NLP Coach

Sikre deg en plass i dag, meld deg på i skjemaet nedenfor:

Business Coaching:

 

Dag 1:

The Inner Game, hva vi sier til oss selv.

The Outer Game, hva som skjer rundt oss.

 

Dag 2: GROW modellen. En internasjonalt anerkjent modell for hvordan vi legger grunnlaget for en suksessfull bedrift med fokus på målsetting, realitetsanalyse, gjennomgang av omverden i form av en analyse av muligheter, trusler, styrker og svakheter, samt strategiplanlegging og iverksetting. Her bruker vi mye tid på praktisk trening.

 

Dag 3: Utvidet GROW modell. Her tar vi modellene du til nå har lært og kombinerer de med kraftfulle NLP teknikker og metoder for å gi deg et unikt og komplett verktøy til bruk i bedrifter som vil øke sin produksjon/resultater/inntekter/miljø.

 

Dag 4: Vi jobber med å kartelgge bedriftens nåtid på alle områder, for så å legge en plan for fremtiden. Vi legger også en plan for oppfølging av bedriften, nøkkelpersoner og prosessen som helhet.

 

Dag 5: Teambuilding og sosiale ferdigheter. Denne dagen får du lære om hvordan et team bygges og hvordan et skakkjørt team kan repareres. Vi setter grunnregler for bedriftens miljøprofil og kommunikasjonsnøkler, fokuserer på resultater, og ser på hvilke fallgruver som finnes. Vi beveger oss så videre for å finne teamets styrker og motivasjon. Vi presenterer også en testmodell for å teste enkeltpersoner i bedriften eller hele/deler av bedriften. Denne modellen kan brukes på alle delene av en bedrift/team.

 

Dag 6: Coaching av toppledelse. Å coache ledere er noe annerledes enn å coache resten av bedriften. Lederene trenger å trene seg på å se bedriften som helhet og å se bedriften i både et her og nå perspektiv og i et fremtidsperspektiv. Det er også viktig for ledere å få ærlige tilbakemeldinger fra andre ledd i og rundt bedriften om hva som fungerer godt og hva som kan forbedres og hvordan. På denne dagen får du lære en omfattende arbeidsmodell for å ivareta nettopp dette.

 

Det gjøres oppmerksom på at fagmateriellet på dette kurset utleveres på engelsk.

 

Lærer på kurset er Grunnlegger Cecilie Hunvik. Kursbevis for dette kurset signeres av Richard Bandler.

 

Eksamen

 

De siste tre dagene på denne utdanningen er eksamen for de som skal bli NLP Coacher og som allerede har sertifikater som NLP Practitoner og NLP Master Practitoner.

 

Studentene skal disse dagene jobbe med å coache reelle kunder hele dagen. Studentene oppfordres til å ta med trenignskandidater de har jobbet med underveis i utdanningsforløpet eller andre de kjenner som vil coaches. Skolen gjør også en jobb for å få inn reelle treningskandidater. I tillegg jobber studentene med hverandre og alle skal coache Grunnlegger Cecilie Hunvik ila sin eksamen.

 

Etter eksamen kjenner alle at de har funnet sin coaching stil og også ofte sitt kjerneområde.

 

Eksamen avsluttes med utdeling av sertifisering signert av Richard Bandler, John La Valle og Cecilie Hunvik. Etter bestått eksamen er det vanlig at studentene får låne SolstadAkademiets lokaler for en feiring av vel gjennomført studie og vennskapet som har oppstått :)

NLP Coach

du sertifiseres fra The Society of NLP og din diplom signeres av Richard Bandler.

Les mer om utdanningen nedenfor:

 

Denne utdanningen er for deg som tar coaching på alvor og som virkelig ønsker å gjøre coaching til en del av livet ditt både yrkesmessig som ansatt i en bedrift, eller som selvstendig næringsdrivende.

Vi starter semesteret med å lære deg hvordan du jobber med familier, par og barn. Du får et komplett "Hvordan å gjøre det" oppsett som gjør det enkelt for deg dersom du ønsker å jobbe profesjonelt med denne målgruppen.

