennesker i livsstilsendringer. 5 av dagene gjennomføres i klasserommet og 6 via nettundervisning. Vi snakker om kosthold, livsstil, trening/fysisk aktivitet, stress, kostholdsfilosofier som "lavkarbo" og Lavfoodmap og andre trender i vår tid, vaner, fordøyelse, blodsukker og om å kartlegge/følge opp intoleranser i samarbeid med lege. Vi snakker også om Ayurveda, Blodtypedietten, Rawfood, Mindful eating/sloweating og det å leve vegetarisk. Vi foretar en langweekend med tema kognitiv terapi og psykologisk grunnkurs. I tillegg deltar studentene på et 3 dagers kurs i Lifecoaching og gjennomfører følgende nettkurs: Målcoaching, Helsereisen/Aktiv og Sunn Hverdag og Feng Shui. I tillegg gjennomføres en 3 dagers studiereise med psykologi og kognitiv terapi i fokus. Du kan foreta dette studiet som et selvstendig studie uten å ha tatt andre studier ved SolstadAkademiet, du vil da motta kursbevis som HelseVeileder etter endt studie. Studenter som har studert hos SolstadAkademiet og mottatt tittelen HelhetsTerapeut Yrkesutdanning, vil ved endt studie motta tittelen HelseTerapeut. Dette er et 1-årig studie med løpende opptak, det betyr at du starter første studiedag etter at du har meldt deg på og betalt studieavgiften/startet delbetaling.

Hva inneholder studiet?

Studiet består av 12 dager HelseTerapi spredt over 12 måneders undervisning, et 3 dagers kurs i Lifecoaching, 3 dagers studietur og 3 nettkurs.

Studiet gjennomføres slik:

Når studieavgiften er betalt eller du har igangsatt delbetaling mottar du et nettkurs i Målcoaching. Hver student skal på bakgrunn av det de lærer målcoache seg selv og sende inn en oppgave til skolen, oppgaven må være levert før sertifisering.

 

Hver måned jobber vi med et nytt tema, fagplanen for månedstemaene er som følger:

 

August: Kundebehandling, Helsekartlegging, og Ny Helse Strategi med Cecilie Hunvik. Vi snakker om hvordan vi jobber profesjonelt med mennesker og hvordan å tilrettelegge for livsstilsendring.

September: Min vei, med Veslemøy Brekke. Veslemøy har selv gjennomgått en omfattende livsstilsendring og jobber til daglig med å hjelpe andre med det samme. Denne dagen deler hun sin historie og sine erfaringer for både inspirasjon og læring. Og du får lære hvordan du kan hjelpe deg selv og andre med det samme.

Oktober: Kjemikalier i hverdagen med Cecilie Hunvik. Kjemikalier skader oss mer enn de fleste er klar over. Det anses nå som en betydelig forurensning å begrave mennesker fordi vi inneholder så mange konserveringsmidler og miljøgifter. Dette trenger vi å gjøre noe med, mens vi lever. Ikke bare for å spare miljøet, men fordi disse kjemikaliene stjeler vår energi og kan gjøre oss syke. Et kjemikaliefritt liv gjør oss sunnere, gladere og mer energiske. Du får praktiske råd og tips både til egen hverdag og hvordan du kan motivere andre til å gjøre det samme.

November: Fysisk Aktivitet/Trening med Veslemøy Brekke. Fysisk aktivitet og trening er en forutsetning for god helse. Mange synes dette er vanskelig å opprettholde over tid. Av Veslemøy vil du få lære hvordan å hjelpe klienten å sette realistiske, motiverende mål for fysisk aktivitet som de klarer å nå. Undervisningen går ut på å utvide ditt perspektiv på hva som er trening og hvordan det kan gjennomføres.

