HelhetsTerapi Grunnstudie

OM STUDIET

Lærer på studiet: Grunnlegger Cecilie Hunvik

Du finner påmeldingsskjema til HelhetsTerapi Grunnstudie nederst til høyre på siden. Fra jaunar 2018 har dette studiet rullerende opptak, det innebærer at du starter første studiesamling etter at du har meldt deg på. Studenter som vil begynne høsten 2018 må være påmeldt innen studiestart i august, elever som melder seg på senere, må vente til januar 2018.

 

Vil du lære å hjelpe deg selv og andre? Det finnes ikke noe mer givende enn å jobbe med mennesker, enten du gjør det som hobby eller profesjonelt. Hver eneste dag opplever du noe nytt og det er ingenting som kan sammenlignes med gleden av å se bedring i dine klienter fra gang til gang. Å få lov å være med og løfte og berike, å se hvordan alle finner tilbake til seg selv og sin vei.

 

På Helhetsterapeut studiet får du en rikholdig verktøykasse for å jobbe med mennesker. Du får lære Energiterapi, Massasje, Coaching, EFT, Hypnoterapi, Yoga, Kunstterapi, Fysikk, Naturmedisin/Ayurveda (vi underviser i Naturmedisin og Ayurveda annen hvert år) og mye, mye mer. Vi reiser også på en spennende studietur til en historisk by i Europa, hvor tema er Inn I Sjelen. Høsten 2017 reiser vi til Cremona i Italia og i 2018 reiser vi til Sienna i Italia.

 

Du vil oppleve å få venner for livet, samholdet blant studentene på SolstadAkademiet har alltid vært unikt, du vil føle deg sett, hørt og forstått, og ikke minst inkuldert og velkommen. Hos oss er det godt å være. Studiet har løpende opptak, slik at du kan begynne første studiedag etter at du har meldt deg på, så fremt vi har ledig plass på studiet. Dette får du forklart i den første mailen du mottar etter påmelding.

Hva inneholder Helhetsteapi Studiet hos SolstadAkademiet?

* 15 dager NLP coaching i form av studiet NLP Practitoner. Disse dagene vil du få lære hvordan å tenke som en coach, stille gode spørsmål og utføre grunnelggende coaching teknikker. Du vil få innføring i hypnoterapi og målcoaching for å nevne noe. Lenger ned på denne siden vil du kunne lese en detajlert fagplan for hver undervisningsdag. Du kan også lese mer om denne delen av studiet på NLP Practitioner siden som du finner i toppmenyen.

 

* 6 dager EnergiTerapi. EnergiTerapi er en form for Terapeutisk Berøring som utføres med kunden liggende på behandlingsbenk. Kunden har alle klærne på og ligger behagelig, mens behandleren leter etter muskulære og emosjonelle blokkeringer eller skjevheteter og hevelser i klientens fysikk. Når disse oppdages, blir behandleren på stedet og via en kombinasjon av samtale, strykning og akupressur oppmuntres kunden til å gi slipp på traumet som ligger i kroppen/sinnet/emosjonene. Man sier ofte at kunden leger seg selv, gjennom en kombinasjon av endelig å gi slipp, at immunforsvaret motiveres og produksjonen av lykke-hormoner økes. EnergiTerapi er godt for alle typer emosjonelle-, livsstilsfremkalte- og fysiske plager. EnergiTerapi er den mest varsomme terapiformen som finnes og den egner seg derfor godt til de virkelig vonde opplevelsene, som kanskje er for vonde eller vanskelige å snakke om. EnergiTerapi krever bare tilstedeværelse og det er opp til klienten hva som deles. I EnergiTerapi er det terapeutens oppgave å bare være til stede og støtte. Mange opplever store lettelser allerede etter første time, mens andre ser verdien i et lengre forløp. Alle mennesker opplever livet og livet setter spor i oss alle. Alle mennesker behøver denne muligheten til å lytte inn, til å være til stede og til å tillate seg å forløse. Det er hva EnergiTerapi gjør, i tillegg til å revitalisere, gi håp, ro og fremtidsvisjoner. Studentene oppfordres dette studieåret til å fordype seg i studier i fysikk på egenhånd ved siden av studiet, det forventes at studenter kjøper minst en valgfri bok fra skolens bokliste innen dette temaet og skriver en bokrapport fra boken som leveres inn senest på sertifiseringsdagen. For mer informasjon om EnergiTerapi, se EnergiTerapi siden som du finner i hovedmenyen.

 

* 5 dager Velvære Massasje. Det finnes ingen mer velgjørende behandling enn massasje. På SolstadAkdemiet mener vi at massasje er en naturlig del av et hvert terapeutisk forløp. På studiet vil du få lære enkel massasje til velvære for hele kroppen, som du kan bruke som en del av behandlingen til klienten. Vi jobber med hverandre praktisk i klasserommet, studenter som er ukomfortable med å kle av seg i klasserommet kan motta behandlingen med klær på (myk kroppsnær topp og bukse er i så fall nødvendig). Disse dagene vil du motta linker til noe teori på video før hver gang, slik at vi kan jobbe praktisk i klasserommet. Hvert halvår fordyper vi oss i spesifikke særemner, disse byttes ut hvert år, her ser du kommende særemner Ayurveda (høst 17) og Naturmedisin (vår 18), studentene handler selv inn aktuell lærebok som de fordyper seg i til sitt særemne, studentene skal som hovedregel velge fra skolens bokliste, men kan foreslå bøker selv. Ved kursslutt leverer studentene en bokrapport fra sitt særemne. Det forventes at studenter bruker det de lærer fra fordypningsboken i behandlingen i klasserommet. For mer informasjon om Velvære Massasje, se Velvære Massasje siden som du finner i hovedmenyen.