Business Coaching og arbeid med lag/foreninger/team/grupper er et spennende arbeidsområde innenfor Coaching som gir deg et godt grunnlag for å praktisere som selvstendig næringsdrivende coach. På dette studiet vier vi 6 hele dager til å lære deg en veldig komplett modell som gjør deg i stand til å jobbe profesjonelt i alle typer bedrifter, og på alle nivåer i bedriften. Modellen du lærer kan enkelt konverteres til å jobbe med idrettslag/foreninger/team og grupper av alle slag, slik at du ikke er begrenset til å bruke dette bare i bedrifter. Modellene du får lære er internasjonalt anerkjente og brukes i mange store, suksessfulle bedrifter.

3 dagers praktisk eksamen. For å gjøre deg godt i stand til å praktisere som profesjonell coach, gjennomfører vi en 3 dagers praktisk eksamen. Her inviterer vi inn reelle kunder, som dere jobber med, slik at du vil få en følelse av hvordan arbeidsdagen til en praktiserende coach er. Under eksamen skal du også coache grunnlegger Cecilie Hunvik.

Dette semesteret går over 6 sammenhengende dager. Etter de 6 dagene går du ut i en 2 måneders praksisperiode hvor du jobber med reelle kunder og skriver en hovedoppgave. Hovedoppgaven skal handle om et valgfritt tema innen NLP Coaching. Det å skrive en hovedoppgave er et verdifullt tillegg til utdanningen og du vil etter endt utdanning oppleve at hovedoppgaven din følger deg som coach resten av livet. I tillegg til hovedoppgaven skal du i løpet av praksisperioden gjennomføre 30 bekreftede timer med praksiskandidater. Dersom du vil motta din sertifisering sammen med klassen din på siste studiedag kan du gjennomføre disse eksamenskravene på forhånd, mens du studerer på NLP Master Practitoner.

Studenter på denne utdanningen mottar også nettkurset Familiecoaching ved påmelding og det forventes at studenten jobber med minst ett par/familie/foreldre-barn kunde i sine praksistimer.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon via e-mail til: cecilie.hunvik@solstadakademiet.no eller Tlf: 41 44 74 71

* Dersom du har NLP Practitioner og Master Practitoner fra en annen skole godkjent av The Society of NLP og kan dokumentere det, kan vi vurdere å ta det opp som elev, i enkelte tilfeller vil vi be deg om å ta hele eller deler av NLP Practitoner og Master Practitoner på nytt hos SolstadAkademiet, men du kan i så fall få gjøre det gratis (sertifisering vil da ikke bli utstedt, sidet du har det fra før). Du kan også bli bedt om å delta på en besøksdag hos oss før opptak. Ta kontakt via mail ved spm rundt dette.

Har du ikke NLP Practitioner eller NLP Master Practitoner men vil lære Business Coaching? De seks Business Coaching dagene er åpne for alle, enten du kan NLP eller ikke. Du vil da få et deltager bevis signert av Richard Bandler, men vil altså ikke få tittelen NLP Coach. Pris for disse seks dagene er kr 9.999,- og betales ved påmelding. Send oss en mail til cecilie.hunvik@solstadakademiet.no dersom dette er av interesse.

 

Praktisk informasjon:

 

Praktisk informasjon/studiebetingelser:

 

Varighet: Undervisningen foregår 6 dager i juni, alle dager kl 09.30 til 15.00 for selve undervisningen i tillegg kommer 3 eksamensdager som avholdes i aug kl 09.30-15.00, eksamen er kun for studenter som skal bli NLP Coacher, ikke for de som kun deltar kun på selve kurset.

 

Pris: kr 24.999,- studieavgiften betales i sin helhet ved påmelding.

 

Opptakskrav: Du må ha fylt 20 år og vise at du har et ønske og en drivkraft til å lære å coache deg selv eller andre. Du vil bli bedt om å skrive et opptaksbrev etter påmelding til kurset. Ta gjerne kontakt for mer informasjon via e-mail til: cecilie.hunvik@solstadakademiet.no eller Tlf: 41 44 74 71. Denne utdanningen er for deg som har gjennomført NLP Practitoner ved SolstadAkademiet, eller ved en annen Richard Bandler skole. Vi tar ikke imot elever fra andre NLP skoler enn Bandler skoler.

 

For å melde deg på dette studiet bruker du skjemaet til venstre.

 

Er du elev fra en annen Bandler skole, sender du i tillegg til påmelding en mail der du forteller hvilken skole du har studert ved, hva du har lært og hvordan du ønsker å bruke ny lærdom. Du må også sende inn et bilde av din sertifisering. Deretter vil du bli invitert til å komme til skolen på en besøksdag slik at vi kan bli kjent. Dersom det er lenge siden du fikk din siste sertifisering, kan du bli bedt om å ta hele eller deler av NLP Practitioner eller Master Practitoner på nytt, for at vi skal være sikre på at du har nødvendig kompetanse, dette er i så fall gratis for deg som har en seritifisering fra tidligere.