Desember: Kostholdsfilosofier. Vi lever i en jungel av kostholdsfilosofier. Alle har noe bra med seg, men hvordan skal vi forholde oss til dette som terapeuter? Det er viktig at vi vet litt om alle, slik at vi kan uttale oss om de og føre produktive, veiledende samtaler med kunder som kjenner til flere av disse. Hvilke filosofier som er i vinden varierer hele tiden, det du trenger å vite er hvordan å sette deg inn i de og holde deg oppdatert. De filosofiene vi snakker om i selve kurset er: Ayurvedisk kosthold/Blodtypedietten/Lavkarbo/Foodmap/ Vegetarliv, lærer Cecilie Hunvik

Januar: Rutiner som avgjør hvordan du har det, med Veslemøy Brekke. Vi har alle våre rutiner, og mange tenker ikke på at de har rutiner som er veldig skadelige og rutiner som kan gjøre underverker. Denne dagen blir du gjort oppmerksom på hvilke rutiner å være på vakt etter og hvilke som vi bør applaudere og motivere til mer av når vi jobber terapeutisk med mennesker og helse.

Februar: Helse og Kosthold med Cecilie Hunvik. Undervisningen handler om blodsukker, fordøyelse og samarbeid med lege/helsepersonell. Som HelseTerapeut forventes det at du oppfordrer og hjelper klienten til en god dialog med lege om allergier, intoleranser, vitaminer, mineraler, blodtrykk, kolesterolmåling o.l. Slik at du som terapeut kan veilede og motivere klienten til et bedre liv på bakgrunn av undersøkelser gjort hos lege.

Mars: Lær å elske maten din! Mat er noe godt vi tilfører kroppen. Mange har et unaturlig forhold til mat, og mat blir ofte nedprioritert, og det velges raske, usunne løsninger. Hvordan kan du lære dine kunder å bli glad i sin mat og prioritere å gjøre gode matvalg på en naturlig måte? Stikkord for dagen er: Gode matrutiner, planlegging, naturlig mat og å "leke" og eksperimentere med maten.

April: Stress ned med Cecilie Hunvik. Vi har alle hørt at vi bør stresse ned, men de færreste gjør egentlig noe med det. Denne dagen undervises det i hva stress virkelig gjør med oss og hva vi kan gjøre for å ta dette på alvor i egen hverdag.

Mai: Easy living og Downsizing med Cecilie Hunvik. Mange lever mer kompliserte liv enn de behøver, ikke bare i forhold til rutiner, men også i forhold til kompliserte personlige relasjoner og tung emosjonell bagasje. Ved å rydde opp i dette vil klientene oppleve å føle seg lettere, mer energisk og mer motivert til å leve et godt og sundt liv. Bla undervises det i den terapeutiske teknikken Metamorfose.

Juni: Fysikk med Veslemøy og Cecilie. Veslemøy underviser i klasserommet, hun vil undervise i yoga på stol, ergonomi og snakke om temaene selvfølelse, introvert/ekstroverte/høysensitiv, samt

psykisk/sosial helse. Fra Cecilie kommer en nettmodul som heter Fysikk for Terapeuter hvor du får lære de viktigste begreper innen fysikk som en terapeut trenger å kunne.

Juli: Mindfulnes med Cecilie Hunvik. Det å leve og spise i Mindfulnes er helt avgjørende for god helse, både fysisk og psykisk. Denne dagen får du lære hvordan å undervise og motivere klienter i Mindfulnes.

Intoleransetesting: Er du opptatt av matintoleranser og kunne tenke deg å utføre intoleransetester for kunder og veilede i forhold til å tilrettelegge en hverdag med tanke på å forholde seg til intoleranser? Etter eksamen på dette studiet kan du ta et nettkurs for å kvalifisere deg til å jobbe med nettopp dette. SolstadAkademiet har et samarbeid med Katrine Solbakken hos Matlos som vil lære deg hvordan du foretar intoleransetester fra York Test, og hvordan du veileder kunder etter testen. Du kan lese mer om dette kurset her: http://matlos.no/ernaeringstester/

Livsstilscoaching: I tillegg til de månedlige modulene deltar alle studenter på et kurs i Lifecoaching. Kurset har som formål å lære deg hvordan du kan bruke alt du lærer på studiet til å coache klienter til en bedre livsstil. Som HelseTerapeut vil du oppleve at mange mennesker kommer til deg fordi de behøver å gjøre en endring i hvordan de lever, enten det gjelder sosiale relasjoner, spisevaner, trening eller annet. Dette har vi gjort enkelt for deg, ved å gi deg en enkel struktur å jobbe etter og mange spennende øvelser du kan bruke.