 

* Yoga og Chakra/Tur. Paralellt med studiet vil du bli bedt om å gjøre et Yoga prosjekt hjemme. Yogaprosjektet består i å trene Yoga jevnlig hver vår (fra juli til desember) for å oppdage den terapeutiske virkningen yoga kan gi. Sammen med ditt Yoga prosjekt vil du bli bedt om å skrive en dagbok over hva du opplever og forløser som resultat av Yogaen. Hvilken form Yoga prosjektet tar bestemmer du selv. Du kan trene yoga på YouTube, kjøpe videoer eller oppsøke et treningssenter, om du vil, kan du også velge Tai Chi eller Chi Gong. Det forventes at du i kombinasjon med ditt Yoga prosjekt setter seg inn i Chakra systemet og arbeid med mantraer. Når du er ferdig med ditt Yoga prosjekt, leverer du en oppgave som leveres på papir til skolen som foreller hva ditt prosjekt har lært deg og hvordan du kan bruke det videre privat og i din praksis. Oppgaven skal vise at du har opparbeidet en forståelse av både yoga, chakraer og mantraer. Tur prosjekt, minst 3 ganger pr uke i tiden januar til juni, skal du gå en tur på minst 45 minutter. Du velger selv om du vil gå alene eller med noen og om du vil gå i by, park eller natur. Skolen anbefaler at du veskler litt på for å få flere nyanser. På disse turene er formålet å lære å bruke sansene og lytte til din indre sannhet og budskap som kommer til deg. I forbindelse med turene skriver du en turdagbok hvor du journalfører dine opplevelser på tur, gjerne i kombinasjon med bilder. Når vårsemesteret er over, skriver du en oppgave som leveres på papir til skolen, oppgaven skal fortelle hva ditt prosjekt har lært deg og hvordan du kan bruke det videre privat og i din praksis.

 

* Weekend kurs Inn i sjelen. Hensikten med denne reisen er at du skal få gjøre et dypdykk i deg selv. Som praktiserende terapeuter er det helt nødvendig at vi kjenner oss selv godt og vet hvordan vi kan hjelpe oss selv når "livet pågår". Alt vi gjør på kurset er det selvfølgelig også meningen at du skal gjøre med kunder etter kurset. Kurset består i stor grad av arbeid under meditasjon i kombinasjon med journalskriving. Vi jobber også med Mindfulnes på dette kurset bl.a via sanseopplevelser utendørs. På alle weekend kurs arrangeres det kveldsaktiviteter i form av severdigheter, konserter, restauranter o.l. som studentene kan delta på om de ønsker, disse betaler man for dersom man vil delta. Det gjøres oppmerksom på at det er uakseptabelt på bli beruset på disse reisene. (God drikke til mat i moderate mengder er selvfølgelig lov.) Dette er studiereiser og vi reiser bort for å øke fokus på det faglige, det forventes derfor også at alle deltagere går til sengs senest kl 24 hver kveld. Weekend kursene på 2. studieår gjennomføres fredag til søndag. Det er mulig å forlenge reisen i begge ender, det ordner du i så fall selv, i kommunikasjon med hotellet. For å delta på weekend kurs, må du være påmeldt senest 2 måneder før avreise. Melder du deg på nærmere avreise enn 2 måneder, ser vi om vi får deg med, men kan ikke garantere det, du blir da med neste gang reisen arrangeres. OBS! Studieavgiften inkluderer selve undervisningen (kurset), overnatting og frokost. OBS, igjen! Du betaler altså selv all transport til/fra og på destiansjonen, dette inkluderer fly, buss, taxi og annen nødvendig transport, samt mat og drikke utover frokost, dette må du altså beregne å betale selv i tillegg til studieavgiften). Reisemålet forandrer seg fra år til år, vi velger alltid destinasjoner i Europa.

* SolstadProsessen. Terapeutisk nettkurs over ni moduler som studentene mottar ved oppstart. Det forventes at studenten gjennomfører nettkurset selvstendig og sender inn skriftlig besvarelse for hver modul.

 

* Lykkeliv. Terapeutisk nettkurs i 31 deler som studentene mottar ved oppstart. Det forventes at studentene gjennomøfører kurset og leverer en samlet oppgave om hvordan de opplevde gjennomføringen av kurset før de mottat sin slutt sertifisering.

 

Hvem passer studiet for?

