HELHETS-

TERAPEUT

NETTSTUDIE

for profesjonelle og

personlig interesserte

HelhetsTerapeut Nettstudie har to forskjellige forløp, med differensiert pris:


- ett for profesjonelle og

- ett for privatpersoner,

du får begge forløpene beskrevet i kolonnen til høyre.


Felles for begge forløpene er gjennomføringen:


Du deltar på SolstadAkademiets utdanning HelhetsTerapeut via internett. Klasserommet vårt er en lukket Facebook gruppe. Der filmer jeg direktesendinger fra SolstadAkademiets undervisning, slik at du får akkurat den samme undervisningen som studentene får i klasserommet. Filmene blir liggende i klasserommet i ca to måneder etter innspilling, slik at du kan se de og jobbe med studiemateriellet når det passer for deg.


Forut for modulen, legges modulens kompendie ut i Facebook gruppa, slik at du kan laste det ned og skrive det ut om du vil.


Etter modulen legges modulens lekse ut, du som studerer som privatperson velger selv om du vil gjøre leksa, mens du som studerer for å jobbe profesjonelt, må gjøre leksa og sende den inn.


Dere som går på studiet kan også bruke Facebook gruppa som diskusjonsforum, slik at dere får et klassemiljø, selv om dere ikke er i samme rom. Gruppa kan også brukes til å avtale kollokvie eller for å finne noen å trene praktisk med. OBS! Spørsmål til skolen/lærer må ikke legges i gruppa, de må sendes via e-mail eller sms.


Nettstudenter har også mulighet til å delta på klasseromsundervisningen i Oslo til en hyggelig pris, hvis det er enkelte moduler du vil delta på personlig, påmelding til dette legges også ut i Facebook gruppa.


Det gjøres oppmerksom på at det kun er selve fagundervisningen i klasserommet som filmes. Av hensyn til personvern vil det ikke bli filmet mens vi gjør praktiske øvelser med studenter, eller under studentenes tid for spørsmål/svar og delerunder.


Til høyre kan du lese om forskjellen på å studere som privatperson og som profesjonell. Har du spørsmål om studiet, er du velkommen til å ta kontakt via e-mail: cecilie.hunvik@solstadakademiet.no eller telefon: 41447471, vennligst ikke ta kontakt via messenger eller andre kanaler, da kan det være at skolen ikke ser din henvendelse.

OM HELHETS TERAPEUT STUDIET

Lærer på studiet: Grunnlegger Cecilie Hunvik, gjesteforelesere kan forekomme


Studiet er for deg som vil hjelpe mennesker enten som hobby eller profesjonelt, med å veilede og hjelpe mennesker til et sunnere og lykkeligere liv.  Studiet har løpende oppstart hele året, du starter så snart du har meldt deg på.


Som HelhetsTerapeut vil du kunne drive din egen praksis hvor du hjelper mennesker til å leve mer kraftfulle liv. Du vil få lære verdifulle teknikker som gir deg både dybde og bredde i ditt arbeid med mennesker.


HelhetsTerapeut studiet gjennomføres over 10 moduler a 3 dager, 5 dagers Selvutviklings Skole og en hjemme fordypning i soneterapi, studiet tar ca 12 måneder, i tilleg kan du bruke 9 måneder til å praktisere og gjøre oppgaver før du går opp til eksamen, hvis du vil. Du kan lese mer om hver modul her:  

18-20 januar 2019

Life Coaching

Et komplett kurs

Denne modulen får du lære SolstadAkademiets komplette fremgangsmåte for å jobbe med Life Coaching. Dette er en enkel trinn-for-trinn metode som gir deg et enkelt rammeverk å jobbe innenfor, når det gjelder å veilede mennesker i å bygge mer kraftfulle liv. De aller fleste voksne kommer til en fase hvor de kjenner at de har mistet noe av seg selv på veien inn i voksenlivet. Å få lov å være en guide i prosessen til å skape et bedre liv for den det gjelder er en gave du vil nyte hver dag på jobb.

10-12 mai 2019

Terapeutisk Massasje

Et komplett kurs

I vår tid er berøing dessverre et underskudd for de fleste mennesker. Vi lever i en verden hvor det å ta på hverandre nesten er litt fremmed. Når det gjelder de vonde og utfordrende opplevelsene i livet, fester de seg alltid i muskulaturen. Terapeutisk massasje er derfor et viktig og naturlig virkemiddel i den terapeutiske prosessen. Denne modulen får du lære en komplett massasjerutine for hele kroppen. Du mottar linker til relevante videoer, samt film fra undervisningen i klasserommet.