Bokrapport: Alle studenter skal lese minst en bok fra vår bokliste og gjøre innholdet i boken til et studieprosjekt. På bakgrunn av dette prosjektet skal studenten levere en bokrapport og en prosjektrapport som en del av sin eksamen. Boklisten deles ut første studiedag, studentene kan søke skolen om å bruke bøker som ikke står på boklisten dersom dette begrunnes godt.

* Nettkurs 1: Målcoaching leveres ved påmelding. Studentene skal gjennomføre kurset og levere en oppgave hvor de målcoacher seg selv. Hensikten med dette arbeidet er dobbel, at du skal jobbe med deg selv og på den måten lære hvordan du skal hjelpe andre, for å kunne jobbe terapeutisk må du ha kjent på kroppen hva du ber kunden om.

* Nettkurs 2: Feng Shui. Hvordan vi har det rundt oss er av større betydning enn mange av oss er klar over. Når du skal jobbe med mennesker, helse og velvære kan det være lurt å kunne litt om dette. En person som ikke trives på jobb, kan oppleve at underverker utføres bare ved å gjøre om på små detaljer, et hjem som oppleves som kaotisk og familier med "gjennomtrekk" og t.o.m dårlig økonomi, kan få hjelp via enkle Feng Shui grep. Du får lære hvordan du kan veilede kunder i forhold til dette og mer gjennom dette kurset som går over 6 måneder. Kurset leveres i januar.

* Nettkurs 3: Helsereisen/Aktiv og sunn hverdag. Grunnlegger Cecilie Hunvik har videoblogget om sin egen livsstilsendring. I kurset vil du kjenne igjen mye av det du har lært på utdanningen, i tillegg til å få et bilde av hvordan det oppleves å være i endring. Kurset leveres i juni.

* Studiereise: I løpet av denne helgen får du lære hvordan du kan bruke enkle teknikker og teorier fra kognitiv terapi til å hjelpe og veilede kunder. Du får også en innføring i grunnleggende prinsipper innen psykologi. Når vi jobber profesjonelt med mennesker, er det av stor verdi å ha tittet litt inn i psykologiens verden, ikke fordi vi skal jobbe med psykikse lidelser, men for å kunne kjenne igjen problemstillinger som spiseforstyrrelser/depresjon/angst osv som gjør at du bør oppfordre kunder til å søke hjelp fra offentlige psykologiske tjenester. OBS! Studieavgiften inkluderer selve undervisningen (kurset). OBS, igjen! Du bestiller og betaler altså selv hotell og all transport til/fra og på destianasjonen, dette inkluderer fly, buss, taxi og annen nødvendig transport, samt mat og drikke, dette må du altså beregne å betale selv i tillegg til studieavgiften). Reisemålet forandrer seg fra år til år, vi velger alltid destinasjoner i Europa.

Hvem passer studiet for?

HelseVeileder/HelseTerapeut passer for alle som er interessert i helse og velvære. Enten du vil bruke studiet som en del av en yrkesutdannelse, eller om du vil hjelpe dine nære og kjære som hobby, eller om du bare vil lage et bedre liv for deg sev, så er du hjertelig velkommen her. Deltagere som ikke har annen terapeutisk bakgrunn mottar kursbevis som HelseVeileder, mens deltagere som har fullført SolstadAkademiets HelhetsTerapeut Yrkesutdanning, mottar sertifiseringen HelseTerapeut. På studiet vil du trives og lære hver eneste gang vi møtes. Hos oss er som regel klassen delt i halvparten yrkesstudenter og halvparten privatpersoner som studerer for egen nytte. Du vil oppleve at du vil trives og passer inn hos oss, det gjør alle :)

Hva kan jeg bruke studiet til etter endt utdanning?