Helhetsterapeut Grunnstudie passer for alle som er interessert i mennesker. Enten du vil bruke grunnstudiet som springbrett for en yrkesutdannelse, eller om du vil hjelpe dine nære og kjære som hobby, eller om du bare vil lage et bedre liv for deg sev, så er du hjertelig velkommen her. På Helhetserapeut studiet vil du trives og lære hver eneste gang vi møtes. Hos oss er som regel klassen delt i halvparten yrkesstudenter og halvparten privatpersoner som studerer for egen nytte. Du vil oppleve at du vil trives og passer inn hos oss, det gjør alle :)

 

Dette er HelhetsTerapeut studiet:

Du finner påmeldingsskjema nederst til høyre på siden

Studiet er en kombinasjon av studiene NLP, EnergiTerapi, Velvære Massasje, Hypnoterapi, Nettkurs og et Weekendkurs i utlandet. Weekend kurset i utlandet er inkludert i studieavgiften (studieavgiften inkluderer selve kurset, overnatting og frokost. OBS! Du betaler du selv transport til/fra og på destiansjonen og annen mat i tillegg til kursavgiften). Reisemålet forandrer seg litt fra år til år, men tema for reisene på dette studiet er Intuitiv Kommunikasjon, reisen gjennomføres på høsten.

 

I tillegg vil du til enkelte samlinger, motta studiemateriell på film som du bruker til å forberede deg eller repetere. Det gjør at vi kan bruke mest mulig av tiden i klasserommet til praktisk arbeid.

 

Fagplan NLP dagene:

Du finner påmeldingsskjema til HelhetsTerapi Grunnstudie nederst til høyre på siden

Hva vil du lære? Nedenfor følger en detaljert plan over hver undervisningsdag, slik at du kan begynne å glede deg :) På alle dager gjør vi praktiske øvelser, de nevnes ikke direkte i dagsplanen, men finnes i læreboken. Etter fullført studie mottar du sertifiseringen NLP Practitioner fra The Society of NLP, signert av Richard Bandler og John La Valle:

Dag 1:

- Velkommen. Introduksjon av menneskene bak NLP og NLPs grunnleggere.

- Hva er NLP og hvordan ble NLP skapt

- NLPs Grunnpilarer

- Lær om sansene våre, hvordan hver enkelt bruker de og hvordan du som coach kan hjepe andre gjennom din kunnskap om sansene.

- Lær å lese mimikk og øyebevegelser

Dag 2:

- Lær å skape og bryte samhøringhet med andre og hvordan du leder andre

- Tren synssansen din

- Tolkning

- Reframing, se verden på en annen måte

- State/Tilstand

- Elisitere og Kalibrere = hvordan du "leser" kunden

Dag 3:

- Økologi i det personlige liv

- Tidsforståelse In-time/Through time

- Assossiering, Dissossiering og Dobbel Dissossiering (dette er enklere enn det høres ut :)

- Inn i framtiden (Future Pace)

- Universelle modelleringsprosesser

Dag 4:

- NLPs kommunikasjonsmodell

- Sansearbeid (submodaliteter)

- Fokus

- Preframing

- De 4 stadier for læring

- Modell for gjennomføring av en NLP opplevelse

- Å jobbe med treningskandidater: Lekser, timebestilling og betaling. Journalføring, Tilbakemeldingsskjema, Taushetsplikt og møblering av kontoret.

- Utdeling av hjemmekompendiene "Start din egen bedrift" og "Markedsføring"

Dag 5 og 6:

Du får lære NLPs komplette kommunikasjonsmodell, samt Chunking som er en modell for hvordan vi ser på hendelser og opplevelser. Disse modellene vil gi deg en helt ny forståelse av hvordan du kan bruke språket ditt for å bli forstått bedre, forstå andre bedre og hjelpe andre til nye og bedre resultater. Du får her lære mange virkningsfulle verktøy for gode, coachende samtaler.

Dag 7:

- Grunnprinsippene innen Hypnoterapi i NLP

- Begreper å lære før du begynner med Hypnoterapi

- Innføring i Hypnoterapi

- Det bevisste sinn

- Det ubevisste sinn

- Hvorfor og hvordan fungerer Hypnoterapi

- Hjernebøler

- Tekniske hjelpemidler innen hypnoterapi

Dag 8:

- Lær det hypnotearpeutiske språket og hvordan du lager kraftfulle metaforer

Dag 9:

- Tren på praktisk bruk av Hypnotearpi, bl.a gjennom tidslinjearbeid og andre NLP øvelser, samt arbeid med traumer og fobier

Dag 10

- Ankring. Ankring er en arbeidsmetode hvor vi jobber med å forløse minner og følelser som har satt seg seg i din fysikk, i dine emosjoner og/eller i ditt minne. Vi jobber også med å skifte fra en følelse til en annen, samt å bygge gode følelser og ressurser for framtiden.

Dag 11:

- Strategi, hva er det og hvordan kan vi bruke strategiarbeid praktisk i eget liv og i arbeidslivet?

- Grunnpillarene i strategiarbeid

- Mer av samme adferd gir mer av samme restulat

- Å kopiere strategier/modellering

- Kartlegging av strategier og Modellering (profesjonell herming :)

- Tote, lær å teste og forbedre strategiene dine og å komme videre når en strategi ikke fungerer

- Nyttige kartleggingsspørsmål

Dag 12

Vi trener på NLP teknikker som passer til det du har lært fram til nå.

