NLP Master Practitoner høst 17

Sikre deg en studieplass i dag, meld deg på i skjemaet nedenfor,

neste studiestart er august 2017.

Dette studiet har kun oppstart en gang pr år, i august.

Faginnhold på studiet:

 

På Master Practitoner har vi fokus på å trene deg til Coach rollen og du får flere oppsett for hvordan å jobbe profesjonelt med kunder. Du er ikke profesjonell Coach ennå, så du bruker fortsatt deg selv som hovedobjekt, men metodene du bruker er laget slik at du får komplette oppsett for hvordan du kan bruke det du har lært på virkelige kunder umiddelbart. På SolstadAkademiet er vi veldig opptatt av at du skal praktisere på testkandidater så snart som mulig etter at lærdommen er mottatt. Det du får lære på Master Practitoner er:

 

Hypnoterapi 4 dager. Hypnoterapi er en stor og viktig del av NLPen. På NLP Practitoner lært du hvordan du grunnprinsippene innen Hypnoterapi og hvordan du kan bruke det til å jobbe med tid, traumer og fobier. På dette semesteret får du lære hvordan du kan bruke Hypnoterapi i forhold til Selvtillit og Sceneskrekk/Foredrag/Møteprestasjoner (dag 1), vektreduksjon (dag 2) og røykeslutt (dag 3), samt hypnoterapi før/under/etter svangerskap (dag 4).

 

Life Coach/Livsstils Coach 3 dager. Som Coach vil du oppleve at mange mennesker kommer til deg fordi de behøver å gjøre en endring i hvordan de lever, enten det gjelder sosiale relasjoner, spisevaner, trening eller annet. Dette har vi gjort enkelt for deg, ved å gi deg en enkel struktur å jobbe etter og mange spennende øvelser du kan bruke.

 

Målcoaching 3 dager. Som Coach vil du oppleve at det å hjelpe andre gjennom Målcoaching er noe av det mest givende du kan jobbe med. Mennesker som kommer til deg for å heve sine prestasjoner i livet eller på jobb, vil ha enorm nytte av Målcoaching og du vil oppleve at Målcoaching er noe av det enkleste og mest populære du kan jobbe med. På studiet får du vårt komplette oppsett for Målcoaching.

 

Forhandlingsteknikker, Salg og Networking 3 dager

Du vil være deg selv evig takknemlig for at du gikk denne utdanningen og fikk lære forhandlingsmodellen Sleigh of Mouth. Fra nå av vil du kunne vinne i enhver forhandling privat, på jobb og i alle andre sammenhenger. Sleigh og Mouth gir deg en kommunikasjonsplattform av store dimmensjoner og du vil fra nå av ha påvrikningskraft i alle sammenhenger. Du får også lære verdifulle salgsteknikker og et viktig Networkinsprinsipp. Begge disse vil hjepe deg når du skal starte din egen praksis og det er samtidig verdifulle metoder du kan lære videre til dine egne kunder.

 

Familie Coaching 3 dager

På den siste modulen vil du få lære SolstadAkademiets oppsett for hvordan du jobber med barn, par og familier. Dette er en veldig nyttig og praktisk modul som gjør deg i stand til å jobbe md barn, par og familier som målgruppe. En jobbe som er veldig givende og variert.

Datoer NLP Master Practitioner, 17 dager

 

Høst 2017:

August: 21 (kveld)

September: 18

Oktober: 16, 30

November: 13

Desember: 11

 

Vår 2018:

Januar: 23-26 hypnoterapi

Februar: 5-7 salg

Mars: 5-7 familiecoaching

Mars: 8. Eksamen

 

NLP Master Practitioner og

Life Coach

 

 

Vil du utfordre deg selv og andre til å leve et bedre, rikere liv? Da kan du glede deg til NLP Master Practitioner utdanningen som gjør deg i stand til å jobbe profesjonelt med mennesker.

 

På dette semesteret får du lære om hvordan du motiverer og driver mennesker videre slik at de kan nå sine mål og skape det livet de ønsker seg.

 

Du får fordype deg i livsstilscoaching, målcoaching, familiecoaching teknikker for gjennomføring av forhandlinger og salgsprosesser og hypnose til bruk i røykeslutt, vektredukjson og sosial mestring, samt hypnose før under og etter svarngerskap som er spennende og kraftfulle verktøy for deg som skal jobbe med profesjonelle endringsprosesser. Du vil også få utvide din kunnskap om NLP og få lære enda flere NLP verktøy. På dette semesteret samles studentene til kollokvie hvor det jobbes med, bl.a SOAR modellen som er en av de mest komplekse NLP modeller. Arbeidet fra kollokvien skal presenteres på eksamen. Studentene skal i tillegg lede hverandre to og to gjennom SolstadAkademiets målcoaching prosess.

 

Også dette semesteret bruker du deg selv som ditt viktigste arbeidsverktøy, men vi blir også mer opptatt av å trene deg til å jobbe med andre. Du jobber deg kontinuerlig igjennom all læring med fokus på å få NLPen under huden, slik at du skal bli tryggere på den lærdommen du allerede har og å ta imot ny læring med iver og glede.

 

Dette er en utviklende og lærerik udanning for alle som jobber med mennesker. Kanskje jobber du innen HR eller som privatpraktiserende terapeut/motivator, eller du gjør dette for engen utvikling. Men det er en like nyttig utdanning om du er ungdomsarbeider, jobber på treningsstudio, innen idrett, helse, jobber med rus/avhengighet eller på andre måter hjelper mennesker.