Det bestemmer du selv. Dersom du allered er praktiserende terapeut/coach er det naturlig at du begynner å bruke det du lærer profesjonelt allerede mens du går på studiet. Dersom du ønsker å jobbe profesjonelt, men ikke gjør det ennå, anbefaler vi at du tar noen tilleggskurs som gjør at du kvalifiserer til å melde deg inn i en organisajon som tilbyr yrkesforsikring og muligheten til å melde deg inn i Alternativregisteret i Brønnøysund. Du kan spørre oss mer om hvilke muligheter som finnes når du begynner på skolen. Du kan også bruke det du lærer om du ønsker å veilede andre på hobbybasis, om du vil holde kurs i HelseTerapi eller kanskje vil du blogge om helse og livsstil. Da er denne utdanningen en god start. Du er selvfølgelig også hjertelig velkommen om du bare vil lære for å hjelpe deg selv, eller en av dine kjære til en bedre livsstil. Hos oss er de fleste klasser delt 50-50 mellom studenter som vil jobbe profesjonelt og studenter som kommer bare for å lære for sin egen del. Hos oss er alle velkommen og alle føler at de trives og hører til :)

 

 

Videointervju mellom Veslemøy Brekke og Cecilie Hunvik

Praktisk Informasjon

 

Studiedager 2017-2018

Ved påmelding: Når du melder deg på mottar du et nettkurs i målcoaching. Dette kurset bruker du til å målcoache deg selv. På bakgrunn av arbeidet, lager du en skriftlig presentasjon som du leverer til din lærer på første studiedag. I løpet av ditt studie skal du også bruke det du lærte i kurset til å målcoache en treningskandidat som du velger selv. Dette kan være en medstudent, noen du kjenner eller en reell kunde.

 

Studiet rullerer hele året og vi er vant til at nye studenter slutter seg til oss hele året rundt. Du venter altså ikke på en offisiell studieoppstart, du starter når du har betalt studieavgiften/startet delbetaling og fortsetter til du har vært med på alle studiesamlinger/nettkurs.

 

31. august - Kundebehandling med Cecilie Hunvik, nettmodul

5. september - Min Vei med Veslemøy Brekke, i klasserommet

30. oktober - Kjemikalier i hverdagen med Cecilie Hunvik, nettmodul

16. november - Fysisk aktivitet med Veslemøy, i klasserommet

30. desember - Kostholdsfilosofier med Cecilie Hunvik, nettmodul

12. januar - Rutiner - med Veslemøy Brekke, i klasserommet

5.-7.Februar - Life Coaching, 3 dagers modul med Cecilie Hunvik, i klasserommet

28. Februar - Helse og kosthold med Cecilie Hunvik, nettmodul

13. mars - Lær å elske maten, med Veslemøy Brekke, i klasserommet

30. april - Stress ned med Cecilie Hunvik, nettmodul

30. mai - Easy Living og Downsizing med Cecilie Hunvik, nettmodul

8-10 juni 2018 - Studiereise til Tromsø

14. Juni 2018 - Fysikk med Veslemøy i klasserommet

 

OBS! Vi gjør oppmerksom på at alle datoer er foreløpige datoer og at flyttinger av datoer kan forekomme, ved flytting av datoer vil påmeldte studenter varsles via e-mail. Reisedatoer låses 2 mnd før avreise, viktig at ingen bestiller flybilletter som ikke kan flyttes før reisedatoene er låst.

 

Små endringer i faginnhold kan også forekomme dersom fagansvarlig mener at det kompetansehevende for studentene.

Sted:

Klasseromsundervisningen gjennomføres i en gammel, flott bestyrerbolig som ligger i et museum og naturreservat. Den perfekte ramme for en skole som SolstadAkdemiet. Området ligger like utenfor Lillestrøm i Akershus. Lokalene har gratis parkering rett ved døren og gode kollektivforbindelser både med tog og buss. Adressen er: Fetsund lenser

Lundveien 3, 1900 Fetsund

Pris:

Studieavgiften for dette året er kr 24.999,-. Du kan dele betalingen i 12 innbetalinger a 2.099,-. Ved delbetaling starter nedbetalingen ved påmelding.

Betaling:

Du betaler enkelt via PayPal. Du velger selv ved påmelding om du vil betale hele studieavgiften med en gang, eller om du vil dele betalingen i 12 rentefrie innbetalinger a 2.099,-. Dersom du foretrekker faktura fremfor å betale via PayPal, gir du skolen beskjed, så ordner vi dette.

Opptakskrav:

Det er ingen opptakskrav for å delta på dette studiet, dersom du ønsker kursbevis som HelseVeileder. For studenter som studerer til HelseTerapeut må SolstadAkademiets HelhetsTerapeut Yrkesutdanning være fullført.