Dag 13

- Du introduseres til det å jobbe aktivt med målsetting, personlig og med andre

- Motivasjon

- Hvordan du setter velfungerende mål

- SMARTØF, en NLP modell for testing av mål

- Troer og Verdier som mennesker bærer i seg kan gange eller hindre bæreren, her får du lære praktisk arbeid med troer og verdier og hvordan du kan bruke det bl.a i målarbeid

- Livshjul

- Tidslinje til bruk i målarbeid

- Øvelser som er nyttige i målarbeid

Dag 14

- Du får lære hvordan du kan jobbe bedre med å foreta gode valg for deg selv og hvordan du kan hjelpe andre med det samme. Her blir det mange praktiske øvelser.

- Vi jobber med "stolarbeid" en kraftfull metode til å løse opp i konflikter mellom mennesker som fungerer veldig bra i en-til-en arbeid, sorgarbeid og familiecoaching.

Dag 15

Eksamen :) Aldri før har eksamen vært mer morsom, vi jobber med praktiske øvelser, du får vise litt av hva du kan og presenterer noe av ditt hjemmearbeid. Dette er en eksamen du kan glede deg til :)

 

For mer informasjon om NLP dagene, gå til NLP Practitioner stiden vår, du finner den i hovedmenyen.

SolstadAkademiet forbeholder seg retten til å gjøre endringer i dagsplanene underveis i studiet ved behov.

 

Fagplan Helhetsterapi dagene:

Du finner påmeldingsskjema nederst til høyre på siden

Høsten 2017 undervises kun i VelværeMassasje. Fra januar 2018 vil det bli undervist i EnergiTerapi og VelværeMassasje annenhver studiesamling, dette gir studendtene en større innsikt i arbeid med hver kroppsdel og en mer variert studiehverdag. Hvert halvår jobber studentene med særemner, et emne de skal fordype seg ved siden av studiet. Skolen bestemmer temaet for særemne hvert halvår og studentene velger bok/tema fra skolens bokliste/temaliste. Særemnet for hvert halvår vil også gå som en rød tråd i undervisningen gjennom det aktuelle semesteret. Planlagte særemner er: Høst 2018 ayurveda, Vår 2018 naturterapi. Nedenfor finner du fagplan for gjennomføring av studiet fra januar 2018:

 

Dagene er lagt opp slik:

Kl 09.15 (frivillig oppmøte på turen): Studenter som ønsker det møtes utenfor skolen til felles tur i det vakre naturreservatet hvor vi har våre lokaler (studenter som ønsker å gjøre avtale om andre tider for oppmøte er velkommen til å gjøre det). Det er viktig å huske å gå tur uansett vær, sørg for å alltid møte på skolen i myke, behagelige klær, som gjør at du kan være utendørs uansett vær.

Kl 09.45: Lokalene åpner og studenter samles for morgen frukt, kaffe og te i 1. etage.

Kl 10.00: Morgenmeditasjon med dagens tema, gjennomføres utendørs ved oppholdsvær, ta med sitteunderlag/pute/yogamatte/pledd til dette.

Kl 10.30: Undervisning starter i klasserommet med dagens tema, ha med innesko eller varme sokker, vi bruker ikke utesko i lokalene, de kan plasseres i gangen eller i garderoben.

Kl 12.15: Lunsj

Kl 13.00: Undervisning i arbeid på benk

Kl 14.00-15.50: Studentene jobber i grupper a 2 eller 3 på benk med dagens metode

Kl 15.50: Avslutning i klasserommet

 

Ved avsluttet studie utdeles midlertidig kursbevis. Endelig sertifisering deles ut på vår felles Graduation som avholdes for alle klasser i juni og desember hvert år. Studenter som ikke kan møte til Graduation vil få sitt tilsendt pr post etter Graduation. På graduation dagen kan de som ønsker det bli med på middag og kveldsaktivitet, dette bekostes i så fall av studenten selv. Tidligere studenter og venner av skolen inviteres også til Graduation.

 

Fagplan HelhetsTerapi.

På HelhetsTerapi studiet undervises det fra SolstadAkademiets egen lærebok, Mitt Skattekammer. Hver gang vil vi også i meditasjon jobbe med et relevant tema. Det vil hver dag undervises noe i semesterets særemne fra skolens ståsted. Særemne varierer hver semester (vår og høst) og innebærer at hvert semester jobber studentene med et særemne ved siden av studiet. Særemnene varierer hvert år og bestemmes av skolen. Planlagte særemner er: Ayurveda høst 2017 og NaturTerapi vår 2018. I særemne velger studenten en bok fra skolens pensumliste som hun/han fordyper seg i, på enkelte særemner kan studentene velge bok selv innen temaet. På slutten av tiden for særemne, leverer studenten en skriftlig oppgave på papir til skolen som forteller hva studenten har lært og hvordan dette kan brukes privat og i en praksis.