 

Fravær: Du kan ikke ha mer enn 10% fravær (1 1/5 dag) pr semester. Dersom du har mer fravær enn 10% får du selvfølgelig fortsette på studiet, men du vil ikke motta din sertifisering før du har tatt igjen de tapte dager neste semester. Studieavgift tilbakebetales ikke ved fravær, elever med fravær får anledning til å ta igjen tapte dager ved neste semester. Dersom stundenten uteblir neste semester mister studenten muligheten til å ta eksamen, da det har gått for lang tid mellom læring og eksamen. Dersom studenten da vil ta opp eksamen, må hun/han starte studiet på nytt og betale ny eksamensavgift kr 2000,-.

 

Videre utdanning: Du kan ikke gå videre til neste semester før du har mottat sertifikat for forrige semester. Dersom du har for mye fravær på inneværende semester, vil du ikke kunne gå videre til neste, før du har tatt igjen de tapte dager.

 

Hjemmearbeid: På NLP Coach skal du skrive en hovedoppgave om valgfritt tema innen NLP Coaching, i tillegg blir du bedt om å lervere inn 30 tilbakemeldingsskjemaer fra arbeid med kunder. Du får mulighet til å begynne å samle inn praksistimer allerede på NLP Practitioner, så det å levere inn disse papirene vil du klare med letthet.

 

Eksamen: Det gjennomføres en praktisk eksamen i alle semestre. Denne innebærer å vise i praksis hva du har lært. På NLP Coach semesteret varer eksamen i 3 dager. Når du har kommet så langt i ditt studiet er dette enkelt å gjennomføre og alle kjenner etter eksamen en følelse av at de nå vil få til å leve i en hverdag som coach, og det er det som er meningen med denne typen eksamen.

 

Praktisering: Alle elever blir bedt om å danne kollokviegrupper og å jobbe med hverandre utenom studiet. Vi anbefaler også at dere sørger for å praktisere så snart studiet er i gang, enten på reelle kunder, dersom du har en eksterende praksis, eller på treningskandidater, dersom du er helt ny i bransjen. Dette er fordi læringen fester seg bedre i deg når du praktiserer umiddelbart etter læring. Det gir deg også muligheten til å danne deg en liten kundekrets allerede mens du studerer, slik at du har et yrkesgrunnlag når du er ferdig og at du kan tjene inn litt av studieavgiften mens du studerer. Ved eksamen på NLP Coach skal du levere inn 30 tilbakemeldinger fra kunder, som du samler inn på disse praksistimene. Mest sannsynlig har du innen den tid mye mer enn 30 gjennomførte timer og kan velge ut de beste til innlevering :)

 

Påmelding: Du kan melde deg på i skjemaet til venstre. Når du har meldt deg på vil du motta en bekreftelseslink via e-mail. Når du har klikket på den vil du motta betalingsinfo. OBS! Du er ikke sikret plass på studiet før studieavgiften kr 19.999,- er innbetalt. Du kan lese om de andre semestrene lenger ned på siden. Påmeldingen er bindende.

 

Sted: Voldgata 1, 4. etg, inngang fra bakgården, venstre dør.

 

Adkomst: Våre lokaler ligger ca 2 min gange fra Lillestrøm stasjon. For deg som kommer med bil, finner du parkering i bakgården, eller på nærliggende parkeringsplasser.

 

 

Har du lyst til å delta på noen av disse modulene uten å ha studert NLP tidligere? Det kan du.

 

De 6 dagene før eksamen er åpne for alle som vil være med. Kanskje er du en bedriftsleder som ønsker å bli bedre på å lede ditt team, eller du trenger å utdanne dine mellomledere? Kurset egner seg også for idrettsforeninger/trenere som vil bli bedre på teambuilding og for alle typer organisasjoner, f.eks innen politikk eller frivillighet. Kurset egner seg også godt for firmaer som bygger på selvstendige team, slik som Mary Kay, Forever, Tupperware o.l. Deltagelse på disse dagene koster kr 9.999,-. Du kan lese om det faglige innholdet på kurset i kolonnen til venstre.

Copyright © All Rights Reserved