September 2019

Inn i sjelen i Firenze, Italia

En stor opplevelse


Dette er et rent meditasjonskurs som holdes i I talia hvert år. Her går du du dypt inn i egne prosesser og får lære veldig mange virkemidler som du kan bruke med dine kunder. Vi bruker byen og området som "klasserom" og lærer, utforsker og opplever. Vi setter også av tid til vandring i stillhet og dagbokskriving og du vil bli overveldet av den terapeutiske kraften i dette. OBS! Studenter må selv bekoste alle kostnader ift transport til/fra/på destinasjonen, hotell og all mat. * Nettstudenter mottar kun begrenset videomateriell fra kurset i Italia, da mye undervisning og oppgaver foregår ute i bybildet. Nettstudenter kan velge å delta ved å bli med til Italia, gjennom å betale en redusert deltagerpris. Nettstudenter som følger modulen hjemmefra skriver en bokrapport for å kompensere for den læringen vi gjør i Italia.

5 dager

Selvutviklingsskole

Spennende kvelder

I tillegg til de faste modulene, deltar studentene på 5 kvelder med Selvutviklings Skole. Disse kveldene jobber vi med meditasjon, yoga og forskjellige fagtemaer. Hver kveld har et spesifikt fagtema. Som nettstudent deltar du på følgende temakvelder: Pust og Metamorfose, EFT (Emotional Freedom Techniques), Ørelys og ansiktsmassasje, Mindfulnes og Kunstterapi.

15-17 februar 2019

Målcoaching

Et komplett kurs


Mange opplever å bli stående fast, på jobb, privat, studier, idrettskarriere o.l., uten egentlig å klare å motivere seg tilbake på egenhånd. Da er det godt å ha en profesjonell veileder som motiverer gir overblikk og perspektiv. Du mottar et enkelt trinn-for-trinn arbeidsverktøy for hvordan å jobbe en-til-en med målcoaching. Du mottar også en nettmodul som viser hvordan du kan coache grupper til å prestere bedre, i nettmodulen er det idrettscoaching i fokus, men metoden konverteres lett til andre områder.

14-16 juni 2019

Familie Coaching

Et komplett kurs

Familie Coaching er et stort begrep. Ta det med ro, i denne modulen gjør vi det enkelt. Du får lære metoder og teknikker som forenkler prosessen og vi snakker mye om etikk. Når du har gjennomført modulen vil du ha mye å bidra med både til par, foreldre/barn relasjoner, familiekonstellasjoner og par/familier i skilsmisse, vi snakker også om sorg. Dette er en spennende modul med høyt fagnivå og du får lære hvordan du gjør jobben time for time og du lærer å forvente det uforutsigbare med ro og overblikk.

Oktober 2019

Terapeutisk Berøring

Et introduksjonskurs

Terapeutisk Berøring er min absolutte favoritt teknikk. Hvorfor? Fordi det er så varsomt og leger alle former for emosjonelle sår. Når du får puste ut på benken, starte de indre prosessene og gi slipp i både fysikken og det emosjonelle samtidig, samtidig som du fyller på med noe nytt og bedre, leges du ofte uten ord gjennom at du finner en indre fred og at muskulære spenninger gir slipp. På disse tre dagene får du lære alt du trenger å kunne, både rent praktisk og ift det terapeutiske og vi jobber mye i klasserommet.

April

Lykkeliv

Planlegg et gruppekurs

I april mottar du ingen undervisning fra klasserommet. Isteden mottar du nettkurset Lykkeliv hvor du får en video på mail hver dag hele måneden, hver video er på ca 15 min. I tillegg skal du i april lage ditt eget kveldskurs med minst to deltagere. Du kan bruke en medstudenter som deltagere og dere kan også gå sammen flere studenter om å lage gruppekurset. Hensikten med dette er at det å holde gruppekurs ved siden av å praktisere som terapeut gir en ekstra bærebjelke til din praksis. Dersom du starter i feb/mars kan du velge å gjøre dette oppgaven senere i studieforløpet. Du bestemmer selv tema for kurset og det kan inneholde ting du allerede kan fra andre kurs studier, det er derfor mulig å gjennomføre denne oppgaven i april, selv om du er ny.