 

Dag 1:

MeditasjonsTema: Sten/Krystaller

Undervisning: Kundebehandling, etikk, moral, lovgivning, forsikring, foreningstilhørighet (s 6-13 og 181-189), studentene får utdelt kompendiene start for deg selv og markedsføring til egenstudier, vi underviser også i samt Særemnetema

BehandlingsTema: EnergiTerapi, Rygg og Skuldre

 

Dag 2:

MeditasjonsTema: Tre

Undervisning: Pust og Puls (s 94-96)

BehandlingsTema: VelværeMassasje, Rygg og Skuldre

 

Dag 3:

MeditasjonsTema: Blomster/Vekster

Undervisning: Jording, energibeskyttelse, energibrudd, send og ta imot energi (s 29-41)

BehandlingsTema: EnergiTerapi, Armer og hender

 

Dag 4:

MeditasjonsTema: Vann

Undervisning: Fysikk og Kroppsspråk (99-108), samt undervisning i Særemnetema

BehandlingsTema: VelværeMassasje, Armer og hender

 

Dag 5:

MeditasjonsTema: Ild

Undervisning: Energilek (s 18-27), samt undervisning i Særemnetema

BehandlingsTema: EnergiTerapi, Bekken, mage, bryst og hals

 

Dag 6:

MeditasjonsTema: Luft

Undervisning: EFT (Emotional Freedom Techiques), samt undervisning i Særemnetema

BehandlingsTema: VelværeMassasje, Bekken, mage, bryst og hals

 

Dag 7:

MeditasjonsTema: Jord

Undervisning: Praktisk Energiarbeid (s 64-71), samt undervisning i Særemnetema

BehandlingsTema: EnergiTerapi, Føtter og ben

 

Dag 8:

MeditasjonsTema: Hjelpere

Undervisning: Kroppen (s 110-121), samt undervisning i Særemnetema

BehandlingsTema: Velvære Massasje, Føtter og ben

 

Dag 9:

MeditasjonsTema: Sjelehagen

Undervisning: Fysikkens Magi (s 86-93), samt undervisning i Særemnetema

BehandlingsTema: Hode, nakke, hals, øre med ørelysbehandling

 

Dag 10:

MeditasjonsTema: Naturåndene

Undervisning: Egenpleie og Ayurvedisk egenmassasje (s 122-127), samt undervisning i Særemnetema

BehandlingsTema: EnergiTerapi, Energifeltene eter, aura og chakra

 

Dag 11:

MeditasjonsTema: Kraftdyr

Undervisning: Aura, Chakra og Eter (s 74-84), samt undervisning i Særemnetema

BehandlingsTema: Arbeid i Energifeltene Aura, Chakra og Eter

 

Egenstudier: Studentene leser selv s 44-64 og 139-176

 

Fagplan Velvære Massasje dagene, dette semesteret holdes for siste gang høsten 2017. Fra januar 2018 følger skolen planen ovenfor hvor vi underviser i EnergiTerapi og Velvære Massasje annenhver gang.

Du finner påmeldingsskjema til studiet til høyre på siden

Alle studenter mottar linker til videoer som forklarer arbeidsmetodene, som de ser før hver studiesamling. Dette er videoer som ikke nødvendigvis er spilt inn på skolen, men som beskriver arbeidsmetodene på en fin måte som gjør at du kan repetere metoden hjemme.

 

Dag 1

Rygg, nakke, skuldre

 

Dag 2

Føtter og ben foran og bak

 

Dag 3

Hender og armer

 

Dag 4

Ansikt og hode

 

Dag 5

Introduksjon til akupressur og soneterapi

 

EnergiTerapi: I EnergiTerapien jobber vi med kunden liggende på benk med klærne på. Vi jobber både metodisk og intuitivt og er åpen for både stillhet og samtale (det styrer kunden). Vi lar hendene finne veien via rolige bevegelser, noen ganger blir vi på samme sted for å støtte/arbeide og andre ganger benytter vi elementer fra akupressur, soneterapi og naturelementer.

VelværeMassasje: Vi underviser i en form for massasje som er tenkt til terapeutisk bruk, vi bruker elementer fra klassisk massasje, ayurvedisk massasje, akupressur og soneterapi i kombinasjon med EnergiTerapi. Massasjeformen har til hensikt å løse opp i de muskulære spenninger vi mennesker skaper når vi er stresset eller har det vondt emosjonelt. Massasjen er altså ikke egnet til behandling av skader forårsaket av trening eller andre fysiske uhell. Dersom vi har tid, vil vi enkelte dager bruke varme stener som et tillegg til standard massasje. Før hver samling vil studentene motta videomateriell i form av linker som beskriver arbeidsmetodene vi skal jobbe med. På den måten kan vi bruke mer tid i klasserommet til praktiske spørsmål og arbeid på benk. Disse videoene er ikke spilt inn på skolen, men er en samling av videoer som godt beskriver arbeidsmetodene og som er filmet bedre enn det vi får til i undervisning.

 

For mer informasjon om Massasje dagene, se Massasje siden vår, du finner den i hovedmenyen.

 

Fagplan Weekendkurs i Inn i sjelen:

Torsdag:

Ankomst. Vi har ingen felles ankomstmøter på torsdag. Årsaken til dette, er at mange har lyst til å utforske sin ankomstby, Milano eller Venezia for så å ankomme Cremona sent på kvelden.