Studiestart:

Vi har løpende opptak hele året. Det betyr at du starter første studiedato etter at du har meldt deg på, før du møter til undervisning må studieavgiften betales/delbetaling igangsettes. Du venter altså ikke på noen bestemt oppstartsdato, vi er vant med at nye studenter slutter seg til oss hele året igjennom.

Lekser:

Mellom hver samling/nettmodul, gir vi lekser. Det vil variere fra oppgaver og bokrapporter til journalføring og praktisk arbeid. Mengden hjemmearbeid er ikke større enn at du lett vil klare det i en travel hverdag.

Eksamen:

1. I løpet av din studietid skal du gi 30 timer med veiledning innen forbedring av livsstil/helse. Tilbakemeldinger fra dine klienter er din eksamensbesvarelse.

2. Før sertifisering utdeles skal studentene levere sitt målcoaching arbeid som de mottok ved oppstarten av studiet.

3. Studentene skal lese minst en bok fra vår bokliste. Du skal leve som du lærer i boken og skrive en rapport om boken og læringen.

4. Etter din siste modul mottar du en hjemmeeksamen med spørsmål fra studiet i tillegg til caseoppgaver. Du kan velge å innlevere eksamen og tilbakemeldinger fra klienter opp til 6 mnd etter siste studiedag. Studenter som ikke ønsker å avlegge eksamen, eks om du tar kurset mest for egen del, mottar kursbevis som redegjør for kursplan.

Nettkurs:

Nettkursene som tilhører utdanningen vil bli sendt til deg via e-mail. For hver modul skal det sendes inn hjemmearbeid. Det forventes at du jobber med reelle kunder parallelt med kurset, besvarelser og tilbakemeldinger fra dette arbeidet skal sendes inn som din eksamen.

Klientbehandlinger:

Tjen penger mens du studerer

Alle som studerer hos oss, oppfordres til å starte med å gi studentbehandlinger til klienter allerede fra første dag. Det er fordi du er helt avhengig av å praktisere for å bli flink og fordi du med fordel bør trene, mens lærdommen er fersk. På den måten kan du også tjene penger mens du studerer og begynne å bygge deg en kundekrets. Det er viktig her at du understreker for klientene at du er i en utdanningsfase og ikke er ferdig utdannet terapeut.

Fravær:

Dette er en utdanning hvor tilstedeværelse er helt nødvendig når vi møtes i klasserommet. Dersom en student har mer enn 10% fravær, må studenten ta igjen den aktuelle tiden neste gang studiet gjennomøfres, før diplom for utdannelsen deles ut. For nettsudier studerer du hjemmefra når det passer for deg, slik at fravær ikke vil være et tema.

Studiebetingelser:

- Du må ha fylt 21 år for å søke opptak

- Du kan ikke ha mer enn 10% fravær på klasseromsundervisning for å motta sertifisering

- Skriftlig hjemmearbeid og tilbakerapporteringer fra klienter må være levert skolen før sertifiseringer deles ut.

- Påmelding til studier og kurs er bindene og innbetalt studieavgift tilbakebetales ikke, da studenter som går glipp av undervisning får anledning til å ta igjen tapte dager vederlagsfritt neste sesong.

- Ved påmelding i skjemaet nedenfor bekrefter du at du har lest og forstått studiebetingelsene ovenfor.

Påmelding:

Du melder deg på i skjemaet nedenfor. Vi gjør oppmerksom på at påmelding i skjemaet nedenfor er bindende og at det forventes av studieavgift/depositum betales ved påmelding. Dette da våre studier kan bli fulle, og vi trenger å være sikre på at alle påmeldte studenter har til hensikt å møte opp til studiestart.

Cecilie Hunvik grunnla SolstadAkademiet for snart 10 år siden. Hun har en lang og bred utdannelse innen terapi og NLP Coahching. Hun er godkjent NLP Coaching Trainer fra The Society of NLP og Richard Bandler i USA. Hun er utdannet Kost- og Ernæringsterapeut, Hypnoterapeut og EFT behandler. Hun studert 5 år på Bevissthetsskolen og 3 år på Krystallakademiet. Hun har også studert psykologi, mindfulnes, meditasjon, ayurveda, massasje, Rosenmetoden, Healing, Yoga, Akupressur, Etikk, Kunst og Håndverk for å nevne noe.