1-3 Mars 2019

Yoga - Pust -

Mindfulnes -Tai Chi

Selv opplever jeg at en lykkelig, harmonisk hverdag er umulig uten kunnskap om yoga, mindfulnes og Tai Chi. Av den grunn er det også et av de viktigste terapeutiske virkemidlene i min praksis med kunder. Ved lære dine kunder enkle selvhjelpsprinsipper innen disse fagområdene, gir du bort enkle verktøy kundene kan bruke som hjelp til selvhjelp paralelt med det terapeutiske arbeidet dere gjør sammen på ditt kontor. Denne modulen får du lære grunnleggende prinsipper og får tips til videre fordypning.

23-25 sept 2019

Grunnprinsipper i

coaching

Denne modulen får du lære alt det praktiske om hvordan å jobbe profesjonelt med mennesker. Vi snakker om alt fra møblering av kontoret, kundemottak og viktigst av alt; den coachende og terapeutiske samtalen. Du får lære om hvordan du leser andre mennesker, hvordan du kommuniserer bedre, de terapeutiske spørsmålene og hvordan du driver kunden i prosesser. Denne modulen vil gjøre deg trygg i rollen som terapeut og du lærer mye du vil ha glede av privat også.

Hypnose er enkelt å lære og enkelt å bruke. Det er også det mest varsomme og virkningsfulle terapetuiske virkemiddelet for endring og leging av emosjonelle sår. Via hypnose kan du utrette enormt mye på usedvanlig kort tid, samtidig som du skåner dine kunder for å gjenoppleve traumer og hjelper de til å se verden i et bedre lys, slik at de kan hente ressurser innenfra for å skape et bedre liv for seg selv og de rundt seg. Dersom du blir begeistret for arbeidsmetoden anbefales du å ta nettkurset Hypnoterapeutisk Fordypning som en påbygning.

November for 2019

Hypnoterapeutisk

Grunnkurs

Selvstudie

i

SoneTerapi

I ditt studieforløp skal du gjennomgå en pensumbok i Soneterapi på egenhånd og ta det du lærer i bruk i kombinasjon med ditt arbeid innen Terapeutisk Berøring. Du vil bli testet i dette arbeidet til din eksamen og det forventes at du leverer tilbakemeldingsskjemaer fra klientarbeid som Soneterapi har vært en del av behandlingsforløpet. Du bestemmer selv når du fordyper deg i pensumet, men det kan være lurt å gjøre dette f.eks ila sommeren når det ikke er annen undervisning og du har tid til å trene.

Sertifisering

På vei for å isbade i Oslofjorden, en frivillig studieaktivitet

Her er vi ute og feirer eksamen

Glade studenter i klasserommet

To studenter jobber med EnergiTerapi i et av våre hyggelige behandlingsrom

Ute og feirer gjennomføring av Helvetesuka, et frivillig prosjekt vi gjør hver vinter

Gong Mester og tidligere student Lisbeth Bøen er på besøk og leder oss i et Gong Bad, en ubeskrivelig, vidunderlig opplevelse

Praktisk Informasjon:


Studiet har løpende oppstart hele året, du får tilgang til vårt Facebook klasserom så snart din innbetaling er registrert.


NLH godkjent yrkesutdannelse:

Dersom du etter endt studieforløp, eller paralelt med ditt studie, ønsker å registere deg i NLH (Norges Landsforbund for Homøopraktikere) for å få yrkesforsikring og registrere deg i Alternativregisteret, kan du ta en HypnoTerapeut påbygning for kr 4.999,- disse modulene krever tilstedeværelse i klasserommet.


Vil du studere for å jobbe som terapeut

på heltid eller deltid, les her:


Du som vil studere for å jobbe som HelhetsTerapeut på heltid eller deltid følger studieforløpet i ett år og sender hver måned inn hjemmelekse fra pensum og signerte tilbakemeldingsskjemaer fra treningskandidater. Som treningskandidat kan du bruke dine venner/familie, eller reelle betalende klienter.


Etter fullført studieforløp må du møte personlig til en fulldags eksamen med praktisk arbeid og spørsmål fra pensum. Som en del av din eksamen skal du også levere alle hjemmeoppgaver og skjemaene fra trenigskandidatene i papirformat.