Fredag:

10.00-11.00 Ankomst, bli kjent, yoga

11.00-12.30 Meditasjonsarbeid, Finn babypusten

12.30-14.00 Meditasjonsarbeid, Finn jordforbindelsen, tryggheten, og kjærligheten

14.00-16.00 Lunsj

16.00- ca 18.00 Meditasjonsarbeid, møt ditt indre barn

Ca 18.00 Middag og kveldsaktivitet for de som ønsker å delta. Kveldsaktivtet denne dagen er båttur på elven PO, samt middag på en hyggelig restaurant ved elven.

Lørdag

10.00 Morgen yoga, sharing og dagbok

11.00 Meditasjosarbeid, Sjelemøtet

12.00 Arbeid utendørs i historiske omgivelser, vi besøker middelalderslottet Soncino. Her utforsker alle deltalgere området i stillhet og kontemplasjon med fokus på hva som har kommet frem i meditasjonsarbeidet så langt. Vi spiser lunsj i slottsområdet.

15.00-ca 18.00 Meditasjonsarbeid, Reisen hjem og Møt dine Hjelpere og beskyttere.

Ca 17.00 Vi besøker byens middelalder katedral. Deltagerne utforsker området i stillhet og kontemplasjon med fokus på hva som har kommet fram i meditasjonsarbeider så langt.

Ca 18.00 Middag og kveldsaktivitet for de som ønsker å delta. Kveldsaktivitet denne dagen er fiolinkonsert og middag i sentrum.

Søndag

10.00 Morgen yoga, sharing og journalføring

11.00 Meditasjonsarbeid, Hvem er jeg?

12.00-13.30 Vi besøker en av byens vakre parker og fordyper oss i egenarbeid og kontemplasjon.

13.30-15.00 Lunsj

15.00- ca 18.00 Meditasjons arbeid, Hvem vil jeg være? Avslutningsøvelser, veien videre.

18.00 Kurset er ferdig, de som har lyst er hjertelig velkommen til å bli med oss til en avslutningsmiddag på en hyggelig restaurant.

Mandag

Hjemreise. Vi avslutter all undervisning og organisert samvær søndag kveld. Mandag morgen er alle frie til å reise hjem slik det passer for hver enkelt. Om du vil oppleve mer av Cremona eller besøke hjemreisebyen Milano eller Venezia har du mulighet til dette denne dagen. Det gis ingen rabatt til deltagere som ønsker å reise videre søndag kveld, dette skyldes at oppholdet kjøpes som en pakke fra hotellet. De som vil er velkommen til å reise søndag, men vil ikke motta refusjon for hotelloppholdet fra søndag til mandag.

 

 

 

 

Praktisk Informasjon

 

Du finner påmeldingsskjema til HelhetsTerapi Grunnstudie nederst til høyre på siden

 

Studiedager 2017-2018

I klasserommet:

21. august, dagtid, Massasje 1

4.- 7. sept, dagtid, NLP intensiv 1-4

14. september, kveld, NLP 5

19. september, dag Massasje 2

11. oktober, dag Massasje 3

17. oktober, kveld, NLP 6

14. november, kveld, NLP 7

15. november, dag, Massasje 4

29. november, kveld, NLP 8

12. desember, dag, Massasje 5

9. januar, dag, Energiterapi 1

10. januar, kveld, NLP 9

31. januar, kveld, NLP 10

13. februar, dag, Massasje 1

14. februar, kveld, NLP 11

13. mars, dag, Energiterapi 2

14. mars, kveld, NLP 12

11. april, kveld, NLP 13

12. april, dag, Massasje 2

23. mai, kveld NLP 14

24. mai, dag, Energiterapi 3

13. juni, dag, Massasje 3 og EFT

14.-15. juni, dag NLP 15 og 16, eksamen

Datoer for høst 2018 publiserer her ca 6 måneder før studiestart.

Reise:

21.-25. september 2017, Cremona, Italia, Inn I Sjelen

OBS! Vi gjør oppmerksom på at alle datoer er foreløpige datoer og at flyttinger kan forekomme ved uforutsette hendelser. Studenter må derfor ikke bestille flybilletter før tidligst 2 måneder før avreise.

Sted:

Klasseromsundervisningen gjennomføres i en gammel, flott bestyrerbolig som ligger i et museum og naturreservat. Den perfekte ramme for en skole som SolstadAkdemiet. Området ligger like utenfor Lillestrøm i Akershus. Lokalene har gratis parkering rett ved døren og gode kollektivforbindelser både med tog og buss. Adressen er: Fetsund lenser

Lundveien 3, 1900 Fetsund

Pris:

Studieavgiften for dette året er kr 24.999,-. Du kan dele betalingen i 12 rentefrie, månedlige innbetalinger a kr 2.099,-.