Cecilie har jobbet profesjonelt med mennesker i over 20 år. Hun startet sin yrkeskarriære innen motebransjen og satt i mange år i ledergruppen i H&M distansehandel hvor hun lærte mye om å styre en sukessfull bedrift på en kostnadseffektiv måte. Denne lærdommen sitter dypt, og er tydelig å se i hvordan SolstadAkademiet drives, høy kvalitet til lavest mulig pris. Cecilie er også en veldig engasjert sjel som gjør mye frivillig arbeid i sitt lokalsamfunn, til stor glede for seg selv og andre. Noe av det viktigste i Cecilies liv er progresjon; å stadig utvikle og forbedre seg selv og SolstadAkademiet. Det vises i at kurs og utdanninger på SolstadAkademiet alltid er "up to date" og at hun deler mye fra sin praksis og personlige liv når hun underviser, og på den måten klarer hun å engasjere og begeistre, slik at læring blir enkelt og morsomt.

Slik kommer du i kontakt med SolstadAkademiet:

 

Email: cecilie.hunvik@solstadakademiet.no

Telefon: 41 44 74 71

Besøksadresse: Besøksadresse varierer etter anledning, du vil motta korrekt adresse etter andledning ved påmelding/bestilling.

Postadresse:

SolstadAkademiet

Postboks 122

1900 Fetsund

CECILIE HUNVIK

Grunnlegger SolstadAkademiet

 

Se den hypnoterapeutiske meditasjonen Dine Grunnstener og få hjelp til å bygge et sunnere, sterkere og lykkeligere liv :)

Dette sier våre studenter om oss:

 

Dette sier våre studenter om skolen:

 

Tusen takk kjære Cecilie for tre nye lærerike dager med deg! Jeg har lært å ha mer tillit til mine egne evner etter dette og det er et stort gjennombrudd for meg. Teknikkene vi har lært er jeg veldig begeistret for, de er varierte og effektive. Dette kommer jeg til å dra stor nytte av fremover i mine klientbehandlinger. Jeg lærer også mye av din raushet, du byr på deg sjøl og er vennligheten selv. Tusen takk! Varm klem

 

Modulen har derfor gitt meg svar på “hva jeg skal gjøre når jeg blir stor” og jeg vet jeg kan mestre.

 

Gleder meg til hver dag jeg skal på skolen. Det gode miljøet hjelper du som lærer godt til å skape. Jeg har fått flere venner for livstid allerede og føler meg inkludert og at alt er veldig profesjonelt – både når det gjelder det faglige og taushetsplikt -samt bruk av tid. Tone Kvam

 

Det kan jeg varmt anbefale. NLP er et flott verktøy og den måte som Cecilie lærere det fra seg på er helt fantastisk. Jeg kommer til å ta alle 3 NLP studier hos Solstad akademiet. Vennlig hilsen Casper Jørgensen

 

Kjære Cecilie Jeg er kjempefornøyd så langt i de kursene jeg har hatt innenfor helhetsterapi studiet og solstadprosessen samt massasjekurset jeg tok er jeg veldig fornøyd med. Jeg har kommet i dyp kontakt med meg selv, blitt flinkere å slappe av. Tenker annerledes, merker jeg er i en stor endringsprosess som skremmer meg men samtidig gir meg en følelse av å være på riktig livsvei...gir meg mer selvtillit, mer livsglede, samtidig har jeg opplevd å finne min sjele/livsvenn følges venn.noe som har gitt meg veldig mye både av kjærlighet og sorg...Jeg har møtt så vanvittig mange herlige personligheter, spennende mennesker på kursene. Virkelig selvutvikling til de grader. Jeg er veldig sårbar, samtidig veldig trygg på at jeg heller mer og mer mot det alternative,og ønsker å lære mer om dette:) Med vennlig hilsen Kjersti

 

Copyright @ All Rights Reserved

Hos SolstadAkademiet handler det ikke bare om å leve, men om å oppleve <3