Studiemateriellet mottar du gjennom et helt kalenderår via skolens klasserom på Facebook.


Etter fullført studieår melder du deg selv opp til eksamen. Du må melde deg opp til eksamen senest 9 måneder etter fullført studieforløp for å få lov til å ta eksamen, dette for at læringen skal være forholdsvis ny ved eksamingering.


Deltagelse på studiet kan fint kombineres med en travel hverdag. Det er ikke mer studiemateriell eller lekser enn du klarer fint på en måned. Eksempel på en lekse kan være at du skriver en bokrapport, filmer at du gjør en øvelse, eller sender inn tilbakemeldingsskjemaer fra mennesker du har øvd på, ofte er leksen en kombinasjon av det ovenstående.


Vil du delta for å heve din egen livskvalitet eller hjelpe andre som hobby, les her:

For mange er det veldig verdifult å studere HelhetsTerapi for å hjelpe

seg selv og forstå seg selv. Mange vil også studere for å hjelpe en eller flere av sine nære og kjære, eller kanskje bare som en hobby. I så fall kan du velge å følge HelhetsTerapeut studiet uten å sende inn lekser eller gå opp til eksamen. Du vil altså motta det samme studiemateriellet som de andre studentene og være en del av det samme klasserommet, men bestemmer selv hvilke oppgaver du vil gjøre og sender de ikke inn til skolen og behøver heller ikke jobbe med treningskandidater om du ikke selv vil. Privatpersoner kan ikke melde seg opp til eksamen og mottar heller ingen sertifiserings som HelhetsTerapeut. Etter endt studieår, kan du likevel skrive til skolen og be om et deltagerbevis, det fordrer at du etter hver modul skriver et tilbakemeldingsskjema til skolen, som du sender inn sammen med din forespørsel om deltagerbevis. Dette skjemaet finner du i klasserommet på Facebook.


Spørsmål og svar:

Under hver klasseromsmodul arrangeres spørsmål og svar med nettstudenter live mellom kl 16 og 17. Da vil din lærer logge seg på live i klasserommet og studentene kan skrive spørsmål i kommentarfeltet og få de besvart live. På den måten har du anledning til å stille spørsmål til det som har blitt gjennomgått. Har du spørsmål utenom denne tiden, må de sendes som mail til cecilie.hunvik@solstadakademiet.no dersom du har krevende spørsmål, behøver privatundervisning eller vil jobbe med personlige problemstillnger, kan du bestille privat studentoppfølging, dette kan gjøres på klinikken i Fetsund eller via videosamtale, privat studentoppføgling koster kr 499,- og kan bestilles her: https://ceciliehunvik.onlinebooq.net


Pris:

Dersom du deltar som privatperson for å lære til eget bruk, betaler kun mottak av studiemateriell, kr 399,- pr mnd.


Du som studerer for å bli sertifisert HelhetsTerapeut betaler for studiemateriell, innsending av lekse og eksamensavgift. Prisene spesifiseres nedenfor:


Mottak av studiemateriell: 399,- pr mnd

Hver måned i ett år betaler du kr 399,- for å få være medlem av gruppa hvor du mottar alt studiemateriell. Dersom du etter endt studie ønsker å være medlem av gruppa noen ekstra måneder fordi du ikke er ferdig med alt materiellet, kan du betale per måned du vil fortsette. Du kan altså bruke så lang tid du vil på studiet, men må betale for hver måned du er medlem av gruppa.


Innsending av lekse: 499,- pr mnd

Du som ønsker å studere for å bli sertifisert som HelhetsTerapeut, betaler kr 499,- for å få sende inn månedens lekse. Denne avgiften dekker tiden jeg bruker på å gjennomgå ditt hjemmearbeid. Du har to måneder på deg fra en modul filmes i klasserommet, til den slettes fra Facebook klasserommet, det er ditt ansvar som nettstudent å sørge for å se filmene før de fjernes. Filmer som er slettet i klasserommet ettersendes ikke, du må i så fall vente til kommende skoleår med å ta igjen den tapte modulen.