Betaling:

Du betaler enkelt via PayPal, du behøver ikke å ha en PayPal konto, du kan betale med ditt vanlige bank/kreditt kort, bare følg de enke anvisningene. PayPal er en av verdens sikreste betalingsløsninger på nett. Du velger selv ved påmelding om du vil betale hele studieavgiften med en gang, eller om du vil dele betalingen i 12 rentefrie innbetalinger a kr 2.099,-. Dersom du foretrekker faktura fremfor å betale via PayPal, gir du skolen beskjed, så ordner vi dette.

Løpende opptak

HelhetsTerapet studiet har løpende opptak hele året fra januar 2018. Det betyr at du møter fra januar 2018 til første studiedag etter at du har meldt deg på og betalt første innbetaling. OBS! Dette gjelder dagene som heter EnergiTerapi og VelværeMassasje, NLP dagene følger en fast struktur, som starter opp ved semesterstart, her må du følge studiet fra det som kalles dag 1, frem til dag 15. Det betyr at ditt første studieår kan ta mer enn 1 kalenderår avhengig av ditt NLP studie. Du kan likevel fortsette til 2. året på utdanningen selv om du ikke har fullført NLP grunnkurset. Dersom du vil, kan du sitte inn på NLP dagene fra den dagen du starter, men du må likevel repetere dagen i kronologisk rekkefølge når NLPen starter opp i august. Dette kan vi snakke om når du møter til første undervisningsdag, eller du kan maile skolen om du er ivrig :)

Lekser:

Mellom hver samling i klasserommet, gir vi lekser. Det vil variere fra oppgaver og bokrapporter til journalføring og praktisk arbeid. Mengden hjemmearbeid er ikke større enn at du lett vil klare det i en travel hverdag.

Kollokviegrupper:

På studiet dannes det kollokviegrupper. Disse gruppene møtes minst en gang pr måned for å gjøre øvelser og arbeide terapeutisk. Det er obligatorisk å delta på kollokvie. Studenter med lang reisevei, kan delta på kollokvie via Skype.

Eksamen:

På NLP studiet har vi en praktisk eksamen. Dette er en morsom og trivelig eksamen hvor vi gjør øvelser og hvor studentene presenterer noe av sitt hjemmearbeid. Innen EnergiTerapi og VelværeMassasje skal studentene levere tilbakerapporteringer fra 10 klienter innen hvert fagområde, samt en skriftlig eksamen som går på etikk, moral, hvordan man driver for seg selv og arbeidsmetode.

Nettkurs:

Deler av studiet gjennomføres som nettkurs, men dette er et studie som krever tilstedeværelse i klasserommet på de oppsatte dager.

Klientbehandlinger:

Tjen penger mens du studerer

Alle som studerer hos oss, oppfordres til å starte med å gi studentbehandlinger til klienter allerede fra første dag. Det er fordi du er helt avhengig av å praktisere for å bli flink og fordi du med fordel bør trene, mens lærdommen er fersk. På den måten kan du også tjene penger mens du studerer og begynne å bygge deg en kundekrets. Det er viktig her at du understreker for klientene at du er i en utdanningsfase og ikke er ferdig utdannet terapeut.

Fravær:

Dette er en utdanning hvor tilstedeværelse er helt nødvendig. Dersom en student har mer enn 10% fravær, må studenten ta igjen den aktuelle tiden neste gang studiet gjennomøfres, før diplom for utdannelsen deles ut.

NAV støtte/Søtte fra arbeidsgiver/fagforening:

Vi har hatt studenter på dette studiet som har fått sitt studie betalt av NAV. Dersom dette er aktuelt, ta kontakt med skolen, så sender vi deg alt nødvendig papirarbeid som NAV behøver. Vi har også hatt studenter som har fått sin utdanning betalt av sin arbeidsgiver og fagforbund. Ta kontakt med skolen, så tilrettelegger vi alt papirarbeid disse instanser behøver dersom dette er aktuelt for deg.

Studiebetingelser:

- Du må ha fylt 21 år for å søke opptak

- Du kan ikke ha mer enn 10% fravær på klasseromsundervisning for å motta sertifisering

- Skriftlig hjemmearbeid og tilbakerapporteringer fra klienter må være levert skolen før sertifiseringer deles ut.

- Påmelding til studier og kurs er bindene og innbetalt studieavgift tilbakebetales ikke, da studenter som går glipp av undervisning får anledning til å ta igjen tapte dager vederlagsfritt neste sesong.

- Ved påmelding i skjemaet nedenfor bekrefter du at du har lest og forstått studiebetingelsene ovenfor.

Kjønnsbalanse:

Da vi i Massasje undervisningen jobber på benk uten klær har vi satt en standard for kjønnsbalanse ved skolen, slik at studentene kan velge å jobbe praktisk bare med en av eget kjønn. Dette fordrer at for å ta inn menn på studiet krever det at vi har minst 2 påmeldte menn som følger samme studieforløp, slik at disse kan danne sin egen herreklasse i det praktiske arbeidet. De semestrene vi ikke har herreklasser, oppretter vi en venteliste, slik at påmeldte blir varslet når vi har en klasse som er stor nok til at vi kan starte opp en herreklasse.

Påmelding:

Du melder deg enkelt på i skjemaet nedenfor.