 

Studiet gjennomføres i en kombinasjon av forelesning og øvelser. I tillegg kommer hjemmearbeid i form av praktisering på medelever og praksiskandidater, samt et fordypningsprosjekt.

 

Etter endt studie gjennomføres en artig performance dag (eksamen), hvorpå du sertifiseres som NLP Master Practitioner fra The Sosiety og NLP signert av Richard Bandler og John La Valle.

 

Praktisk informasjon:

 

Praktisk informasjon/studiebetingelser:

 

Varighet: Undervisningen foregår over 17 dager fra august til juni kl 09.30-15.30.

 

Pris: kr 14.999,- studieavgiften betales i sin helhet ved påmelding.

 

Opptakskrav: Du må ha fylt 20 år og vise at du har et ønske og en drivkraft til å lære å coache deg selv eller andre. Du vil bli bedt om å skrive et opptaksbrev etter påmelding til kurset. Ta gjerne kontakt for mer informasjon via e-mail til: cecilie.hunvik@solstadakademiet.no eller Tlf: 41 44 74 71. Denne utdanningen er for deg som har gjennomført NLP Practitoner ved SolstadAkademiet, eller ved en annen Richard Bandler skole. Vi tar ikke imot elever fra andre NLP skoler enn Bandler skoler.

 

For å melde deg på dette studiet bruker du skjemaet til venstre.

 

Er du elev fra en annen Bandler skole, sender du i tillegg til påmelding en mail der du forteller hvilken skole du har studert ved, hva du har lært og hvordan du ønsker å bruke ny lærdom. Du må også sende inn et bilde av din sertifisering. Deretter vil du bli invitert til å komme til skolen på en besøksdag slik at vi kan bli kjent.

 

Fravær: Du kan ikke ha mer enn 10% fravær (1 1/5 dag) pr semester. Dersom du har mer fravær enn 10% får du selvfølgelig fortsette på studiet, men du vil ikke motta din sertifisering før du har tatt igjen de tapte dager neste semester. Studieavgift tilbakebetales ikke ved fravær, elever med fravær får anledning til å ta igjen tapte dager ved neste semester. Dersom stundenten uteblir neste semester mister studenten muligheten til å ta eksamen, da det har gått for lang tid mellom læring og eksamen. Dersom studenten da vil ta opp eksamen, må hun/han starte studiet på nytt og betale ny eksamensavgift kr 2000,-.

 

Videre utdanning: Du kan ikke gå videre til neste semester før du har mottat sertifikat for forrige semester. Dersom du har for mye fravær på inneværende semester, vil du ikke kunne gå videre til neste, før du har tatt igjen de tapte dager.

 

Hjemmearbeid: Det forventes at du fordyper deg i fagmateriellet mellom hver studiedag. Du må også levere inn enkelte oppgaver underveis. Mengden hjemmearbeid og innleveringsoppgaver lar seg lett kombinere med en travel hverdag. Det forventes også at du leser en fagbok i tillegg til læreboken i løpet av studiet. På dette semesteret samles studentene til kollokvie hvor det jobbes med, bl.a SOAR modellen som er en av de mest komplekse NLP modeller. Arbeidet fra kollokvien skal presenteres på eksamen. Studentene skal i tillegg lede hverandre to og to gjennom SolstadAkademiets målcoaching prosess.

 

Eksamen: Det gjennomføres en praktisk eksamen i alle semestre. Denne innebærer å vise i praksis hva du har lært.

 

Praktisering: Alle elever blir bedt om å danne kollokviegrupper og å jobbe med hverandre utenom studiet i kollokviegruppen skal studentene jobbe med NLP modellen SOAR og lage en felles presentasjon som skal fremføres på eksamen, i tillegg til at studentene i par jobber med målcoaching av hverandre. Vi anbefaler også at dere sørger for å praktisere så snart studiet er i gang, enten på reelle kunder, dersom du har en eksterende praksis, eller på treningskandidater, dersom du er helt ny i bransjen. Dette er fordi læringen fester seg bedre i deg når du praktiserer umiddelbart etter læring. Det gir deg også muligheten til å danne deg en liten kundekrets allerede mens du studerer, slik at du har et yrkesgrunnlag når du er ferdig og at du kan tjene inn litt av studieavgiften mens du studerer.

 

Påmelding: Du kan melde deg på i skjemaet til venstre. Når du har meldt deg på vil du motta en bekreftelseslink via e-mail. Når du har klikket på den vil du motta betalingsinfo. OBS! Du er ikke sikret plass på studiet før studieavgiften kr 19.999,- er innbetalt. Du kan lese om de andre semestrene lenger ned på siden. Påmeldingen er bindende.

 

Sted: SolstadAkademiets lokaler i Lillestrøm området, hvilket lokale som brukes varierer litt fra hvert studie, studenter får adresse tilsendt når lokale er bestemt.

 

Har du lyst til å delta på noen av disse modulene uten å ha studert NLP tidligere? Det kan du. Pris pr modul er da kr 2.999,-. Deltagelse på disse modulene kan innebære at du må sette deg inn i noe materiell i forkant av deltagelse, slik at du greier å henge med på fagspråket som brukes i modulen. Modulsvis deltagelse gir deg kursbevis signert av Grunnlegger Cecilie Hunvik. Ønsker du å delta på disse modulene som kurs, se Kurs i nettsidens hovedmeny.

NLP Coach og Business Coach

Nysjerrig på studiets siste semester?

Det kan du lese om her:

 

Copyright © All Rights Reserved