Eksamensavgift: 4.999,-

Din eksamen gjennomføres som en hel dag med din lærer hvor det forventes at du viser hva du kan innen studiets fagområder gjennom paktisk arbeid og spørsmål. Eksamensdagen gjennomføres på praksisen i Fetsund, dersom du kommer med tog blir du fraktet til og fra Svingen stasjon.


Privattimer: 499,-

Dersom du i løpet av studietiden ønsker personlig veiledning eller terapi, kan du booke timer med din lærer til studentpris, disse timene kan gjennomføres som videochat i messenger, eller i min praksis i Fetsund.


Personlig deltagelse på klasseromsmoduler: 999,-

Dersom det er plass i klasserommet, kan du delta på de modueler du har lyst til i vårt klasserom i Oslo. For deltagelse på klasseromsmoduler betaler du kr 999,-.


Personlig deltagelse i Italia: 1.999,-

Dersom du ønsker å bli med klassen til Italia for Inn i Sjelen, koster det 1.999,- for deltagelse, i tillegg til at du selv dekker transport, kost og losji.


Betaling:

Du betaler enkelt via PayPal, du behøver ikke å ha en PayPal konto, du kan betale med ditt vanlige bank/kreditt kort, bare følg de enke anvisningene. PayPal er en av verdens sikreste betalingsløsninger på nett.


Klientbehandlinger:

Tjen penger mens du studerer.

Alle som studerer hos oss, oppfordres til å starte med å gi studentbehandlinger til klienter allerede fra første dag. Det er fordi du er helt avhengig av å praktisere for å bli flink og fordi du med fordel bør trene, mens lærdommen er fersk. På den måten kan du også tjene penger mens du studerer og begynne å bygge deg en kundekrets. Det er viktig her at du understreker for klientene at du er i en utdanningsfase og ikke er ferdig utdannet terapeut. Da prissamarbeid er forbudt ved lov i Norge, bestemmer du selv prisen for dine studentbehandlinger, du setter selv den prisen du mener en time med deg er verdt.


Studiebetingelser:

- Du må ha fylt 21 år for å søke opptak

- Du må sende inn din eksamensbesvarelse og gjennomføre personlig oppmøte ved eksamen senest 9 måneder etter din siste modul.

- Du må følge din månedlige betalingsplan for å få lov til å være en del av vårt Facebook klasserom. Dersom du etter tre ganger ikke innbetaler som forventet, vil du bli fjernet fra gruppa og vil ikke få mulighet til å gjenoppta studiet før innbetalingene kommer i gang igjen.

- Dersom du avbryter studiet grunnet manglende betalinger eller andre årsaker, vil du ikke få tilbakebetalt for moduler du har hatt tilgang til, men betalingsprofilen slettes, slik at du ikke må betale for et studie du ikke lenger deltar på.


- Skriftlig hjemmearbeid og tilbakerapporteringer fra klienter må være levert skolen i papirformat før du møter til eksamen og før sertifiseringer deles ut.


- SolstadAkademiet forbeholder seg retten til å foreta endringer i datoer og studieinnhold ved behov, studenter informeres om evt endringer så snart de inntreffer.


- Ved påmelding i skjemaet nedenfor bekrefter du at du har lest og forstått studiebetingelsene ovenfor.


Yrkespåbygning i HypnoTerapi:

Alle studenter mottar etter påmelding i skjemaet nedenfor muligheten til å bestille en tilleggspakke med HypnoTerapi for kr 4.999,- som gir mulighet for innmelding i NLH og senere Alternativregisteret. Dette skal du ikke ta stilling til nå, du kan kjøpe denne tilleggspakken direkte i mailen du mottar etter påmelding, eller når som helst i ditt studieforløp, evt når du har fullført det opprinnelige studieforløpet. HypnoTerapeut moduelene må gjennomføres i klasserommet.


Rabatt på andre studier: Studenter på HelhetsTerapeut studiet får følgende rabatter på våre andre studier:

NLP Practitoner 40%

NLP Master Practitoner 40%


Påmelding:

For å melde deg på dette studiet fyller du ut påmeldingsskjemaet her på siden og klikker Submit. Du vil da motta en mail med betalingsinfo og praktisk informasjon. Mottar du ikke en slik mail, sjekk spamfilter/søpplepost, finner du den ikke der, kontakt skolen på 41447471.