Glade studenter i klasserommet

Vårt trivelige spiserom hvor vi har mye gøy og lærer mye av hverandre

Her er vi ute og feirer eksamen

Gong Mester og tidligere student Lisbeth Bøen er på besøk og leder oss i et Gong Bad, en ubeskrivelig, vidunderlig opplevelse

Sertifiseringsbilde

To studenter jobber med EnergiTerapi i et av våre hyggelige behandlingsrom

På vei for å isbade i Oslofjorden, en frivillig studieaktivitet

Ute og feirer gjennomføring av Helvetesuka, et frivillig prosjekt vi gjør hver vinter

Cecilie Hunvik grunnla SolstadAkademiet for snart 10 år siden. Hun har en lang og bred utdannelse innen terapi og NLP Coahching. Hun er godkjent NLP Coaching Trainer fra The Society of NLP og Richard Bandler i USA. Hun er utdannet Kost- og Ernæringsterapeut, Hypnoterapeut og EFT behandler. Hun studert 5 år på Bevissthetsskolen og 3 år på Krystallakademiet. Hun har også studert psykologi, mindfulnes, meditasjon, ayurveda, massasje, Rosenmetoden, Healing, Yoga, Akupressur, Etikk, Kunst og Håndverk for å nevne noe.

Cecilie har jobbet profesjonelt med mennesker i over 20 år. Hun startet sin yrkeskarriære innen motebransjen og satt i mange år i ledergruppen i H&M distansehandel hvor hun lærte mye om å styre en sukessfull bedrift på en kostnadseffektiv måte. Denne lærdommen sitter dypt, og er tydelig å se i hvordan SolstadAkademiet drives, høy kvalitet til lavest mulig pris. Cecilie er også en veldig engasjert sjel som gjør mye frivillig arbeid i sitt lokalsamfunn, til stor glede for seg selv og andre. Noe av det viktigste i Cecilies liv er progresjon; å stadig utvikle og forbedre seg selv og SolstadAkademiet. Det vises i at kurs og utdanninger på SolstadAkademiet alltid er "up to date" og at hun deler mye fra sin praksis og personlige liv når hun underviser, og på den måten klarer hun å engasjere og begeistre, slik at læring blir enkelt og morsomt.

Slik kommer du i kontakt med SolstadAkademiet:

 

Email: cecilie.hunvik@solstadakademiet.no

Telefon: 41 44 74 71

Besøksadresse: Besøksadresse varierer etter anledning, du vil motta korrekt adresse etter andledning ved påmelding/bestilling.

Postadresse:

SolstadAkademiet

Postboks 122

1900 Fetsund

CECILIE HUNVIK

Grunnlegger SolstadAkademiet

 

Se den hypnoterapeutiske meditasjonen Dine Grunnstener og få hjelp til å bygge et sunnere, sterkere og lykkeligere liv :)

Dette sier våre studenter om oss:

 

Dette sier våre studenter om skolen:

 

Tusen takk kjære Cecilie for tre nye lærerike dager med deg! Jeg har lært å ha mer tillit til mine egne evner etter dette og det er et stort gjennombrudd for meg. Teknikkene vi har lært er jeg veldig begeistret for, de er varierte og effektive. Dette kommer jeg til å dra stor nytte av fremover i mine klientbehandlinger. Jeg lærer også mye av din raushet, du byr på deg sjøl og er vennligheten selv. Tusen takk! Varm klem

 

Modulen har derfor gitt meg svar på “hva jeg skal gjøre når jeg blir stor” og jeg vet jeg kan mestre.

 

Gleder meg til hver dag jeg skal på skolen. Det gode miljøet hjelper du som lærer godt til å skape. Jeg har fått flere venner for livstid allerede og føler meg inkludert og at alt er veldig profesjonelt – både når det gjelder det faglige og taushetsplikt -samt bruk av tid. Tone Kvam

 

Det kan jeg varmt anbefale. NLP er et flott verktøy og den måte som Cecilie lærere det fra seg på er helt fantastisk. Jeg kommer til å ta alle 3 NLP studier hos Solstad akademiet. Vennlig hilsen Casper Jørgensen

 

Kjære Cecilie Jeg er kjempefornøyd så langt i de kursene jeg har hatt innenfor helhetsterapi studiet og solstadprosessen samt massasjekurset jeg tok er jeg veldig fornøyd med. Jeg har kommet i dyp kontakt med meg selv, blitt flinkere å slappe av. Tenker annerledes, merker jeg er i en stor endringsprosess som skremmer meg men samtidig gir meg en følelse av å være på riktig livsvei...gir meg mer selvtillit, mer livsglede, samtidig har jeg opplevd å finne min sjele/livsvenn følges venn.noe som har gitt meg veldig mye både av kjærlighet og sorg...Jeg har møtt så vanvittig mange herlige personligheter, spennende mennesker på kursene. Virkelig selvutvikling til de grader. Jeg er veldig sårbar, samtidig veldig trygg på at jeg heller mer og mer mot det alternative,og ønsker å lære mer om dette:) Med vennlig hilsen Kjersti

 

Hos SolstadAkademiet handler det ikke bare om å leve, men om å oppleve <3

Copyright @ All Rights Reserved