SolstadAkademiet

SolstadAkademiet

Læring - Utvikling - Vennskap - Glede

Velkommen til SolstadAkademiet

 

Akkurat nå gjennomgår vi alle våre studietilbud, for å kunne tilby deg et mer komplett system.

 

Av den grunn er det pr i dag ikke alle studier som ligger på nettsiden.

 

Etterhvert som detaljene faller på plass, vil studietilbud med datoer og priser igjen være å finne her.

I tillegg til våre populære utdanninger, tilbyr SolstadAkademiet en rekke spennende kurs for praktiserende terapeuter/coacher og privatpersoner.

 

Les mer om våre kurs nedenfor:

NLP Practitioner

Semester 1

 

På denne utdanningen får du lære de viktigste grunnprinsippene innen coaching, fysikk og mental trening. I dette første semesteret er det du selv som er i fokus. Årsaken til det er todelt. Det første er at du lærer best ved å praktisere på deg selv. Om du skal være troværdig som coach etter endt utdanning er det viktig at du selv har erfart det du forventer av de du skal coache. Den andre årsaken er at om du skal kunne være til hjelp for andre, er det viktig at du vet hvordan du skal ivareta deg selv. Derfor jobber vi mye på persolig plan på første semester. Du vil få god tid til å utvikle deg selv som menneske. Dette er et spennende semester enten du vil bruke coaching i en selvsendig praksis, i din jobb som leder eller i en HR avdeling. Dette semesteret er også godt egnet til deg som vil studere coaching av egen intreresse for å bedre eget liv. Studiet gjennomføres i en kombinasjon mellom forelesning og praktiske øvelser. Vi møtes til 5 moduler a 3 dager. Mellom hver modul vil dere bli oppfordret til å lese fagstoff og å praktisere på treningskandidater, dere vil også bli bedt om å sende inn et tilbakemeldingsskjema mellom hver modul. Vi kommer også til å jobbe oss igjennom et veldig spennende ekstremcoachingprosjekt, som helt klart vi utfordre deg og forandre deg for all fremtid :o) Ved endt studie gjennomføres en artig perfomance dag, hvorpå du sertifiseres som NLP Practitioner fra the Society og Neurolinguistisk Programming i USA, denne sertifiseringen signeres av Richard Bandler medgrunnlegger av NLP og SolstadAkademiets grunnlegger Cecilie Hunvik. Undervisningen foregår over 5 moduler a 3 dager fra mars til juni på vårsemesteret og aug til okt på høstsemesteret kl 09.300 til 15. Pris: kr 19.999,-. Du kan velge å dele betalingen i 6 delbetalinger a 2500,- dersom du melder deg på minst 6 mnd før sertifiseringsmodulen. Melder du deg på senere, kan du fortsatt delbetale, men hele studieavgiften må være innbetalt før siste modul da du mottar din seritifisering. Opptakskrav: Du må ha fylt 20 år og vise at du har et ønske og en drivkraft til å lære å coache deg selv eller andre. Du vil bli bedt om å skrive et opptaksbrev etter påmelding til kurset. Ta gjerne kontakt for mer informasjon via e-mail til: cecilie.hunvik@solstadakademiet.no eller Tlf: 41 44 74 71

Vi håper å se deg :o)

Copyright © All Rights Reserved