Cecilie Hunvik grunnla SolstadAkademiet for snart 10 år siden. Hun har en lang og bred utdannelse innen terapi og NLP Coahching. Hun er godkjent NLP Coaching Trainer fra The Society of NLP og Richard Bandler i USA. Hun er utdannet Kost- og Ernæringsterapeut, Hypnoterapeut og EFT behandler. Hun studert 5 år på Bevissthetsskolen og 3 år på Krystallakademiet. Hun har også studert psykologi, mindfulnes, meditasjon, ayurveda, massasje, Rosenmetoden, Healing, Yoga, Akupressur, Etikk, Kunst og Håndverk for å nevne noe.

Cecilie har jobbet profesjonelt med mennesker i over 20 år. Hun startet sin yrkeskarriære innen motebransjen og satt i mange år i ledergruppen i H&M distansehandel hvor hun lærte mye om å styre en sukessfull bedrift på en kostnadseffektiv måte. Denne lærdommen sitter dypt, og er tydelig å se i hvordan SolstadAkademiet drives, høy kvalitet til lavest mulig pris. Cecilie er også en veldig engasjert sjel som gjør mye frivillig arbeid i sitt lokalsamfunn, til stor glede for seg selv og andre. Noe av det viktigste i Cecilies liv er progresjon; å stadig utvikle og forbedre seg selv og SolstadAkademiet. Det vises i at kurs og utdanninger på SolstadAkademiet alltid er "up to date" og at hun deler mye fra sin praksis og personlige liv når hun underviser, og på den måten klarer hun å engasjere og begeistre, slik at læring blir enkelt og morsomt.

Slik kommer du i kontakt med SolstadAkademiet:


Email: cecilie.hunvik@solstadakademiet.no

Telefon: 41 44 74 71

Besøksadresse: Moreno Huset, Skippergata 9, Oslo sentrum


CECILIE HUNVIK

Grunnlegger SolstadAkademiet


Se den hypnoterapeutiske meditasjonen Dine Grunnstener og få hjelp til å bygge et sunnere, sterkere og lykkeligere liv :) 

Dette sier våre studenter om oss:


Dette sier våre studenter om skolen:


Tusen takk kjære Cecilie for tre nye lærerike dager med deg! Jeg har lært å ha mer tillit til mine egne evner etter dette og det er et stort gjennombrudd for meg. Teknikkene vi har lært er jeg veldig begeistret for, de er varierte og effektive. Dette kommer jeg til å dra stor nytte av fremover i mine klientbehandlinger. Jeg lærer også mye av din raushet, du byr på deg sjøl og er vennligheten selv. Tusen takk! Varm klem


Modulen har derfor gitt meg svar på “hva jeg skal gjøre når jeg blir stor” og jeg vet jeg kan mestre.


Gleder meg til hver dag jeg skal på skolen. Det gode miljøet hjelper du som lærer godt til å skape. Jeg har fått flere venner for livstid allerede og føler meg inkludert og at alt er veldig profesjonelt – både når det gjelder det faglige og taushetsplikt -samt bruk av tid. Tone Kvam


Det kan jeg varmt anbefale. NLP er et flott verktøy og den måte som Cecilie lærere det fra seg på er helt fantastisk. Jeg kommer til å ta alle 3 NLP studier hos Solstad akademiet. Vennlig hilsen Casper Jørgensen


Kjære Cecilie   Jeg er kjempefornøyd så langt i de kursene jeg har hatt innenfor helhetsterapi studiet og solstadprosessen samt massasjekurset jeg tok er jeg veldig fornøyd med. Jeg har kommet  i dyp kontakt med meg selv, blitt flinkere å slappe av. Tenker annerledes, merker jeg er i en stor endringsprosess som skremmer meg men samtidig gir meg en følelse av å være på riktig livsvei...gir meg mer selvtillit, mer livsglede, samtidig har jeg opplevd å finne min sjele/livsvenn  følges venn.noe som har gitt meg veldig mye både av kjærlighet og sorg...Jeg har møtt så vanvittig mange herlige personligheter, spennende mennesker på kursene. Virkelig selvutvikling til de grader. Jeg er veldig sårbar, samtidig veldig trygg på at jeg heller mer og mer mot det alternative,og ønsker å lære mer om dette:)  Med vennlig hilsen Kjersti


Copyright @ All Rights Reserved

Hos SolstadAkademiet handler det ikke bare om å leve, men om å oppleve <3